หีบดินไฟสูง Sagger

หีบดินไฟสูงคอร์เดียไรต์ ( Cordierrite Sagger)

              ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บนโต๊ะอาหาร จำพวกสโตนแวร์ หรือพอร์ซเลน ที่มีคุณภาพสูงมักจะถูกบรรจุในหีบดิน ( Sagger ) ก่อนที่จะถูกเรียงเข้าไปเผาในเตา ทำให้ประหยัดพื้นที่เรียงของภายในเตาได้มาก อีกทั้งยังช่วยป้องกันเปลวไฟที่จะทำให้สีและการบิดเบี้ยวของชิ้นงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ”หีบดิน” ยังสามารถดัดแปลงใช้กับงานอื่นได้อีกหลายหลาก เช่นนำไปใส่เผาสารประเภทอ๊อกไซค์เพื่อทำสีสะเตน เป็นต้น

             หีบดินมักผลิตโดยใช้เนื้อคอร์เดียไรต์ เนื่องจากมีคุณสมบัติการขยายตัวต่ำและทนต่อการถูกทำให้ร้อนหรือเย็นตัวอย่างรวดเร็วได้ดี ( High spallingresistance )แต่ในทางตรงกันข้าม มีจุดอ่อนที่ไม่สามารถทนความร้อนสูงได้ ดังนั้นเพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น จึงเติมวัตถุดิบจำพวกอะลูมิน่าเข้าไปกลายเป็นวัตถุดิบที่มีโครงสร้างทนความร้อนสูง คือคอร์เดียไรต์-มัลไลด์

 

      หีบดินไฟสูง คอร์เดียไรต์ ( Cordierrite Sagger)

 

 

หีบดินไฟสูงคอร์เดียไรต์

ทนไฟสูง 1350 องศา เซียลเซียส
เนื้อคอร์เดียไรต์-มัลไลด์

ขนาด  กว้าง 215 ม.ม. ยาว 215 ม.ม. สูง 56 ม.ม. ขอบสูง

ราคา หีบละ  1,290 บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

หีบดินไฟสูงคอร์เดียไรต์

ทนไฟสูง 1350 องศา เซียลเซียส
เนื้อคอร์เดียไรต์-มัลไลด์

ขนาด  กว้าง 230 ม.ม. ยาว 230 ม.ม. สูง 90 ม.ม. ขอบสูง

ราคา หีบละ  680 บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

หีบดินไฟสูงคอร์เดียไรต์

ทนไฟสูง 1350 องศา เซียลเซียส
เนื้อคอร์เดียไรต์-มัลไลด์

ขนาด  กว้าง 287 ม.ม. ยาว 287 ม.ม. สูง 119 ม.ม. ขอบสูง

ราคา หีบละ  2,345 บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )


 

หีบดินไฟสูงคอร์เดียไรต์

ทนไฟสูง 1350 องศา เซียลเซียส
เนื้อคอร์เดียไรต์-มัลไลด์

ขนาด  กว้าง 325 ม.ม. ยาว 325 ม.ม. สูง 25 ม.ม. ขอบตื้น

ราคา หีบละ  630 บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

 

 

Visitors: 276,384