เตาไฟฟ้าอุณหภูิมิสูง ( สำหรับเผาเซรามิกส์ ) รหัส FU-61/2

                           เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง 

            ( สำหรับเผาเซรามิกส์ ) 

         ขั้นตอนสุดท้ายของงานเซรามิกส์คือการเผาชิ้นงาน  การเผาเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่ง  ทั้งนี้เนื่องจากการเผา เป็นกระบวนการเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบ ไปเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง และไม่สามารถเปลี่ยนกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อีก ดังนั้นขั้นตอนนี้จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดในการเผา อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้แตกหักเสียหาย หรือมีคุณภาพไม่ได้ตามต้องการ รวมทั้งการเผายังเป็นขั้นตอน ที่มีต้นทุนสูงกว่าขั้นตอนอื่นๆ อีกด้วย ดังนั้นการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการเผาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามต้องการ โดยใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุด ก็จะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลงได้มาก

 

 

 

                     เตาไฟฟ้าอุณหภูิมิสูง ( สำหรับเผาเซรามิกส์ ) รหัส FU-61/2

 

รายละเอียด

 • โครงสร้างของเตาใช้เหล็กแผ่นหนา 2 ม.ม. ประตูเตาเป็นแบบชนิดเปิดด้านหน้า
 • ขนาดภายในของเตา กว้าง 480 ม.ม.ลึก 480 ม.ม. สูง 480 ม.ม.
 • มีแผ่นรองชิ้นงานเผาขนาด 350 x 400x 15 ม.ม.จำนวน 4 แผ่น มีขาตั้ง 4 ขนาด อย่างละ 4 ชิ้น
 • ขนาดของกำลังไฟฟ้าที่ใช้ 380 โวลท์
 • สามารถเผาได้สูงสุดที่อุณหภูมิ 1350 องศาเซลเซียส
 •  มีชุดควบคุมโปรแกรม 1 เครื่อง สำหรับบังคับอุณหภูมิ และแช่ไฟในการเผา
 • มีสัญญาณเตือนและตัดระบบ Heater โดยอัตโนมัติ
 • สามารถทำการเซตใช้งาน เป็นระบบโปรแกรมแบบ PID CONTROL และระบบเมน
 • ทำการตรวจอุณหภูมิโดยใช้ Thermocouple Type : R จำนวน 1 จุด
 • ติดตั้งฮีทเตอร์ ด้านซ้าย  ด้านขวา ด้านพื้นเตา ด้านหลัง  ด้านหน้าประตูเตา รวม 5 ด้าน
 • การคอนโทรลการจ่ายกระแสไฟฟ้าใช้ระบบ แม็กเนติก
 • ฉนวนกันความร้อนใช้ Fiber ceramic และอิฐ C2
 • มีระบบ  Safety ป้องกันไฟรั่ว เมื่อไฟรั่วจะทำการตัดไฟเองโดยอัตโนมัติและมีกริ่งสัญญาณเตือน
 • รับประกันการใช้งาน 1 ปี

 

 

Visitors: 159,243