เบ้าหลอม L Shape ( New century long type crucibles )

        Graphite Crucibles

เบ้าหลอมกราไฟร์ ( Graphite Crucibles ) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น ( Induction Furnaces ) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความเป็นมา มากกว่าครึ่งศตวรรษ โดยอาศัยบุคลากรของบริษัทที่ไม่ยอมหยุดนิ่งด้วยการค้นคว้าและการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชั้นนำ เพื่อสนองความต้องการของท้องตลาด จนได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และได้รับรางวัล  NEW PRODUCTION PROCESS

 

คุณสมบัติ

 

1.คุณภาพมีความหนาแน่น และมีความคงทนมาก

2.รูพรุนเล็กกว่า จะมีความคงทนต่อกรดและด่างมากกว่า

3.มีความยืดหยุ่นที่สูงกว่า จึงสามารถทนต่อความกดดันสูงกว่า

4.สามารถสื่อความร้อนได้เร็วกว่า และประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่า

5.วัตถุดิบมีความหนาแน่นมากกว่าเพราะเคลือบด้วยสารเคลือบที่มีประสิทธิภาพสูง

6.คุณภาพของเบ้าหลอมสามารถป้องกันความเสื่อมทีถูกทำลายด้วยอากาศมากและยังสามารถเป็นสื่อไฟฟ้าได้ดีมาก

 

                  เบ้าหลอม L Shape ( New century long type crucibles )

 

 

                        NEW CENTURY Long Type Crucibles

 

·         รหัส WGR-O 600 กว้าง 616 ม.ม. ขา 340 ม.ม. สูง 900 ม.ม.

ขนาดความจุ 156 ลิตร ราคา ........ บาท

 

·         รหัส WGR-AO 500 กว้าง 612 ม.ม. ขา 340 ม.ม. สูง 800 ม.ม.

ขนาดความจุ 134 ลิตร ราคา ........ บาท

 

·         รหัส WLR 570 กว้าง 560 ม.ม. ขา 280 ม.ม. สูง 900 ม.ม.

ขนาดความจุ 134 ลิตร ราคา 47,250 บาท

 

·         รหัส WLR 450 กว้าง 560 ม.ม. ขา 280 ม.ม. สูง 800 ม.ม.

ขนาดความจุ 117 ลิตร ราคา ......... บาท

 

·         รหัส WLR 410 กว้าง 560 ม.ม. ขา 280 ม.ม. สูง 780 ม.ม.

ขนาดความจุ 114 ลิตร ราคา 43,200 บาท

 

·         รหัส WLR 400 กว้าง 560 ม.ม. ขา 280 ม.ม. สูง 750 ม.ม.

ขนาดความจุ 109 ลิตร ราคา 43,200 บาท

 

·         รหัส WLR-A 400 กว้าง 560 ม.ม. ขา 280 ม.ม. สูง 700 ม.ม.

ขนาดความจุ 100 ลิตร ราคา ......... บาท

 

·         รหัส WLR-AE 400 กว้าง 540 ม.ม. ขา 280 ม.ม. สูง 700 ม.ม.

ขนาดความจุ 100 ลิตร ราคา ......... บาท

 

·         รหัส WLR 380 กว้าง 560 ม.ม. ขา 280 ม.ม. สูง 650 ม.ม.

ขนาดความจุ 91 ลิตร ราคา 39,825 บาท

 

·         รหัส WLR 300 กว้าง 560 ม.ม. ขา 280 ม.ม. สูง 550 ม.ม.

ขนาดความจุ 74 ลิตร ราคา .......... บาท

 

·         รหัส WOR 350 กว้าง 525 ม.ม. ขา 280 ม.ม. สูง 650 ม.ม.

ขนาดความจุ 85 ลิตร ราคา ........ บาท

 

·         รหัส WOR 300 กว้าง 534 ม.ม. ขา 280 ม.ม. สูง 600 ม.ม.

ขนาดความจุ 77 ลิตร ราคา ........ บาท

 

·         รหัส WOR-E 270 กว้าง 525 ม.ม. ขา 280 ม.ม. สูง 500 ม.ม.

ขนาดความจุ 61 ลิตร ราคา ......... บาท

 

·         รหัส WMR 350 กว้าง 472 ม.ม. ขา 275 ม.ม. สูง 740 ม.ม.

ขนาดความจุ 77 ลิตร ราคา .......... บาท

 

·         รหัส WMR-C 300 กว้าง 472 ม.ม. ขา 275 ม.ม. สูง 700 ม.ม.

ขนาดความจุ 72 ลิตร ราคา ....... บาท

 

·         รหัส WMR 300 กว้าง 471 ม.ม. ขา 275 ม.ม. สูง 645 ม.ม.

ขนาดความจุ 66 ลิตร ราคา 30,375 บาท

 

·         รหัส WMR-A 250 กว้าง 471 ม.ม. ขา 275 ม.ม. สูง 600 ม.ม.

ขนาดความจุ 60 ลิตร ราคา ........ บาท

 

·         รหัส WMR 240 กว้าง 471 ม.ม. ขา 275 ม.ม. สูง 540 ม.ม.

ขนาดความจุ 53 ลิตร ราคา 27,000 บาท

 

·         รหัส WKR 200 กว้าง 440 ม.ม. ขา 230 ม.ม. สูง 630 ม.ม.

ขนาดความจุ 53 ลิตร ราคา ......... บาท

 

·         รหัส WKR-A 200 กว้าง 440 ม.ม. ขา 230 ม.ม. สูง 610 ม.ม.

ขนาดความจุ 51 ลิตร ราคา ........... บาท

 

·         รหัส WKR 190 กว้าง 440 ม.ม. ขา 230 ม.ม. สูง 580 ม.ม.

ขนาดความจุ 47 ลิตร ราคา ......... บาท

 

·         รหัส WKR 170 กว้าง 440 ม.ม. ขา 230 ม.ม. สูง 540 ม.ม.

ขนาดความจุ 43 ลิตร ราคา .......... บาท

 

·         รหัส WKR 150 กว้าง 440 ม.ม. ขา 230 ม.ม. สูง 490 ม.ม.

ขนาดความจุ 38 ลิตร  ราคา 18,225 บาท

 

·         รหัส WKBR 150 กว้าง 422 ม.ม. ขา 230 ม.ม. สูง 490 ม.ม.

ขนาดความจุ 35 ลิตร  ราคา 16,875 บาท

 

·         รหัส WKBR-AE 200 กว้าง 417 ม.ม. ขา 230 ม.ม. สูง 610 ม.ม.

ขนาดความจุ 47 ลิตร ราคา ..........บาท

 

·         รหัส WKBR-AO 200 กว้าง 428 ม.ม. ขา 230 ม.ม. สูง 610 ม.ม.

ขนาดความจุ 47 ลิตร

ราคา 22,950 บาท ปกติ 26,400 บาท

 

·         รหัส WKBR-E 170 กว้าง 415 ม.ม. ขา 230 ม.ม. สูง 540 ม.ม.

ขนาดความจุ 40 ลิตร

ราคา 20,250 บาท ปกติ 23,290 บาท

 

·         รหัส WTR 150 กว้าง 375 ม.ม. ขา 250 ม.ม. สูง 540 ม.ม.

ขนาดความจุ 30 ลิตร

ราคา 17,550 บาท  ปกติ 20,185 บาท

 

·         รหัส WTR 120 กว้าง 375 ม.ม. ขา 250 ม.ม. สูง 455 ม.ม.

ขนาดความจุ 24 ลิตร ราคา ........... บาท

 

·         รหัส WER 120 กว้าง 330 ม.ม. ขา 220 ม.ม. สูง 530 ม.ม.

ขนาดความจุ 26 ลิตร ราคา 14,175 บาท

 

 

 • เบ้าหลอม - ถ้วยอุณหภูมิสูงและอุปกรณ์

 • 02.jpg
  ปัจจุบันนี้ภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรม ได้ผลิตถ้วยบรรจุ ที่ทนต่อความร้อนสูงของอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น เหล็ก และเหล็กกล้า อัญมณีและเครื่องประดับ แก้ว เป็นต้น โดยมี...

 • 1a1.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความเป็นม...

 • 12.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ ( Graphite Crucibles ) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น ( Induction Furnaces ) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวั...

 • 10.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติควา...

 • 9.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความ...

 • 8.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความ...

 • 15.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความ...

 • original-1504441143466.jpg
  อุปกรณ์ในงานหล่อโลหะ
Visitors: 260,312