ตู้คอนโทรลเตาเผาชนิดใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง

คอนโทรลไฟฟ้า

เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สั่งการตัดต่อกระแสไฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานงานด้านอิเล็กทอนิกส์และความรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ ระบบควบคุมยังอางแบ่งออกได้เป็นระบบควบคุมวงจรเปิด ( open-loop control ) คือระบบควบคุมที่ไม่ได้ใช้สัญญาณจากเอาต์พุต มาบ่งชี้ถึงลักษณะการควบคุม ส่วนระบบควบคุมวงจรปิด ( closed-loop control ) หรือระบบป้อนกลับ ( feedback control ) นั้นจะใช้ค่าที่วัดจากเอาต์พุต มาคำนวนค่าการควบคุม นอกจากนี้ยังอาจแบ่งตามคุณลักษณะของระบบ เช่นเป็นเชิงเส้น ( linear) / ไม่เป็นเชิงเส้น ( nonlinear) , แปรเปลี่ยนตามเวลา ( time-varying ) / ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ( time-invariant ) และเวลาต่อเนื่อง ( Continuous time ) /เวลาไม่ต่อเนื่อง ( Discontinuous time) 

 

                                     

           ตู้คอนโทรลเตาเผาแก๊ส รหัสสินค้า CT- G 01

 

ข้อมูลทางเทคนิค

 

 

1.    ใช้ควบคุมในการเผาเตาระบบแก๊ส

2.    สามารถแสดงค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0 - 1599 °C

3.    มีสวิตช์และหลอดไฟแสดงการควบคุมการทำงาน

4.    สามารถตั้งค่าอุณหภูมิ การเผาได้เป็นแบบตัวเลขดิจิตอล และมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในที่มืด

5.    มีสัญญาณเตือนเมื่อสิ้นสุดการทำงาน

6.   แท่งวัดอุณหภูมิไทพ์ R ยาว 200 mm.จำนวน 1ชุด

 

 

                         ราคา 11,600 บาท

 

......รับสินค้าหน้าโรงงาน.....

 • ตู้คอนโทรล Control และอุปกรณ์ไฟฟ้า

 • Untitled-1 copy 3.jpg
  คอนโทรลไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สั่งการตัดต่อกระแสไฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานงานด้านอิเล็กทอนิกส์และความรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ ระบบควบคุมยังอางแบ่งออกได้เป็นระบบควบค...

 • ตู้คอนโทรลเตาไฟฟ้า.jpg
  คอนโทรลไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สั่งการตัดต่อกระแสไฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานงานด้านอิเล็กทอนิกส์และความรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ ระบบควบคุมยังอางแบ่งออกได้เป็นระบบควบคุมวงจร...

 • 67777.jpg
  คอนโทรลไฟฟ้า ระบบ Solid state relay( SSR ) การ ใช้รีเลย์ขับโหลดปกติอาจจะมีปัญหาตามมาหลายๆ อย่าง เช่น การกระชากของไฟรุนแรงเกิดไป ตอบสนองช้า สัญญาณรบกวน ขอแนะนำทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใ...

 • 67777.jpg
  คอนโทรลไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สั่งการตัดต่อกระแสไฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานงานด้านอิเล็กทอนิกส์และความรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ ระบบควบคุมยังอางแบ่งออกได้เป็นระบบควบคุมวงจ...

 • Untitled-1 copy 2.jpg
  คอนโทรลไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สั่งการตัดต่อกระแสไฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานงานด้านอิเล็กทอนิกส์และความรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ ระบบควบคุมยังอางแบ่งออกได้เป็นระบบควบคุมวงจ...

 • อุปกรณ์คอนโทรล.jpg
  อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ในตู้ควบคุม ในตู้คอนโทรล อาทิเช่น เบรคเกอร์ คอนแทคเตอร์ โอเวอร์โหลดรีเลย์ ไพลอตแล้มป์ ปุ่มกด ข้อต่อสายไฟ ปุ่มกดฉุกเฉิน และอื่นๆ
Visitors: 272,651