หีบดินไฟสูง Sagger

หีบดินไฟสูงคอร์เดียไรต์ ( Cordierrite Sagger)

              ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บนโต๊ะอาหาร จำพวกสโตนแวร์ หรือพอร์ซเลน ที่มีคุณภาพสูงมักจะถูกบรรจุในหีบดิน ( Sagger ) ก่อนที่จะถูกเรียงเข้าไปเผาในเตา ทำให้ประหยัดพื้นที่เรียงของภายในเตาได้มาก อีกทั้งยังช่วยป้องกันเปลวไฟที่จะทำให้สีและการบิดเบี้ยวของชิ้นงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ”หีบดิน” ยังสามารถดัดแปลงใช้กับงานอื่นได้อีกหลายหลาก เช่นนำไปใส่เผาสารประเภทอ๊อกไซค์เพื่อทำสีสะเตน เป็นต้น

             หีบดินมักผลิตโดยใช้เนื้อคอร์เดียไรต์ เนื่องจากมีคุณสมบัติการขยายตัวต่ำและทนต่อการถูกทำให้ร้อนหรือเย็นตัวอย่างรวดเร็วได้ดี ( High spallingresistance )แต่ในทางตรงกันข้าม มีจุดอ่อนที่ไม่สามารถทนความร้อนสูงได้ ดังนั้นเพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น จึงเติมวัตถุดิบจำพวกอะลูมิน่าเข้าไปกลายเป็นวัตถุดิบที่มีโครงสร้างทนความร้อนสูง คือคอร์เดียไรต์-มัลไลด์

 

      หีบดินไฟสูง คอร์เดียไรต์ ( Cordierrite Sagger)

 

 

หีบดินไฟสูงคอร์เดียไรต์

ทนไฟสูง 1350 องศา เซียลเซียส

เนื้อคอร์เดียไรต์-มัลไลด์

ขนาด  กว้าง 200 ม.ม. ยาว 200 ม.ม. สูง 18 ม.ม.

ราคา หีบละ  250 บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

หีบดินไฟสูงคอร์เดียไรต์

ทนไฟสูง 1350 องศา เซียลเซียส
เนื้อคอร์เดียไรต์-มัลไลด์

ขนาด  กว้าง 215 ม.ม. ยาว 215 ม.ม. สูง 56 ม.ม.

ราคา หีบละ  1,290 บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

หีบดินไฟสูงคอร์เดียไรต์

ทนไฟสูง 1350 องศา เซียลเซียส
เนื้อคอร์เดียไรต์-มัลไลด์

ขนาด  กว้าง 250 ม.ม. ยาว 250 ม.ม. สูง 32 ม.ม.

ราคา หีบละ  320 บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

หีบดินไฟสูงคอร์เดียไรต์

ทนไฟสูง 1350 องศา เซียลเซียส
เนื้อคอร์เดียไรต์-มัลไลด์

ขนาด  กว้าง 360 ม.ม. ยาว 250 ม.ม. สูง 55 ม.ม.

ราคา หีบละ  630 บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

หีบดินไฟสูงคอร์เดียไรต์

ทนไฟสูง 1350 องศา เซียลเซียส
เนื้อคอร์เดียไรต์-มัลไลด์

ขนาด  กว้าง 277 ม.ม. ยาว 277 ม.ม. สูง 157 ม.ม.

ราคา หีบละ  900 บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

หีบดินไฟสูงคอร์เดียไรต์

ทนไฟสูง 1350 องศา เซียลเซียส
เนื้อคอร์เดียไรต์-มัลไลด์

ขนาด  กว้าง 320 ม.ม. ยาว 320 ม.ม. สูง 46 ม.ม.

ราคา หีบละ  490 บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

หีบดินไฟสูงคอร์เดียไรต์

ทนไฟสูง 1350 องศา เซียลเซียส
เนื้อคอร์เดียไรต์-มัลไลด์

ขนาด  กว้าง 350 ม.ม. ยาว 350 ม.ม. สูง 55 ม.ม.

ราคา หีบละ  585 บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

หีบดินไฟสูงคอร์เดียไรต์

ทนไฟสูง 1350 องศา เซียลเซียส
เนื้อคอร์เดียไรต์-มัลไลด์

ขนาด  กว้าง 320 ม.ม. ยาว 320 ม.ม. สูง 66 ม.ม.

ราคา หีบละ  590 บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

หีบดินไฟสูงคอร์เดียไรต์

ทนไฟสูง 1350 องศา เซียลเซียส
เนื้อคอร์เดียไรต์-มัลไลด์

ขนาด  กว้าง 315 ม.ม. ยาว 315 ม.ม. สูง 80 ม.ม.

ราคา หีบละ  620 บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

หีบดินไฟสูงคอร์เดียไรต์

ทนไฟสูง 1350 องศา เซียลเซียส
เนื้อคอร์เดียไรต์-มัลไลด์

ขนาด  กว้าง 300 ม.ม. ยาว 300 ม.ม. สูง 80 ม.ม.

ราคา หีบละ  560 บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

หีบดินไฟสูงคอร์เดียไรต์

ทนไฟสูง 1350 องศา เซียลเซียส
เนื้อคอร์เดียไรต์-มัลไลด์

ขนาด  กว้าง 287 ม.ม. ยาว 287 ม.ม. สูง 119 ม.ม.

ราคา หีบละ  2,345 บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

 

 

Visitors: 237,195