การดูแลรักษาเบ้าหลอม

 

 Graphite Crucibles

เบ้าหลอมกราไฟร์ ( Graphite Crucibles ) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น ( Induction Furnaces ) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความเป็นมา มากกว่าครึ่งศตวรรษ โดยอาศัยบุคลากรของบริษัทที่ไม่ยอมหยุดนิ่งด้วยการค้นคว้าและการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชั้นนำ เพื่อสนองความต้องการของท้องตลาด จนได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และได้รับรางวัล  NEW PRODUCTION PROCESS

คุณสมบัติ

 

1.คุณภาพมีความหนาแน่น และมีความคงทนมาก

2.รูพรุนเล็กกว่า จะมีความคงทนต่อกรดและด่างมากกว่า

3.มีความยืดหยุ่นที่สูงกว่า จึงสามารถทนต่อความกดดันสูงกว่า

4.สามารถสื่อความร้อนได้เร็วกว่า และประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่า

5.วัตถุดิบมีความหนาแน่นมากกว่าเพราะเคลือบด้วยสารเคลือบที่มีประสิทธิภาพสูง

6.คุณภาพของเบ้าหลอมสามารถป้องกันความเสื่อมทีถูกทำลายด้วยอากาศมากและยังสามารถเป็นสื่อไฟฟ้าได้ดีมาก

 

1.การดูแลเก็บรักษา ควรเก็บในสถานที่ร่มไม่ถูกแดดฝนบริเวณที่ควรเก็บมีอากาศถ่ายเทสะดวก และควรมีชั้นรองพื้นก่อนเสมอ

2.การเคลื่อนย้าย ห้ามกลิ้งหรือกระแทก การเคลื่อนย้ายที่ถูกวิธี ต้องใส่รถเข็น และวางในแนวตั้งเสมอ

 

 

3.การจัดวางเบ้าหลอมโลหะในเตาหลอม ควรใช้แสตนตั้งเบ้าหลอมที่เหมาะสมกับเบ้าหลอม ไม่ตั้งเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง เพราะอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้เบ้าหลอมโลหะได้

 

 

4.การใส่โลหะในเบ้าหลอม การใส่โลหะที่จะใช้เบ้าหลอมไม่ควรใส่โลหะจนแน่นหรือล้น เบ้าหลอมเกินไป ให้ใส่โลหะในแนวตั้งตรงไม่ควรใส่แนวนอน

 

 

5.ตำแหน่งการเป่าไฟ ไม่ควรถูกเบ้าหลอมโลหะโดยตรง เพราะจะให้เบ้าหลอมเกิดการเสียหายได้ ตำแหน่งการเป่าไฟควรอยู่ในตำแหน่งแสตนรองเบ้าหลอมและไฟที่เป่าควรเป็นไฟเบ้าวน

 

 

6.การเติมน้ำยาเพื่อไล่ขี้เตา ควรใช้น้ำยาไล่ขี้เตาทีละน้อยอย่างเหมาะสม ไม่ควรใช้น้ำยาล้างด้านนอกของตัวเบ้าหลอม

 

 

    

7.การทำความสะอาดโลหะที่อยู่ในเบ้าหลอม ควรทำความสะอาดวัสดุที่เกาะอยู่ขอบภายในเบ้าหลอมโลหะทันทีหลังจากที่หยุดการใช้งาน ไม่ควรปล่อยทิ้งให้วัสดุเกาะอยู่ตามภายในเบ้าหลอมโลหะจนเต็ม เพราะจะทำให้เศษวัสดุติดจนแข็ง ทำความสะอาดยาก การใช้เหล็กสะกัด ควรใช้มือกระทุ้ง ไม่ควรใช้ค้อนตีเหล็กลงไป เพราะอาจทำให้เบ้าหลอมแตกเสียหายได้

 

 

 
 
 

 • เบ้าหลอม - ถ้วยอุณหภูมิสูงและอุปกรณ์

 • 02.jpg
  ปัจจุบันนี้ภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรม ได้ผลิตถ้วยบรรจุ ที่ทนต่อความร้อนสูงของอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น เหล็ก และเหล็กกล้า อัญมณีและเครื่องประดับ แก้ว เป็นต้น โดยมี...

 • 12.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ ( Graphite Crucibles ) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น ( Induction Furnaces ) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวั...

 • 11.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความเป...

 • 10.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติควา...

 • 9.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความ...

 • 8.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความ...

 • 15.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความ...

 • original-1504441143466.jpg
  อุปกรณ์ในงานหล่อโลหะ
Visitors: 278,856