รูปสัตว์

บิสกิต ( Biscuit ) 700°c

 

      คือ การนำผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หลังจากการขึ้นรูปและตกแต่งเช่นขัดกระดาษทราย เช็ดด้วยฟองน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการให้ความร้อน ในปริมาณการเพิ่มความร้อนทีละน้อย การเผาบิสกิตอาจใช้ได้ ทั้งเตาฟืน เตาน้ำมัน และเตาแก๊ส ซึ่งการเผาต้องให้ระยะเวลาในการเผาเป็นไปอย่างช้าๆ เพราะผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปแล้วยังมีความชื้นและสารอินทรีย์ ( Organic Matter ) หลงเหลืออยู่ในชิ้นงาน และต้องคำนึงถึงความหนาของเนื้อดิน และประเภทของชนิดดินด้วย ดังนั้นการเผาบิสกิตจึงเป็นการเผาไล่ความชื้นและสารอินทรีย์( Organic Matter ) ก่อนที่นำผลิตภัณฑ์ไปตกแต่งเขียนลวดลายและชุบน้ำเคลือบต่อไป

 

หัสสินค้า รูปสัตว์ BC- B00 

ช้างนั่งชูงวง
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด  ยาว 16 ซ.ม. สูง 22.9 ซ.ม.

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

   หัสสินค้า รูปสัตว์ BC- B01 

กระต่ายหูตั้ง
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด  ยาว 11 ซ.ม. สูง 21.1 ซ.ม.

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

   หัสสินค้า รูปสัตว์ BC- B02 

กวางเหลียวหลัง
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด  ยาว 11 ซ.ม. สูง 17.8 ซ.ม.

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

   หัสสินค้า รูปสัตว์ BC- B03 

แมวมองเสียบปากกา
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด  ยาว 5.9 ซ.ม. สูง 17.8 ซ.ม.

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

   หัสสินค้า รูปสัตว์ BC- B04 

ม้าย่อง
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด  ยาว 5.9 ซ.ม. สูง 22.9 ซ.ม.

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

   หัสสินค้า รูปสัตว์ BC- B05 

ช้างเดิน
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด  ยาว 10.8 ซ.ม. สูง 17.8 ซ.ม.

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

   หัสสินค้า รูปสัตว์ BC- B06 

ปลาอ้าปาก
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

เล็ก..  ยาว 12.7 ซ.ม. สูง 26.7 ซ.ม.

ราคาตัวละ บาท

กลาง..ยาว 15.5 ซ.ม.สูง 38.8 ซ.ม.

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

   หัสสินค้า รูปสัตว์ BC- B07 

ช้างป่า
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด  ยาว 10.3 ซ.ม. สูง 15.2 ซ.ม. 

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

   หัสสินค้า รูปสัตว์ BC- B08 

ช้างชูงวง
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด  ยาว 8.4 ซ.ม. สูง 20.7 ซ.ม.

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

   หัสสินค้า รูปสัตว์ BC- B09 

ช้างเดินชูงวง
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด  ยาว 5.9 ซ.ม. สูง 11 ซ.ม.

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

   หัสสินค้า รูปสัตว์ BC- B10 

ช้างม้วนงวง
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด  ยาว 5.9 ซ.ม. สูง 10.1 ซ.ม.

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

   หัสสินค้า รูปสัตว์ BC- B11 

ช้างเดิน
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

เล็ก.. ยาว 16 ซ.ม. สูง 25 ซ.ม.

ราคา ตัวละ บาท

กลาง..ยาว 18 ซ.ม. สูง 29 ซ.ม.

ราคา ตัวละ บาท

ใหญ่..ยาว 20.5 ซ.ม. สูง 34.5 ซ.ม.

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

   หัสสินค้า รูปสัตว์ BC- B12 

ไก่แจ้ตัวผู้
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด  ยาว 12 ซ.ม. สูง 21 ซ.ม.

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

   หัสสินค้า รูปสัตว์ BC- B13 

ไก่แจ้ตัวเมีย
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด  ยาว 10.5 ซ.ม. สูง 19 ซ.ม.

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

   หัสสินค้า รูปสัตว์ BC- B14 

ช้างน้ำมันหอม
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด  ยาว 11 ซ.ม. สูง 23 ซ.ม.

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 


 • บิสกิต 700 องศา Biscuit

 • 66.jpg
  บิสกิต ( Biscuit ) 700°c คือ การนำผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หลังจากการขึ้นรูปและตกแต่งเช่นขัดกระดาษทราย เช็ดด้วยฟองน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการให้ความร้อน ในปริมาณการเพิ่มความร้อนทีละ...

 • 45.jpg
  บิสกิต ( Biscuit ) 700°c คือ การนำผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หลังจากการขึ้นรูปและตกแต่งเช่นขัดกระดาษทราย เช็ดด้วยฟองน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการให้ความร้อน ในปริมาณการเพิ่มความร้อน...

 • 16.jpg
  บิสกิต ( Biscuit ) 700°c คือ การนำผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หลังจากการขึ้นรูปและตกแต่งเช่นขัดกระดาษทราย เช็ดด้วยฟองน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการให้ความร้อน ในปริมาณการเพิ่มความร้อนทีละ...

 • 14.jpg
  บิสกิต ( Biscuit ) 700°c คือ การนำผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หลังจากการขึ้นรูปและตกแต่งเช่นขัดกระดาษทราย เช็ดด้วยฟองน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการให้ความร้อน ในปริมาณการเพิ่มความร้อน...

 • 85.jpg
  บิสกิต ( Biscuit ) 700°c คือ การนำผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หลังจากการขึ้นรูปและตกแต่งเช่นขัดกระดาษทราย เช็ดด้วยฟองน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการให้ความร้อน ในปริมาณการเพิ่มความร้อนทีละ...

 • 1.jpg
  บิสกิต ( Biscuit ) 700°c คือ การนำผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หลังจากการขึ้นรูปและตกแต่งเช่นขัดกระดาษทราย เช็ดด้วยฟองน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการให้ความร้อน ในปริมาณการเพิ่มความร้อนทีละ...

 • 69.jpg
  บิสกิต(Biscuit )700°c คือ การนำผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หลังจากการขึ้นรูปและตกแต่งเช่นขัดกระดาษทราย เช็ดด้วยฟองน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการให้ความร้อน ในปริมาณการเพิ่มความร้อนทีล...

 • บิสกิต(Biscuit )700°c คือ การนำผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หลังจากการขึ้นรูปและตกแต่งเช่นขัดกระดาษทราย เช็ดด้วยฟองน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการให้ความร้อน ในปริมาณการเพิ่มความร้อนทีล...

 • บิสกิต(Biscuit )700°c คือ การนำผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หลังจากการขึ้นรูปและตกแต่งเช่นขัดกระดาษทราย เช็ดด้วยฟองน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการให้ความร้อน ในปริมาณการเพิ่มความร้อนทีล...
Visitors: 282,189