เบ้าหลอม B shape ( New century basin type crucibles )

  

            Graphite Crucibles

เบ้าหลอมกราไฟร์ ( Graphite Crucibles ) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น ( Induction Furnaces ) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความเป็นมา มากกว่าครึ่งศตวรรษ โดยอาศัยบุคลากรของบริษัทที่ไม่ยอมหยุดนิ่งด้วยการค้นคว้าและการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชั้นนำ เพื่อสนองความต้องการของท้องตลาด จนได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และได้รับรางวัล  NEW PRODUCTION PROCESS

 

                           คุณสมบัติ

 

1.คุณภาพมีความหนาแน่น และมีความคงทนมาก

2.รูพรุนเล็กกว่า จะมีความคงทนต่อกรดและด่างมากกว่า

3.มีความยืดหยุ่นที่สูงกว่า จึงสามารถทนต่อความกดดันสูงกว่า

4.สามารถสื่อความร้อนได้เร็วกว่า และประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่า

5.วัตถุดิบมีความหนาแน่นมากกว่าเพราะเคลือบด้วยสารเคลือบที่มีประสิทธิภาพสูง

6.คุณภาพของเบ้าหลอมสามารถป้องกันความเสื่อมทีถูกทำลายด้วยอากาศมากและยังสามารถเป็นสื่อไฟฟ้าได้ดีมาก

 

                    เบ้าหลอม B shape ( New century basin type crucibles )

 

 

NEW CENTURY Basin Type Crucibles

 

·   รหัส WBR 1600 กว้าง 856 มม. ขา 300 มม. สูง 1,030 มม.

ขนาดความจุ 365 ลิตร  ราคา ........ บาท

 

·   รหัส WBR 1450 กว้าง 855 มม. ขา 300 มม. สูง 980 มม.

ขนาดความจุ 352 ลิตร  ราคา ......... บาท

 

·   รหัส WBR 1200 กว้าง 855 มม. ขา 300 มม. สูง 850 มม.

ขนาดความจุ 290 ลิตร  ราคา ........... บาท

 

·   รหัส WBR 800 กว้าง 855 มม. ขา 300 มม. สูง 690 มม.

ขนาดความจุ 215 ลิตร  ราคา ............. บาท

 

·   รหัส WNR 900 กว้าง 780 มม. ขา 300มม. สูง 890 มม.

ขนาดความจุ 271 ลิตร  ราคา ............ บาท

 

·   รหัส WNR 800 กว้าง 780 มม. ขา 300 มม. สูง 750 มม.

ขนาดความจุ 217 ลิตร  ราคา 71,550 บาท

ปกติราคา 82,300 บาท

 

·   รหัส WNR 600 กว้าง 780 มม. ขา 300 มม. สูง 600 มม.มม.

ขนาดความจุ 159 ลิตร  ราคา 58,050 บาท

 

·   รหัส WFR 610 กว้าง 723 มม. ขา 300 มม. สูง 740 มม.

ขนาดความจุ 185 ลิตร  ราคา ............ บาท

 

·   รหัส WFR–A 560 กว้าง 722 มม. ขา 300 มม. สูง 690 มม.

ขนาดความจุ 169 ลิตร  ราคา 58,050 บาท

 

·   รหัส WFR 530 กว้าง 721 มม. ขา 300 มม. สูง 660 มม.

ขนาดความจุ 159 ลิตร  ราคา 55,350 บาท

 

·   รหัส WFR 480 กว้าง 720 มม. ขา 300 มม. สูง 630 มม.

ขนาดความจุ 150 ลิตร  ราคา...... บาท

 

·   รหัส WFR 460 กว้าง 720 มม. ขา 300 มม. สูง 590 มม.

ขนาดความจุ 137 ลิตร  ราคา 48,600 บาท

 

·   รหัส WFR-A 410 กว้าง 718 มม. ขา 300 มม. สูง 550 มม.

ขนาดความจุ 124 ลิตร  ราคา 45,900 บาท

ปกติราคา 55,080 บาท

 

·   รหัส WFR 410 กว้าง 718 มม. ขา 300 มม. สูง 520 มม.

ขนาดความจุ 114 ลิตร  ราคา 43,200 บาท

ปกติราคา 49,680 บาท

 

·   รหัส WJR 600 กว้าง 630 มม. ขา 310 มม. สูง 810 มม.

ขนาดความจุ 150 ลิตร  ราคา .......... บาท

 

·   รหัส WJR-A 600 กว้าง 630 มม. ขา 310 มม. สูง 800 มม.

ขนาดความจุ 147 ลิตร  ราคา ........... บาท

 

·   รหัส WJR-A 500 กว้าง 630 มม. ขา 310 มม. สูง 750 มม.

ขนาดความจุ 135 ลิตร  ราคา ........... บาท

 

·   รหัส WJR 500 กว้าง 630 มม. ขา 310 มม. สูง 700 มม.

ขนาดความจุ 124 ลิตร  ราคา ........... บาท

 

·   รหัส WJR 450 กว้าง 630 มม. ขา 310 มม. สูง 630 มม.

ขนาดความจุ 107 ลิตร  ราคา 39,825 บาท

ปกติราคา 45,800 บาท

 

·   รหัส WJR-A 330 กว้าง 625 มม. ขา 310 มม. สูง 510 มม.

ขนาดความจุ 79 ลิตร  ราคา ........... บาท

 

·   รหัส WJR-A 400 กว้าง 630 มม. ขา 310 มม. สูง 550 มม.

ขนาดความจุ 88 ลิตร  ราคา .......... บาท

 

·   รหัส WJR-E 450 กว้าง 620 มม. ขา 310 มม. สูง 630 มม.

ขนาดความจุ 107 ลิตร  ราคา ........... บาท

 

·   รหัส WGR 480 กว้าง 600 มม. ขา 340 มม. สูง 700 มม.

ขนาดความจุ 112 ลิตร  ราคา ............ บาท

 

·   รหัส WGR 400 กว้าง 600 มม. ขา 340 มม. สูง 630 มม.

ขนาดความจุ 98 ลิตร  ราคา 39,159 บาท

ปกติราคา 45,100 บาท

 

 

 • เบ้าหลอม - ถ้วยอุณหภูมิสูงและอุปกรณ์

 • 02.jpg
  ปัจจุบันนี้ภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรม ได้ผลิตถ้วยบรรจุ ที่ทนต่อความร้อนสูงของอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น เหล็ก และเหล็กกล้า อัญมณีและเครื่องประดับ แก้ว เป็นต้น โดยมี...

 • 1a1.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความเป็นม...

 • 12.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ ( Graphite Crucibles ) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น ( Induction Furnaces ) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวั...

 • 11.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความเป...

 • 9.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความ...

 • 8.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความ...

 • 15.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความ...

 • original-1504441143466.jpg
  อุปกรณ์ในงานหล่อโลหะ
Visitors: 272,652