รูปลอกสัญญลักษณ์

                       รูปลอก  

Decal co manias or Printed transfer

         เป็นการออกแบบงาน หรือใช้รูปภาพ หรือวัสดุพิมพ์บนกระดาษที่เตรียมไว้พิเศษ และสามารถเคลื่อนย้ายรูปนั้นไปติดยังผิวอื่นๆ  รูปลอกเซรามิกส์ ก็มีวิธีการเดียวกันกับรูปลอกทั่วๆไป เพียงแต่มีข้อพิเศษอย่างหนึ่ง คือเมื่อลอกรูปลอกเซรามิกส์ติดบนผิวเซรามิกส์แล้ว จะต้องเผาอบเพื่อให้สีเคลือบที่ทำเป็นรูปลอกนั้น หลอมติดกับผิวงาน เกือบจะเป็นเนื้อเดียวกัน และจะคงทนอยู่ได้นาน งานรูปลอกทำได้ทั้งสีบนเคลือบ Overglaze และสีใต้เคลือบ Underglaze การทำรูููปลอกต้องเริ่มคล้ายการทำ Silk screen มีแบบแล้วถ่ายลงเฟรมสกรีนแล้วจึงสกรีนสีลงไปยังกระดาษรูปลอก มีการทดสอบสีให้เฉดสีถูกต้อง และได้อุณหภูมิเหมาะสม หลังสกรีนต้องอบให้สีติดกับกระดาษ เพื่อจะได้ไม่หลุดลอกในขณะจัดเก็บ สำหรับจุดประสงค์ส่วนใหญ่ เพื่อให้สวยงามเพิ่มรสนิยมของผู้บริโภค เพื่อดึงดูดความสนใจในสินค้าที่ผลิต ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

 

                                    รูปลอกสัญญลักษณ์

 


รหัสสินค้า สัญญลักษณ์ 001 สีฟ้า

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 6 ซ.ม. สูง 6 ซ.ม.

จำนวน สี ค่าบล็อก 325 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 6.50 บาท


รหัสสินค้า สัญญลักษณ์ 002 สีขาว

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 6 ซ.ม. สูง 6 ซ.ม.

จำนวน สี ค่าบล็อก 325 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 6.50 บาท

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 


  • รูปลอก Sticker 780 C

  • w.p.002..jpg
    รูปลอก Decal co manias or Printed transfer เป็นการออกแบบงาน หรือใช้รูปภาพ หรือวัสดุพิมพ์บนกระดาษที่เตรียมไว้พิเศษ และสามารถเคลื่อนย้ายรูปนั้นไปติดยังผิวอื่นๆ รูปลอกเซรามิกส์ ก็ม...

  • ดอกช่อฟ้า 358 .jpg
    รูปลอก Decal co manias or Printed transfer เป็นการออกแบบงาน หรือใช้รูปภาพ หรือวัสดุพิมพ์บนกระดาษที่เตรียมไว้พิเศษ และสามารถเคลื่อนย้ายรูปนั้นไปติดยังผิวอื่นๆ รูปลอกเซรามิกส์ ก็...
Visitors: 276,384