เบ้าหลอม TL shape ( New century tilting type crucibles )

            Graphite Crucibles

เบ้าหลอมกราไฟร์ ( Graphite Crucibles ) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น ( Induction Furnaces ) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความเป็นมา มากกว่าครึ่งศตวรรษ โดยอาศัยบุคลากรของบริษัทที่ไม่ยอมหยุดนิ่งด้วยการค้นคว้าและการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชั้นนำ เพื่อสนองความต้องการของท้องตลาด จนได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และได้รับรางวัล  NEW PRODUCTION PROCESS

 

คุณสมบัติ

 

1.คุณภาพมีความหนาแน่น และมีความคงทนมาก

2.รูพรุนเล็กกว่า จะมีความคงทนต่อกรดและด่างมากกว่า

3.มีความยืดหยุ่นที่สูงกว่า จึงสามารถทนต่อความกดดันสูงกว่า

4.สามารถสื่อความร้อนได้เร็วกว่า และประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่า

5.วัตถุดิบมีความหนาแน่นมากกว่าเพราะเคลือบด้วยสารเคลือบที่มีประสิทธิภาพสูง

6.คุณภาพของเบ้าหลอมสามารถป้องกันความเสื่อมทีถูกทำลายด้วยอากาศมากและยังสามารถเป็นสื่อไฟฟ้าได้ดีมาก

 

 

                   เบ้าหลอม TL shape ( New century tilting type crucibles )

 

NEW CENTURY Tilting Type Crucibles

 

·         รหัส WHR 2960 กว้าง 1,055 ม.ม. ขา 324 ม.ม. สูง 1,040 ม.ม.

ราคา ......... บาท

 

·         รหัส WAFR 2000 กว้าง 747 ม.ม. ขา 738 ม.ม. สูง 1,000 ม.ม.

ราคา ......... บาท

 

·         รหัส WAP 1650 S กว้าง 696 ม.ม. ขา 670 ม.ม. สูง 1,300 ม.ม.

ราคา ........ บาท

 

·         รหัส CWNR 900 กว้าง 780 ม.ม. ขา 300 ม.ม. สูง 890 ม.ม.

ขนาดความจุ 252 ลิตร...ราคา 87,750 บาท

 

·         รหัส CWNR 800 กว้าง 780 ม.ม. ขา 300 ม.ม. สูง 750 ม.ม.

ขนาดความจุ 198 ลิตร

ราคา 71,550 บาท ปกติราคา 82,300 บาท

 

·         รหัส CWJR 910 กว้าง 630 ม.ม. ขา 310 ม.ม. สูง 1,000 ม.ม.

ขนาดความจุ 195 ลิตร...ราคา...... บาท

 

·         รหัส CWJR 800 กว้าง 630 ม.ม. ขา 310 ม.ม. สูง 900 ม.ม.

ขนาดความจุ 171 ลิตร...ราคา...... บาท

 

·         รหัส CWJR 620 กว้าง 630 ม.ม. ขา 310 ม.ม. สูง 820 ม.ม.

ขนาดความจุ 152 ลิตร...ราคา...... บาท

 

·         รหัส CWJR 500 กว้าง 630 ม.ม. ขา 310 ม.ม. สูง 680 ม.ม.

ขนาดความจุ 107 ลิตร...ราคา...... บาท

 

·         รหัส CWGR 600 กว้าง 604 ม.ม. ขา 340 ม.ม. สูง 900 ม.ม.

ขนาดความจุ 156 ลิตร...ราคา 54,000 บาท

 

·         รหัส CWGR 500 กว้าง 602 ม.ม. ขา 340 ม.ม. สูง 800 ม.ม.

ขนาดความจุ 123 ลิตร...ราคา...... บาท

 

·         รหัส CWLR 500 กว้าง 560 ม.ม. ขา 280 ม.ม. สูง 820 ม.ม.

ขนาดความจุ 110 ลิตร...ราคา...... บาท

 

·         รหัส CWLR 400 กว้าง 559 ม.ม. ขา 280 ม.ม. สูง 730 ม.ม.

ขนาดความจุ 97 ลิตร...ราคา 43,200 บาท

 

·         รหัส CWLR 380 กว้าง 559 ม.ม. ขา 280 ม.ม. สูง 650 ม.ม.

ขนาดความจุ 83 ลิตร...ราคา...... บาท

 

·         รหัส CWMR-B 350 กว้าง 472 ม.ม. ขา 275 ม.ม. สูง 740 ม.ม.

ขนาดความจุ 71 ลิตร...ราคา...... บาท

 

·         รหัส CWKR 170 กว้าง 440 ม.ม. ขา 230 ม.ม. สูง 540 ม.ม.

ขนาดความจุ 37 ลิตร...ราคา 20,250 บาท

 

·         รหัส CWKBR-AE 200 กว้าง 417 ม.ม. ขา 230 ม.ม. สูง 610 ม.ม.

ขนาดความจุ 47 ลิตร...ราคา 22,950 บาท

 


 • เบ้าหลอม - ถ้วยอุณหภูมิสูงและอุปกรณ์

 • 02.jpg
  ปัจจุบันนี้ภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรม ได้ผลิตถ้วยบรรจุ ที่ทนต่อความร้อนสูงของอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น เหล็ก และเหล็กกล้า อัญมณีและเครื่องประดับ แก้ว เป็นต้น โดยมี...

 • 1a1.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความเป็นม...

 • 12.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ ( Graphite Crucibles ) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น ( Induction Furnaces ) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวั...

 • 11.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความเป...

 • 10.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติควา...

 • 9.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความ...

 • 15.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความ...

 • original-1504441143466.jpg
  อุปกรณ์ในงานหล่อโลหะ
Visitors: 268,604