แบบพิมพ์หล่อ ชุดห้องพระ

 

งานหล่อเท Drain Casting  )

ส่วนผสมในน้ำดิน Slip )

          ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง 100 กก. ต่อน้ำ 18 - 20 กก.( ของเล็ก  20 กก. ของใหญ่ 18 กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดิน Deflocculant จำพวกสาร อัลคาไลน์ ( Alkaline )พวกโซเดียมซิลิเกต ( Sodium Silicate ) หรือโซเดียมคาร์บอเนต ( Sodium Carbonate ) ประมาณ 250 กรัม ( ไม่ควรใส่เศษดินมากเกินไป ควรใส่ประมาณไม่เกิน 5% ในการผสมแต่และครั้ง เนื่องจากเศษดินทำให้ชิ้นงานมีการหดตัวสูง และการไหลตัวของน้ำดินด้อยลงทำให้ด้านในไม่เรียบ เกิดการบิดเปี้ยวเวลาเผา หากใส่เศษดินมากควรปรับตัวกระจายน้ำดินตามโดยผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้น ) แต่มีดินบางประเภท ที่มีปริมาณ อัลคาไลน์อยู่ในองค์ประกอบสูงอยู่แล้ว เช่นดินเหนียว หรือดินแดง

รหัสสินค้า ห้องพระ N - 01
 กระถางธูป
วัดขนาดขณะเผาเป็นกระเบื้องแล้ว

กว้าง 12.8 ซ.ม. ยาว 12.8 ซ.ม.

 สูง 8.2 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 235 บาท
รหัสสินค้า ห้องพระ N - 02
 เชิงเทียนทรงแจกัน
วัดขนาดขณะเผาเป็นกระเบื้องแล้ว

กว้าง 11.1 ซ.ม. ยาว 11.1 ซ.ม. 

สูง 28.7 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 325 บาท
รหัสสินค้า ห้องพระ N - 03
 เชิงเทียนทรงสูงปากปาน
วัดขนาดขณะเผาเป็นกระเบื้องแล้ว

กว้าง 13 ซ.ม. ยาว 13 ซ.ม. สูง 23 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 275 บาท
  รหัสสินค้า ห้องพระ N - 04
 
วัดขนาดขณะเผาเป็นกระเบื้องแล้ว

กว้าง 10.5ซ.ม. ยาว 12 ซ.ม.

 สูง 16.2 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 340 บาท

รหัสสินค้า ห้องพระ N - 05
โกฎใส่กระดูกเปิดฝา
วัดขนาดขณะเผาเป็นกระเบื้องแล้ว

กว้าง 12.5 ซ.ม. ยาว 12.5 ซ.ม.

 สูง 25.2 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 290 บาท

รหัสสินค้า
 ห้องพระ N - 06
 เชิงเทียนเรือหงส์
วัดขนาดขณะเผาเป็นกระเบื้องแล้ว

(ใหญ่) กว้าง 7.5 ซ.ม. ยาว 64 ซ.ม. 

สูง 25.5 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 680 บาท

(กลาง) กว้าง 7.2 ซ.ม. ยาว 50 ซ.ม.

 สูง 25.7 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 625 บาท

(เล็ก) กว้าง 5.2 ซ.ม. ยาว 33 ซ.ม. 

สูง 15.7 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 495 บาท

รหัสสินค้า ห้องพระ N - 07
 เชิงเทียน
วัดขนาดขณะเผาเป็นกระเบื้องแล้ว

กว้าง 9 ซ.ม. ยาว 9 ซ.ม. สูง 15.6 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 15 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 160 บาท
รหัสสินค้า ห้องพระ N - 08
 เชิงเทียนเตี้ยปากบาน
วัดขนาดขณะเผาเป็นกระเบื้องแล้ว

กว้าง 13.5 ซ.ม. ยาว 13.5 ซ.ม. สูง 10ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 260 บาท
รหัสสินค้า ห้องพระ N - 09
 กรวดน้ำ
วัดขนาดขณะเผาเป็นกระเบื้องแล้ว

กว้าง 7.2 ซ.ม. ยาว 7.2 ซ.ม. สูง 16.8 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 15 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 325 บาท
รหัสสินค้า ห้องพระ N - 10
 เชิงเทียน
วัดขนาดขณะเผาเป็นกระเบื้องแล้ว

กว้าง 11 ซ.ม. ยาว 11 ซ.ม. สูง 18.7 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 15 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 235 บาท
รหัสสินค้า ห้องพระ N - 11
เชิงเทียน
วัดขนาดขณะเผาเป็นกระเบื้องแล้ว

กว้าง 8.1 ซ.ม. ยาว 8.1 ซ.ม. สูง 8 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 20 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 170 บาท
รหัสสินค้า ห้องพระ N - 12
 เชิงเทียน
วัดขนาดขณะเผาเป็นกระเบื้องแล้ว

กว้าง 6.1 ซ.ม. ยาว 6.1 ซ.ม. สูง 10.1 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 15 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 185 บาท

 

 


 • พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ในงานหล่อน้ำดิน

 • 25.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกส...

 • ชุดหอยสังข์.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวก...

 • 6.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกส...

 • โอ่ง.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 31.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 8.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 40 เล็ก.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 979.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 56.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 959.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...
Visitors: 268,604