รูปทรงมีฝา

บิสกิต ( Biscuit ) 700°c

      คือ การนำผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หลังจากการขึ้นรูปและตกแต่งเช่นขัดกระดาษทราย เช็ดด้วยฟองน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการให้ความร้อน ในปริมาณการเพิ่มความร้อนทีละน้อย การเผาบิสกิตอาจใช้ได้ ทั้งเตาฟืน เตาน้ำมัน และเตาแก๊ส ซึ่งการเผาต้องให้ระยะเวลาในการเผาเป็นไปอย่างช้าๆ เพราะผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปแล้วยังมีความชื้นและสารอินทรีย์ ( Organic Matter ) หลงเหลืออยู่ในชิ้นงาน และต้องคำนึงถึงความหนาของเนื้อดิน และประเภทของชนิดดินด้วย ดังนั้นการเผาบิสกิตจึงเป็นการเผาไล่ความชื้นและสารอินทรีย์( Organic Matter ) ก่อนที่นำผลิตภัณฑ์ไปตกแต่งเขียนลวดลายและชุบน้ำเคลือบต่อไป

 


รหัสสินค้า รูปทรงมีฝา BC- B01 

เต้าปูนจุกจีบ
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

เล็ก.. กว้าง 23.6 ซ.ม. สูง 20.3 ซ.ม. 

ราคา ใบละ  บาท

กลาง..กว้าง 30.5 ซ.ม. สูง 25.4 ซ.ม.

ราคา ใบละ บาท

ใหญ่..กว้าง 38.9 ซ.ม. สูง 30.5 ซ.ม.

ราคา ใบละ บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

 

รหัสสินค้า รูปทรงมีฝา BC- B02 

ตลับ 4เหลี่ยม
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด  กว้าง 8.1 ซ.ม. สูง 5.4 ซ.ม. 

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

 

 รหัสสินค้า รูปทรงมีฝา BC- B03 

โถทรงผอมจุกหงส์
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด  กว้าง 10.2 ซ.ม. สูง 35.6 ซ.ม. 

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

รหัสสินค้า รูปทรงมีฝา BC- B04 

โถเต้าปูน
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

เล็ก..  กว้าง 24.1 ซ.ม. สูง 33 ซ.ม. 

ราคา ใบละ  บาท

กลาง..กว้าง 36.3 ซ.ม. สูง 50.8 ซ.ม.

ราคา ใบละ บาท

ใหญ่..กว้าง 41.4 ซ.ม. สูง 55.9 ซ.ม.

ราค ใบละ บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

 รหัสสินค้า รูปทรงมีฝา BC- B05 

โถพลูกลีบส้มทรงสูง
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

เล็ก..  กว้าง 17 ซ.ม. สูง 36.5 ซ.ม. 

ราคา ใบละ  บาท

กลาง..กว้าง 19.5 ซ.ม. สูง 42 ซ.ม.

ราคา ใบละ บาท

ใหญ่..กว้าง 27.5 ซ.ม. สูง 55 ซ.ม.

ราคา ใบละ บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

 

รหัสสินค้า รูปทรงมีฝา BC- B06 

คณโฑกลีบส้มมีฝา
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด  กว้าง 24.5 ซ.ม. สูง 40 ซ.ม. 

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

 

 

รหัสสินค้า รูปทรงมีฝา BC- B07 

โถพลูทรงผอม
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด  กว้าง 22 ซ.ม. สูง 50 ซ.ม. 

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

 

 

 

 

รหัสสินค้า รูปทรงมีฝา BC- B08 

โถพลู
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด  กว้าง 19.5 ซ.ม. สูง 33 ซ.ม. 

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )
   
   
   
   
   
   
   

 


 • บิสกิต 700 องศา Biscuit

 • 66.jpg
  บิสกิต ( Biscuit ) 700°c คือ การนำผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หลังจากการขึ้นรูปและตกแต่งเช่นขัดกระดาษทราย เช็ดด้วยฟองน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการให้ความร้อน ในปริมาณการเพิ่มความร้อนทีละ...

 • 45.jpg
  บิสกิต ( Biscuit ) 700°c คือ การนำผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หลังจากการขึ้นรูปและตกแต่งเช่นขัดกระดาษทราย เช็ดด้วยฟองน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการให้ความร้อน ในปริมาณการเพิ่มความร้อน...

 • 16.jpg
  บิสกิต ( Biscuit ) 700°c คือ การนำผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หลังจากการขึ้นรูปและตกแต่งเช่นขัดกระดาษทราย เช็ดด้วยฟองน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการให้ความร้อน ในปริมาณการเพิ่มความร้อนทีละ...

 • 21.jpg
  บิสกิต ( Biscuit ) 700°c คือ การนำผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หลังจากการขึ้นรูปและตกแต่งเช่นขัดกระดาษทราย เช็ดด้วยฟองน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการให้ความร้อน ในปริมาณการเพิ่มความร้อนทีละ...

 • 14.jpg
  บิสกิต ( Biscuit ) 700°c คือ การนำผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หลังจากการขึ้นรูปและตกแต่งเช่นขัดกระดาษทราย เช็ดด้วยฟองน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการให้ความร้อน ในปริมาณการเพิ่มความร้อน...

 • 85.jpg
  บิสกิต ( Biscuit ) 700°c คือ การนำผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หลังจากการขึ้นรูปและตกแต่งเช่นขัดกระดาษทราย เช็ดด้วยฟองน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการให้ความร้อน ในปริมาณการเพิ่มความร้อนทีละ...

 • 69.jpg
  บิสกิต(Biscuit )700°c คือ การนำผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หลังจากการขึ้นรูปและตกแต่งเช่นขัดกระดาษทราย เช็ดด้วยฟองน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการให้ความร้อน ในปริมาณการเพิ่มความร้อนทีล...

 • บิสกิต(Biscuit )700°c คือ การนำผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หลังจากการขึ้นรูปและตกแต่งเช่นขัดกระดาษทราย เช็ดด้วยฟองน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการให้ความร้อน ในปริมาณการเพิ่มความร้อนทีล...

 • บิสกิต(Biscuit )700°c คือ การนำผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หลังจากการขึ้นรูปและตกแต่งเช่นขัดกระดาษทราย เช็ดด้วยฟองน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการให้ความร้อน ในปริมาณการเพิ่มความร้อนทีล...
Visitors: 268,604