ตู้คอนโทรลเตาเผาไฟฟ้าระบบ SSR

คอนโทรลไฟฟ้า ระบบ 

Solid state relay ( SSR )

การ ใช้รีเลย์ ขับโหลดปกติอาจจะมีปัญหาตามมาหลายๆ อย่าง เช่น การกระชากของไฟรุนแรงเกิดไป ตอบสนองช้า สัญญาณรบกวน ขอแนะนำทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ คือ Solid State Relay (โซลิต สเตท รีเลย์) แนวคิดสำคัญ คือ ใช้ไทรแอค BTA41600 แทนรีเลย์ ย่อมนุ่มนวลกว่า ทำงานในความเร็วสูงๆ ได้ดี และทนกระแสเช่นเดียวกับรีเลย์ทั่วไป ส่วนไอซี MOC3041 เป็นไอซีควบคุมการทำงานของไทรแอคอีกทีหนึ่ง รับไฟต่ำๆ ก็ควบคุมไฟสูง (ไฟบ้าน) ให้ทำงานได้แล้ว

Solid State Relay หรือเรียกกันอย่างย่อๆว่า SSR นั้นก็คือ สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์นั้นเอง แต่แตกต่างจาก Relay ทั่วไปที่เป็นแบบ electromechanical

หมายเหตุ ข้อแนะนำการใช้งาน

(1) ควรใช้ Heat sink ระบายความร้อนติดตั้งกับ SSR ด้วยทุกครั้งและไม่ควรใช้เกิน 40 % เช่น ถ้าระบุไว้ 40 A. ไม่ควรใช้เกิน 16 A.(40%)

(2) ควรใช้ซิลิโคนเหลวทาระหว่าง Heat Sink และตัว SSR เพื่อระบายความร้อนก่อนยึด SSR กับ Heat Sink

(3) ควรติดตั้งในที่ ๆ มีอากาศถ่ายเทความร้อนได้ดี หรือใช้พัดลมช่วยระบายความร้อน

(4) ถ้าไม่มี Heat Sink ไม่ควรใช้เกิน 10 % ของค่ากระแสสูงสูด

(5) ควรใช้ฟิวส์ที่ทนกระแสได้ไม่เกิน 50 % ของค่าสูงสุด ต่ออนุกรมไว้กับ SSR เช่นถ้า SSR 40 A. ควรใช้ฟิวส์ 20 A. ชนิด FAST BLOW FUSES (ฟิวส์หลอมละลายเร็ว)

 

           ตู้คอนโทรลเตาเผาไฟฟ้าระบบ SSR รหัสสินค้า CT-SSR 01

 

 

 

ข้อมูลทางเทคนิค

 

1.    ใช้ควบคุมในการเผาเตาระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

2.    มีระบบController ควบคุมการเผาเป็นแบบโปรแกรมอัตโนมัติ

3.    สามารถแสดงค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0 - 1599 °C

4.    มีสวิตช์และหลอดไฟแสดงการควบคุมการทำงาน

5.    สามารถตั้งค่าอุณหภูมิ และตั้งค่าเวลาในการเผาได้แบบตัวเลขดิจิตอล และมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในที่มืด

6.    สามารถล็อคค่าการตั้งอุณหภูมิได้ เพื่อป้องกันการเผาเกินอุณหภูมิที่ตั้งไว้ หากระบบที่ตั้งค่าเกิดความผิดพลาด

7.    ค่าอุณหภูมิที่ตั้งและเวลา หากไม่มีความสัมพันธ์กับการตั้งค่า ระบบจะไม่ส่งต่อในสเต็ปต่อไป

8.    มีสัญญาณเตือนเมื่อสิ้นสุดการการทำงาน

9.    มีระบบ Safety Switch จะตัดไฟฟ้า อัตโนมัติเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วเพื่อปลอดภัยกับผู้ใช้งาน

10.สามารถทำการเซตใช้งาน เป็นระบบโปรแกรม แบบ PIDCONTROL และระบบเมนวลได้

11.สามารถเซ็ตได้ 2 แพ็ทเทิน 8 สเต็ป รวม 16 สเต็ป

12.สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ประมาณ 30 %

13.ยืดและลดปัญหาเรื่องขดลวดทนความร้อนขาดได้เป็นอย่างดี

 

 

                         ราคา 10,520 บาท

ราคานี้..ไม่รวมเบรกเกอร์,แม็กเนตริค,ชุดSSRและเทอร์โมคัพเปิ้ล 

                .......รับสินค้าหน้าโรงงาน......

 

         อุปกรณ์เสริม ( เลือกใช้ให้เหมาะสมกับกระแสไฟที่ใช้ภายในเตา )

 

รายละเอียดเครื่องควบคุมกำลังSSR

 กดเพื่อดูรายละเอียดเบรกเกอร์ ที่ใช้กับไฟ 
220 โวลต์

ขนาด 50 แอมป์ ราคา 900 บาท ..... ขนาด 80 แอมป์ ราคา 1,500 บาท

 

เบรกเกอร์ ที่ใช้กับไฟ 380 โวลต์

ขนาด 40 แอมป์ ราคา 850 บาท ..... ขนาด 50 แอมป์ ราคา 1,250 บาท ..... ขนาด 63 แอมป์ ราคา 1,350 บาท..... ขนาด 80 แอมป์ ราคา 1,600 บาท

 

แมกเนติก

ขนาด SN-35 ราคา 1,500 บาท.....ขนาด SN-50 ราคา 1,800 บาท.....ขนาด SN-80 ราคา 3,100 บาท

 

แท่งวัดความร้อนเทอร์โมคัพเปิ้ล

ไทพ์ K ช่วงวัดอุณหภูมิ 0 - 1100 องศาเซียลเซียส

ขนาดความยาว 200 ม.ม. ราคา 3,400 บาท.......ขนาดความยาว 700 ม.ม. ราคา 5,900 บาท

ไทพ์ R ช่วงวัดอุณหภูมิ 0 - 1400 องศาเซียลเซียส

ขนาดความยาว 175 ม.ม. ราคา 5,850 บาท.......ขนาดความยาว 200 ม.ม. ราคา 6,300 บาท

ขนาดความยาว 250 ม.ม. ราคา 6,750 บาท.......ขนาดความยาว 300 ม.ม. ราคา 8,200 บาท

 

สายวัดอุณหภูมิ

ไทพ์ K ช่วงวัดอุณหภูมิ 0 - 1100 องศาเซียลเซียส ราคาเมตร ละ 130 บาท

ไทพ์ R ช่วงวัดอุณหภูมิ 0 - 1400 องศาเซียลเซียส ราคาเมตร ละ 150 บาท

 

ราคานี้ยังไม่รวม ....ค่าขนส่ง , ค่าภาษี และค่าติดตั้ง

 

 • ตู้คอนโทรล Control และอุปกรณ์ไฟฟ้า

 • Untitled-1 copy 3.jpg
  คอนโทรลไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สั่งการตัดต่อกระแสไฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานงานด้านอิเล็กทอนิกส์และความรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ ระบบควบคุมยังอางแบ่งออกได้เป็นระบบควบค...

 • ตู้คอนโทรลเตาไฟฟ้า.jpg
  คอนโทรลไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สั่งการตัดต่อกระแสไฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานงานด้านอิเล็กทอนิกส์และความรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ ระบบควบคุมยังอางแบ่งออกได้เป็นระบบควบคุมวงจร...

 • 67777.jpg
  คอนโทรลไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สั่งการตัดต่อกระแสไฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานงานด้านอิเล็กทอนิกส์และความรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ ระบบควบคุมยังอางแบ่งออกได้เป็นระบบควบคุมวงจ...

 • Untitled-1 copy 4.jpg
  คอนโทรลไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สั่งการตัดต่อกระแสไฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานงานด้านอิเล็กทอนิกส์และความรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ ระบบควบคุมยังอางแบ่งออกได้เป็นระบบควบคุมวงจร...

 • Untitled-1 copy 2.jpg
  คอนโทรลไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สั่งการตัดต่อกระแสไฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานงานด้านอิเล็กทอนิกส์และความรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ ระบบควบคุมยังอางแบ่งออกได้เป็นระบบควบคุมวงจ...

 • อุปกรณ์คอนโทรล.jpg
  อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ในตู้ควบคุม ในตู้คอนโทรล อาทิเช่น เบรคเกอร์ คอนแทคเตอร์ โอเวอร์โหลดรีเลย์ ไพลอตแล้มป์ ปุ่มกด ข้อต่อสายไฟ ปุ่มกดฉุกเฉิน และอื่นๆ
Visitors: 272,651