อิฐครอบหัวพ่นไฟ

    

                          อิฐครอบหัวพ่นไฟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ฝาครอบบน หัวพ่นไฟ
าคา อันละ 37 บาท  

 

*ฝาครอบล่าง หัวพ่นไฟ
าคา อันละ 75 บาท  

 

* หัวครอบพ่นไฟ1600 C
าคา อันละ 265 บาท  

 

*ชุดหัวพ่นไฟ 1200 C
าคา อันละ 165 บาท  

 

*ชุดหัวพ่นไฟ 1600 C
าคา อันละ 265 บาท  

  • อุปกรณ์เตาเผาชนิด ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง

  • 1l.jpg
    หัวพ่นไฟBURNER เป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนชนิดหนึ่งที่ใช้ในงานเตาเผา ความใหญ่ของรูนมหนู และจำนวนหัวเบอร์เนอร์ (Burner ) ขึ้นอยู่กับขนาดของเตา เช่นถ้าเตาเผาขนาดความจุ 1 แผ่น ควรใช้ความ...

  • 2.jpg
    อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานทำเตาเผาชนิดใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงนับเป็นขั้นตอนสุดท้ายของงานเซรามิกส์คือการใช้เตาเพื่อเผาชิ้นงานการเผาเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เนื่องจากการเผา เป็นก...
Visitors: 278,852