ฐานตั้งเบ้า Crucibles stands

            Graphite Crucibles

เบ้าหลอมกราไฟร์ ( Graphite Crucibles ) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น ( Induction Furnaces ) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความเป็นมา มากกว่าครึ่งศตวรรษ โดยอาศัยบุคลากรของบริษัทที่ไม่ยอมหยุดนิ่งด้วยการค้นคว้าและการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชั้นนำ เพื่อสนองความต้องการของท้องตลาด จนได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และได้รับรางวัล  NEW PRODUCTION PROCESS

คุณสมบัติ

 

1.คุณภาพมีความหนาแน่น และมีความคงทนมาก

2.รูพรุนเล็กกว่า จะมีความคงทนต่อกรดและด่างมากกว่า

3.มีความยืดหยุ่นที่สูงกว่า จึงสามารถทนต่อความกดดันสูงกว่า

4.สามารถสื่อความร้อนได้เร็วกว่า และประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่า

5.วัตถุดิบมีความหนาแน่นมากกว่าเพราะเคลือบด้วยสารเคลือบที่มีประสิทธิภาพสูง

6.คุณภาพของเบ้าหลอมสามารถป้องกันความเสื่อมทีถูกทำลายด้วยอากาศมากและยังสามารถเป็นสื่อไฟฟ้าได้ดีมาก

 

 

                                  ฐานตั้งเบ้า Crucibles stands

 

 

Crucibles stands

 

·         รหัส K65  กว้าง 280 ม.ม. สูง 65 ม.ม. ราคา ....... บาท

 

·         รหัส A65  กว้าง 300 ม.ม. สูง 65 ม.ม. ราคา 2,295 บาท

 

·         รหัส C65  กว้าง 340 ม.ม. สูง 65 ม.ม. ราคา 2,970 บาท

 

·         รหัส C300  กว้าง 340 ม.ม. สูง 300 ม.ม. ราคา ........ บาท

 

·         รหัส J1 65  กว้าง 250 ม.ม. สูง 65 ม.ม. ราคา ........ บาท

 

·         รหัส J2 65  กว้าง 220 ม.ม. สูง 65 ม.ม. ราคา 1,150 บาท

 

 
Visitors: 272,651