แจกัน-กระถางต้นไม้

บิสกิต ( Biscuit ) 700°c

      คือ การนำผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หลังจากการขึ้นรูปและตกแต่งเช่นขัดกระดาษทราย เช็ดด้วยฟองน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการให้ความร้อน ในปริมาณการเพิ่มความร้อนทีละน้อย การเผาบิสกิตอาจใช้ได้ ทั้งเตาฟืน เตาน้ำมัน และเตาแก๊ส ซึ่งการเผาต้องให้ระยะเวลาในการเผาเป็นไปอย่างช้าๆ เพราะผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปแล้วยังมีความชื้นและสารอินทรีย์ ( Organic Matter ) หลงเหลืออยู่ในชิ้นงาน และต้องคำนึงถึงความหนาของเนื้อดิน และประเภทของชนิดดินด้วย ดังนั้นการเผาบิสกิตจึงเป็นการเผาไล่ความชื้นและสารอินทรีย์( Organic Matter ) ก่อนที่นำผลิตภัณฑ์ไปตกแต่งเขียนลวดลายและชุบน้ำเคลือบต่อไป

 

 

รหัสสินค้า แจกัน-กระถางต้นไม้ BC- B01 

ชามปากหยัก
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด ใหญ่... กว้าง 40.6 ซ.ม. สูง 17.8 ซ.ม.

ราคา ตัวละ  บาท

ขนาด กลาง.. กว้าง 33 ซ.ม. สูง 13.5 ซ.ม.

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 


รหัสสินค้า แจกัน-กระถางต้นไม้ BC- B02 

แจกันกลีบส้มปากปาน
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด  กว้าง 13.5 ซ.ม. สูง 22.9 ซ.ม.

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )รหัสสินค้า แจกัน-กระถางต้นไม้ BC- B03

แจกันปากจีบ
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด  กว้าง 10.1 ซ.ม. สูง 20.3 ซ.ม.

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )


รหัสสินค้า แจกัน-กระถางต้นไม้ BC- B04 

แจกัน 4 เหลี่ยมคอยาว
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด  กว้าง 10.8 ซ.ม. สูง 30 ซ.ม.

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )


รหัสสินค้า แจกัน-กระถางต้นไม้ BC- B05 

กระถาง 6 เหลี่ยมพร้อมจานรอง
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

เล็ก..ขนาด  กว้าง 19 ซ.ม. สูง 15.2 ซ.ม.

ราคา ตัวละ  บาท

กลาง...กว้าง 25.4 ซ.ม. สูง 20.3 ซ.ม.

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )


รหัสสินค้า แจกัน-กระถางต้นไม้ BC- B06

แจกันทรงหัวหอมหูช้าง
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด  กว้าง 25.9 ซ.ม. สูง 43.2 ซ.ม.

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )


รหัสสินค้า แจกัน-กระถางต้นไม้ BC- B07

แจกันทรงแป้นหูช้าง
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด  กว้าง 30.8 ซ.ม. สูง 40.6 ซ.ม.

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )


รหัสสินค้า แจกัน-กระถางต้นไม้ BC- B08 

แจกันกลม
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด  กว้าง 21.1 ซ.ม. สูง 33.8 ซ.ม.

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )


รหัสสินค้า แจกัน-กระถางต้นไม้ BC- B09

แจกันทรงสูงปากเตี้ย
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด  กว้าง 15.9 ซ.ม. สูง 36.3 ซ.ม.

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )


รหัสสินค้า แจกัน-กระถางต้นไม้ BC- B10 

แจกันหัวปลีหูช้าง
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด  กว้าง 18.6 ซ.ม. สูง 38.1 ซ.ม.

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )


รหัสสินค้า แจกัน-กระถางต้นไม้ BC- B11 

แจกันทรงกลีบส้ม
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด  กว้าง 16 ซ.ม. สูง 28.3 ซ.ม.

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )


รหัสสินค้า แจกัน-กระถางต้นไม้ BC- B12

แจกันกลมคอยาว
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด  กว้าง 11.1 ซ.ม. สูง 28.8 ซ.ม.

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )


รหัสสินค้า แจกัน-กระถางต้นไม้ BC- B13 

แจกันไม้มะม่วง
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด  กว้าง 11 ซ.ม. สูง 26 ซ.ม.

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )


รหัสสินค้า แจกัน-กระถางต้นไม้ BC- B14

กระถางหอย
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด  กว้าง 26.2 ซ.ม. สูง 12.7 ซ.ม.

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )


รหัสสินค้า แจกัน-กระถางต้นไม้ BC- B15

แจกันทรงโรมัน
 
เนื้อดินเผา 700 องศาเซียลเซียส

ขนาด  กว้าง 30.5 ซ.ม. สูง 23.7 ซ.ม.

ราคา ตัวละ  บาท

( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

                              มีต่อหน้า 2


 • 17.jpg
  บิสกิต(Biscuit )700°c คือ การนำผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หลังจากการขึ้นรูปและตกแต่งเช่นขัดกระดาษทราย เช็ดด้วยฟองน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการให้ความร้อน ในปริมาณการเพิ่มความร้อนทีละน้...

 • 49.jpg
  บิสกิต(Biscuit )700°c คือ การนำผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หลังจากการขึ้นรูปและตกแต่งเช่นขัดกระดาษทราย เช็ดด้วยฟองน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการให้ความร้อน ในปริมาณการเพิ่มความร้อนทีละน้อ...

 • 77.jpg
  บิสกิต(Biscuit )700°c คือ การนำผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หลังจากการขึ้นรูปและตกแต่งเช่นขัดกระดาษทราย เช็ดด้วยฟองน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการให้ความร้อน ในปริมาณการเพิ่มความร้อนทีล...

 • 93.jpg
  บิสกิต(Biscuit )700°c คือ การนำผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ หลังจากการขึ้นรูปและตกแต่งเช่นขัดกระดาษทราย เช็ดด้วยฟองน้ำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำการให้ความร้อน ในปริมาณการเพิ่มความร้อนทีล...
Visitors: 272,651