ตู้คอนโทรลมอร์เตอร์

 

คอนโทรลไฟฟ้า

เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สั่งการตัดต่อกระแสไฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานงานด้านอิเล็กทอนิกส์และความรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ ระบบควบคุมยังอางแบ่งออกได้เป็นระบบควบคุมวงจรเปิด ( open-loop control ) คือระบบควบคุมที่ไม่ได้ใช้สัญญาณจากเอาต์พุต มาบ่งชี้ถึงลักษณะการควบคุม ส่วนระบบควบคุมวงจรปิด ( closed-loop control ) หรือระบบป้อนกลับ ( feedback control ) นั้นจะใช้ค่าที่วัดจากเอาต์พุต มาคำนวนค่าการควบคุม นอกจากนี้ยังอาจแบ่งตามคุณลักษณะของระบบ เช่นเป็นเชิงเส้น ( linear) / ไม่เป็นเชิงเส้น ( nonlinear) , แปรเปลี่ยนตามเวลา ( time-varying ) / ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ( time-invariant ) และเวลาต่อเนื่อง ( Continuous time ) /เวลาไม่ต่อเนื่อง ( Discontinuous time) 

 

                                     

           ตู้คอนโทรลมอร์เตอร์ รหัสสินค้า CT- M 01

 

     
ข้อมูลทางเทคนิค


1.    ใช้ควบคุมในการตัดและจ่ายระบบไฟฟ้าเข้ามอร์เตอร์

2.    มีสวิตช์และหลอดไฟ ( Power )แสดงการควบคุมการทำงาน

3.    มีสวิตช์ปุ่มกดและหลอดไฟ ( Start )แสดงการทำงานของมอร์เตอร์

4.    มีสวิตช์ปุ่มกดและหลอดไฟ ( Stop)แสดงการหยุดฉุกเฉิน

5.    มีสวิตช์และหลอดไฟ ( Finish )แสดงการยุติการทำงานของระบบเมื่อถึงเวลาที่ตั้งการทำงานไว้

6.    สามารถตั้งค่าเวลาการทำงานการหยุดของมอร์เตอร์เป็น วินาที นาที และชั่วโมงได้

7.    มีสัญญาณเตือนเมื่อสิ้นสุดการการทำงาน

8.    มีระบบ Safety Switch จะตัดไฟฟ้า อัตโนมัติเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วเพื่อปลอดภัยกับผู้ใช้งาน

 

                                                ราคา...4,500...บาท

    ( ราคานี้ไม่รวมเบรกเกอร์และแมกเนติก )


.......รับสินค้าหน้าโรงงาน....

 

 

อุปกรณ์เสริม ( เลือกใช้ให้เหมาะสมกับกระแสไฟที่ใช้กับมอร์เตอร์ )




เบรกเกอร์ ที่ใช้กับไฟ 220 โวลต์

ขนาด 20 แอมป์ ราคา 150 บาท พร้อมกล่องใส่

ขนาด 30 แอมป์ ราคา 180 บาท พร้อมกล่องใส่

ขนาด 50 แอมป์ ราคา 900 บาท .....ขนาด 80 แอมป์ ราคา 1,500 บาท

 

 

 

เบรกเกอร์ ที่ใช้กับไฟ 380 โวลต์

ขนาด 10 แอมป์ ราคา 700 บาท......ขนาด 20 แอมป์ ราคา 750 บาท

ขนาด 40 แอมป์ ราคา 935 บาท ..............ขนาด 50 แอมป์ ราคา 1,250 บาท 

ขนาด 63 แอมป์ ราคา 1,350 บาท........... ขนาด 80 แอมป์ ราคา 1,600 บาท

 

 

แมกเนติก

ขนาด SN-11 ราคา 365 บาท .....ขนาด SN-35 ราคา 1,500 บาท

ขนาด SN-50 ราคา 1,800 บาท......ขนาด SN-80 ราคา 3,100 บาท


 • ตู้คอนโทรล Control และอุปกรณ์ไฟฟ้า

 • Untitled-1 copy 3.jpg
  คอนโทรลไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สั่งการตัดต่อกระแสไฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานงานด้านอิเล็กทอนิกส์และความรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ ระบบควบคุมยังอางแบ่งออกได้เป็นระบบควบค...

 • ตู้คอนโทรลเตาไฟฟ้า.jpg
  คอนโทรลไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สั่งการตัดต่อกระแสไฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานงานด้านอิเล็กทอนิกส์และความรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ ระบบควบคุมยังอางแบ่งออกได้เป็นระบบควบคุมวงจร...

 • 67777.jpg
  คอนโทรลไฟฟ้า ระบบ Solid state relay( SSR ) การ ใช้รีเลย์ขับโหลดปกติอาจจะมีปัญหาตามมาหลายๆ อย่าง เช่น การกระชากของไฟรุนแรงเกิดไป ตอบสนองช้า สัญญาณรบกวน ขอแนะนำทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใ...

 • 67777.jpg
  คอนโทรลไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สั่งการตัดต่อกระแสไฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานงานด้านอิเล็กทอนิกส์และความรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ ระบบควบคุมยังอางแบ่งออกได้เป็นระบบควบคุมวงจ...

 • Untitled-1 copy 4.jpg
  คอนโทรลไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สั่งการตัดต่อกระแสไฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานงานด้านอิเล็กทอนิกส์และความรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ ระบบควบคุมยังอางแบ่งออกได้เป็นระบบควบคุมวงจร...

 • อุปกรณ์คอนโทรล.jpg
  อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ในตู้ควบคุม ในตู้คอนโทรล อาทิเช่น เบรคเกอร์ คอนแทคเตอร์ โอเวอร์โหลดรีเลย์ ไพลอตแล้มป์ ปุ่มกด ข้อต่อสายไฟ ปุ่มกดฉุกเฉิน และอื่นๆ
Visitors: 268,602