ตู้คอนโทรลเตาเผาไฟฟ้าระบบ SCR

 

คอนโทรลไฟฟ้า

เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สั่งการตัดต่อกระแสไฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานงานด้านอิเล็กทอนิกส์และความรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ ระบบควบคุมยังอางแบ่งออกได้เป็นระบบควบคุมวงจรเปิด ( open-loop control ) คือระบบควบคุมที่ไม่ได้ใช้สัญญาณจากเอาต์พุต มาบ่งชี้ถึงลักษณะการควบคุม ส่วนระบบควบคุมวงจรปิด ( closed-loop control ) หรือระบบป้อนกลับ ( feedback control ) นั้นจะใช้ค่าที่วัดจากเอาต์พุต มาคำนวนค่าการควบคุม นอกจากนี้ยังอาจแบ่งตามคุณลักษณะของระบบ เช่นเป็นเชิงเส้น ( linear) / ไม่เป็นเชิงเส้น ( nonlinear) , แปรเปลี่ยนตามเวลา ( time-varying ) / ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ( time-invariant ) และเวลาต่อเนื่อง ( Continuous time ) /เวลาไม่ต่อเนื่อง ( Discontinuous time) 

 

                                     

          ตู้คอนโทรลเตาเผาไฟฟ้าระบบ SCR รหัสสินค้า CT- SCR 01

 

ข้อมูลทางเทคนิค

 

1.    ใช้ควบคุมในการเผาเตาระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

2.    มีระบบController ควบคุมการเผาเป็นแบบโปรแกรมอัตโนมัติ

3.    สามารถแสดงค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0 - 1599 °C

4.    มีสวิตช์และหลอดไฟแสดงการควบคุมการทำงาน

5.    สามารถตั้งค่าอุณหภูมิ และตั้งค่าเวลาในการเผาได้แบบตัวเลข

ดิจิตอล และมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในที่มืด

6.    สามารถล็อคค่าการตั้งอุณหภูมิได้ เพื่อป้องกันการเผาเกินอุณหภูมิ

ที่ตั้งไว้ หากระบบที่ตั้งค่าเกิดความผิดพลาด

7.    ค่าอุณหภูมิที่ตั้งและเวลา หากไม่มีความสัมพันธ์กับการตั้งค่า 

ระบบจะไม่ส่งต่อในสเต็ปต่อไป

8.    มีสัญญาณเตือนเมื่อสิ้นสุดการการทำงาน

9.    มีระบบ Safety Switch จะตัดไฟฟ้า อัตโนมัติเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว

เพื่อปลอดภัยกับผู้ใช้งาน

10.สามารถทำการเซตใช้งาน เป็นระบบโปรแกรม แบบ PIDCONTROL

 และระบบเมนวลได้

11.สามารถเซ็ตได้ 2 แพ็ทเทิน 8 สเต็ป รวม 16 สเต็ป

12.สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ประมาณ 30 %

13.ยืดและลดปัญหาเรื่องขดลวดทนความร้อนขาดได้เป็นอย่างดี

 

 

                         ราคา 10,520 บาท

ราคานี้..ไม่รวมเบรกเกอร์,แม็กเนตริค,ชุดSCRและเทอร์โมคัพเปิ้ล 

                .....รับสินค้าหน้าโรงงาน.....

 

         อุปกรณ์เสริม ( เลือกใช้ให้เหมาะสมกับกระแสไฟที่ใช้ภายในเตา )

 

                                        เครื่องควบคุมกำลัง SCR


 

 SCR ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์

 

SCR ขนาด 30 แอมป์

ใช้กับไฟ 220 โวลต์

ปกติราคา 6,790 บาท

เหลือราคา 6,165 บาท

 

SCR ขนาด 45 แอมป์

ใช้กับไฟ 220 โวลต์

ปกติราคา 9,075  บาท 

เหลือราคา 7,560  บาทvc

 

SCR ขนาด 60 แอมป์

ใช้กับไฟ 220 โวลต์

ปกติราคา 10,185 บาท 

เหลือราคา 8,860 บาทv

 

SCR ขนาด 80 แอมป์

ใช้กับไฟ 220 โวลต์

ปกติราคา 10,930 บาท

เหลือราคา 9,510 บาทv

 

SCR ขนาด 100 แอมป์

ใช้กับไฟ 220 โวลต์

ปกติราคา .... บาท 

เหลือราคา .... บาท

 

SCR ขนาด 150 แอมป์

ใช้กับไฟ 220 โวลต์

ปกติราคา 18,120 บาท 

เหลือราคา 16,465 บาท

SCR ขนาด 230 แอมป์

ใช้กับไฟ 220 โวลต์

ปกติราคา 22,985 บาท 

เหลือราคา 20,895 บาท 

 

 

SCR ใช้กับไฟฟ้า 380 โวลต์

 

SCR ขนาด 30 แอมป์

ใช้กับไฟ 380 โวลต์

ปกติ ราคา 15,120 บาท

เหลือราคา 12,600 บาท

 

SCR ขนาด 45 แอมป์

ใช้กับไฟ 380 โวลต์

ปกติ ราคา 17,010 บาท

เหลือราคา 14,175 บาท

 

 SCR ขนาด 60 แอมป์

ใช้กับไฟ 380 โวลต์

ปกติ ราคา 19,140 บาท

เหลือราคา 15,950 บาท

 

 SCR ขนาด 80 แอมป์

ใช้กับไฟ 380 โวลต์

ปกติ ราคา 23,100 บาท

เหลือราคา 19,250 บาท

 

 SCR ขนาด 100 แอมป์

ใช้กับไฟ 380 โวลต์

ปกติ ราคา 32,400 บาท

เหลือราคา 27,000 บาท

 

 SCR ขนาด 125 แอมป์

ใช้กับไฟ 380 โวลต์

ปกติ ราคา 35,640 บาท

เหลือราคา 29,700 บาท

 

 SCR ขนาด 150 แอมป์

ใช้กับไฟ 380 โวลต์

ปกติ ราคา 36,487 บาท

เหลือราคา 34,100 บาท

 

 SCR ขนาด 180 แอมป์

ใช้กับไฟ 380 โวลต์

ปกติ ราคา 51,480 บาท

เหลือราคา 42,900 บาท

 

 SCR ขนาด 230 แอมป์

ใช้กับไฟ 380 โวลต์

ปกติ ราคา 57,673 บาท

เหลือราคา 53,900 บาท
 
   

 

เบรกเกอร์ ที่ใช้กับไฟ 220 โวลต์

ขนาด 50 แอมป์ ราคา 900 บาท ..... ขนาด 80 แอมป์ ราคา 1,500 บาท

 

เบรกเกอร์ ที่ใช้กับไฟ 380 โวลต์

ขนาด 40 แอมป์ ราคา 850 บาท ..... ขนาด 50 แอมป์ ราคา 1,250 บาท ..... ขนาด 63 แอมป์ 

ราคา 1,350 บาท..... ขนาด 80 แอมป์ ราคา 1,ุ600 บาท

 

แมกเนติก

ขนาด SN-35 ราคา 1,500 บาท.....ขนาด SN-50 ราคา 1,800 บาท.....ขนาด SN-80 ราคา 3,100 บาท

 

แท่งวัดความร้อนเทอร์โมคัพเปิ้ล

ไทพ์ K ช่วงวัดอุณหภูมิ 0 - 1100 องศาเซียลเซียส

ขนาดความยาว 200 ม.ม. ราคา 3,400 บาท.......ขนาดความยาว 700 ม.ม. ราคา 5,900 บาท

ไทพ์ R ช่วงวัดอุณหภูมิ 0 - 1400 องศาเซียลเซียส

ขนาดความยาว 175 ม.ม. ราคา 5,850 บาท.......ขนาดความยาว 200 ม.ม. ราคา 6,300 บาท

ขนาดความยาว 250 ม.ม. ราคา 6,750 บาท.......ขนาดความยาว 300 ม.ม. ราคา 8,200 บาท

 

สายวัดอุณหภูมิ

ไทพ์ K ช่วงวัดอุณหภูมิ 0 - 1100 องศาเซียลเซียส ราคาเมตร ละ 130 บาท

ไทพ์ R ช่วงวัดอุณหภูมิ 0 - 1400 องศาเซียลเซียส ราคาเมตร ละ 150 บาท

 

ราคานี้ยังไม่รวม ....ค่าขนส่ง , ค่าภาษี และค่าติดตั้ง

 

 


 • ตู้คอนโทรล Control และอุปกรณ์ไฟฟ้า

 • Untitled-1 copy 3.jpg
  คอนโทรลไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สั่งการตัดต่อกระแสไฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานงานด้านอิเล็กทอนิกส์และความรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ ระบบควบคุมยังอางแบ่งออกได้เป็นระบบควบค...

 • ตู้คอนโทรลเตาไฟฟ้า.jpg
  คอนโทรลไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สั่งการตัดต่อกระแสไฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานงานด้านอิเล็กทอนิกส์และความรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ ระบบควบคุมยังอางแบ่งออกได้เป็นระบบควบคุมวงจร...

 • 67777.jpg
  คอนโทรลไฟฟ้า ระบบ Solid state relay( SSR ) การ ใช้รีเลย์ขับโหลดปกติอาจจะมีปัญหาตามมาหลายๆ อย่าง เช่น การกระชากของไฟรุนแรงเกิดไป ตอบสนองช้า สัญญาณรบกวน ขอแนะนำทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใ...

 • Untitled-1 copy 4.jpg
  คอนโทรลไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สั่งการตัดต่อกระแสไฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานงานด้านอิเล็กทอนิกส์และความรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ ระบบควบคุมยังอางแบ่งออกได้เป็นระบบควบคุมวงจร...

 • Untitled-1 copy 2.jpg
  คอนโทรลไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สั่งการตัดต่อกระแสไฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานงานด้านอิเล็กทอนิกส์และความรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ ระบบควบคุมยังอางแบ่งออกได้เป็นระบบควบคุมวงจ...

 • อุปกรณ์คอนโทรล.jpg
  อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ในตู้ควบคุม ในตู้คอนโทรล อาทิเช่น เบรคเกอร์ คอนแทคเตอร์ โอเวอร์โหลดรีเลย์ ไพลอตแล้มป์ ปุ่มกด ข้อต่อสายไฟ ปุ่มกดฉุกเฉิน และอื่นๆ
Visitors: 272,651