เตาเผาชนิดใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 2 แผ่น ( รุ่นพิเศษ )( รหัส KI-G-67/1 )

      เตาเผาชนิดใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง 

ขนาด 2 แผ่น ( รุ่นพิเศษ )( รหัส KI-G-67/1 )

 ขั้นตอนสุดท้ายของงานเซรามิกส์คือการเผาชิ้นงาน  การเผาเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่ง  ทั้งนี้เนื่องจากการเผา เป็นกระบวนการเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบ ไปเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง และไม่สามารถเปลี่ยนกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อีก ดังนั้นขั้นตอนนี้จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดในการเผา อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้แตกหักเสียหาย หรือมีคุณภาพไม่ได้ตามต้องการ รวมทั้งการเผายังเป็นขั้นตอน ที่มีต้นทุนสูงกว่าขั้นตอนอื่นๆ อีกด้วย ดังนั้นการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการเผาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามต้องการ โดยใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุด ก็จะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลงได้มาก

 

เตาเผาแก็ส ขนาด  2 แผ่นรอง( รุ่นพิเศษ )

ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

·        โครงสร้างทำด้วย เหล็กรางน้ำ , เหล็กฉาก , เหล็กแผ่น ,เหล็กกล่อง ขนาดปล่องเตา กว้าง 6 นิ้วเป็นแสตนเลส

·        สามารถเผาได้ 1300 °c ทั้งระบบ Oxidation Firing ( OF ) และ Reduction Firing ( RF )

·        ผนังเตาหนา 24.5 ซ.ม.ภายในด้านรับไฟก่อด้วยอิฐ c2

·        Burner   ( หัวให้ความร้อน ) จำนวน 6 หัว

·        ขนาดความจุภายใน 23.7 ลูกบาศก์ฟุต

·        ขนาดของช่องทางเดินลมร้อน เมื่อต้องการเผาระบบ Oxidation และ Reduction ช่องทางผ่าน0.16 ลูกบาศก์ฟุต ห้องกักอากาศภายใน 6.7 ลูกบาศก์ฟุต ขนาดช่องเพื่อควบคุมบรรยากาศในการเผา Oxidation และ Reduction 8.2 ลูกบาศก์ฟุต

·        เชื้อเพลิงที่ใช้เป็นชนิดแก็ส L.P.G. มีช่องจุดเตาและช่องไล่แก๊สทำด้วยแสตนเลส 10 ชุด

·        มีระบบตรวจสอบแรงดันแก๊ส Pressure Gauge เกจย์ จำนวน 2 ชุด

·        มีชุดปรับ เมื่อแขนประตูเตาตก จำนวน 2 ชุด เมื่อได้รับความร้อนไปนานๆ

·        มี Pressure  Regulator จำนวน 1 ชุด สายบิเทล 2 ชุด ชุดบอลวาล์ว Ball valve เป็นชนิดใช้กับแก๊สโดยเฉพาะ มีช่องเขี่ยตัวอย่างและช่องการไหลเวียนของอากาศ จำนวน 1 จุด

·        มีเครื่องวัดอุณหภูมิบอกตัวเลขเป็นดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

·        มีตู้ควบคุมและสัญญาณเตือน พร้อมชุด Thermocouple  1 ชุด  

·        มีถังสำหรับอุ่นแก๊สจำนวน 1ใบ ทำด้วยแสตนเลส พร้อมชุดอุ่นแก๊สจำนวน 1 ชุด

·        มีถังแก็สพร้อมน้ำแก๊ส LPG ขนาด 48 กก. จำนวน2 ถัง

·        ขนาดของขาตั้ง 3 นิ้ว ,5 นิ้ว, 7 นิ้ว, 10 นิ้ว อย่างละ 16 ก้อน

·       
มีแผ่นรองเตา จำนวน 8 แผ่นเนื้อเป็นแบบ Silicon Carbide ใช้ในงาน 1500 °( สินค้าญี่ปุ่น ) ซึ่งมีความทนทานอายุการใช้งานยาวนาน

·        รับประกัน 1 ปี

 

 

 

Visitors: 268,602