แบบพิมพ์หล่อ ทรงมีฝา

งานหล่อเท Drain Casting  )

ส่วนผสมในน้ำดิน Slip )

          ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง 100 กก. ต่อน้ำ 18 - 20 กก.( ของเล็ก  20 กก. ของใหญ่ 18 กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดิน Deflocculant จำพวกสาร อัลคาไลน์ ( Alkaline )พวกโซเดียมซิลิเกต ( Sodium Silicate ) หรือโซเดียมคาร์บอเนต ( Sodium Carbonate ) ประมาณ 250 กรัม ( ไม่ควรใส่เศษดินมากเกินไป ควรใส่ประมาณไม่เกิน 5% ในการผสมแต่และครั้ง เนื่องจากเศษดินทำให้ชิ้นงานมีการหดตัวสูง และการไหลตัวของน้ำดินด้อยลงทำให้ด้านในไม่เรียบ เกิดการบิดเปี้ยวเวลาเผา หากใส่เศษดินมากควรปรับตัวกระจายน้ำดินตามโดยผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้น ) แต่มีดินบางประเภท ที่มีปริมาณ อัลคาไลน์อยู่ในองค์ประกอบสูงอยู่แล้ว เช่นดินเหนียว หรือดินแดง

 

รหัสสินค้า ทรงมีฝา T- 01 ฟักทอง

วัดขนาดที่เผาเป็นกระเบื้องแล้ว

ขนาดเล็ก กว้าง 5.3 ซ.ม. ยาว 5.3 ซ.ม. สูง 3.9 ซ.ม.

ราคา พิมพ์ละ 40 บาท

ขนาดกลาง กว้าง 6.4 ซ.ม. ยาว 6.4 ซ.ม. สูง 5 ซ.ม.

ราคา พิมพ์ละ 55 บาท

ขนาดใหญ่ กว้าง 8 ซ.ม. ยาว 8 ซ.ม. สูง 6 ซ.ม.

ราคา พิมพ์ละ 80 บาท

สั่งขั้นต่ำ 20 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน

 


รหัสสินค้า ทรงมีฝา T - 02
โกฎ

วัดขนาดที่เผาเป็นกระเบื้องแล้ว

ขนาดเล็ก กว้าง 6.2 ซ.ม. ยาว 6.2 ซ.ม. สูง 17.3 ซ.ม.

ราคา พิมพ์ชุดละ 130 บาท

ขนาดกลาง  กว้าง 8.4 ซ.ม. ยาว 8.4 ซ.ม. สูง 23.1 ซ.ม.

ราคา พิมพ์ชุดละ 195 บาท

ขนาดใหญ่ กว้าง 10.1 ซ.ม. ยาว 10.1 ซ.ม. สูง 27.7 ซ.ม.

ราคา พิมพ์ชุดละ 270 บาท

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

    รหัสสินค้า ทรงมีฝา T - 03
   ตลับมีเชิง

   วัดขนาดที่เผาเป็นกระเบื้องแล้ว

   กว้าง 5.9 ซ.ม. ยาว 5.9 ซ.ม. สูง 3.5 ซ.ม.

   ราคา พิมพ์ชุดละ 55 บาท

   สั่งขั้นต่ำ 20 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 
 รหัสสินค้า ทรงมีฝา T - 04
 ตลับใบไม้

 วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

 กว้าง 14.4 ซ.ม. ยาว 18.4 ซ.ม. สูง 6 ซ.ม.

 ราคา พิมพ์ชุดละ 200 บาท

 สั่งขั้นต่ำ 15 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 
รหัสสินค้า ทรงมีฝา T - 05
 ตลับรูปหัวใจ

 วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

 กว้าง 11.5 ซ.ม. ยาว 11.5 ซ.ม. สูง 6.5 ซ.ม.

 ราคา พิมพ์ชุดละ 210 บาท

 สั่งขั้นต่ำ 20 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

รหัสสินค้า
 ทรงมีฝา T - 06
 เป็ดเปิดฝา

 วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

 (ใหญ่) กว้าง 15.8 ซ.ม. ยาว 30.5 ซ.ม.

 สูง 25 ซ.ม.

 ราคา พิมพ์ชุดละ 560 บาท

 สั่งขั้นต่ำ 5 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 (เล็ก) กว้าง 11.6 ซ.ม. ยาว 22.2 ซ.ม.

 สูง 18.1 ซ.ม.

 ราคา พิมพ์ชุดละ 390 บาท

 สั่งขั้นต่ำ 5 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

รหัสสินค้า
 ทรงมีฝา N - 07
 โถพูเหลี่ยม

 วัดขนาดขณะเผาเป็นกระเบื้องแล้ว

 กว้าง 20 ซ.ม. ยาว 20 ซ.ม. สูง 33.2 ซ.ม.

 ราคา พิมพ์ชุดละ 420 บาท

 สั่งขั้นต่ำ 5 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )
รหัสสินค้า ทรงมีฝา N - 08
 โถฝาจุกหงส์

 วัดขนาดขณะเผาเป็นกระเบื้องแล้ว

 กว้าง 18.7 ซ.ม. ยาว 18.7 ซ.ม. สูง 58 ซ.ม.

 ราคา พิมพ์ชุดละ 1,235 บาท

 สั่งขั้นต่ำ 5 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )
รหัสสินค้า ทรงมีฝา N - 09
 ถ้วยรางวัล

 วัดขนาดขณะเผาเป็นกระเบื้องแล้ว

 กว้าง 15.5 ซ.ม. ยาว 20.7 ซ.ม. สูง 43.5 ซ.ม.

 ราคา พิมพ์ชุดละ 940 บาท

 สั่งขั้นต่ำ 5 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )
รหัสสินค้า ทรงมีฝา N - 10
 โถพู

 วัดขนาดขณะเผาเป็นกระเบื้องแล้ว

 กว้าง 19.8 ซ.ม. ยาว 19.8 ซ.ม. สูง 25 ซ.ม.

 ราคา พิมพ์ชุดละ 290 บาท

 สั่งขั้นต่ำ 5 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )
รหัสสินค้า ทรงมีฝา N - 11
 ตลับ 4 เหลี่ยม

 วัดขนาดขณะเผาเป็นกระเบื้องแล้ว

 กว้าง 8.2 ซ.ม. ยาว 11.5 ซ.ม. สูง 3.5 ซ.ม.

 ราคา พิมพ์ชุดละ 380 บาท

 สั่งขั้นต่ำ 15 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )
รหัสสินค้า ทรงมีฝา N - 12
 ตลับ 
4 เหลี่ยมมีขาเชิง

 วัดขนาดขณะเผาเป็นกระเบื้องแล้ว

 กว้าง 11.6 ซ.ม. ยาว 13.9 ซ.ม. สูง 12 ซ.ม.

 ราคา พิมพ์ชุดละ ..... บาท

 สั่งขั้นต่ำ 15 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )
รหัสสินค้า ทรงมีฝา N - 13
 ตลับกลีบส้มมีเชิง

 วัดขนาดขณะเผาเป็นกระเบื้องแล้ว

 กว้าง 11.5 ซ.ม. ยาว 11.5 ซ.ม. สูง 6.2 ซ.ม.

 ราคา พิมพ์ชุดละ 260 บาท

 สั่งขั้นต่ำ 15 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )
รหัสสินค้า ทรงมีฝา N - 14
 เต้าปูนฝาจีบ

 วัดขนาดขณะเผาเป็นกระเบื้องแล้ว

 กว้าง 21.5 ซ.ม. ยาว 21.5 ซ.ม. สูง 21 ซ.ม.

 ราคา พิมพ์ชุดละ 390 บาท

 สั่งขั้นต่ำ 5 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )
รหัสสินค้า ทรงมีฝา N - 15
 เตาปูนกลีบส้ม

 วัดขนาดขณะเผาเป็นกระเบื้องแล้ว

 กว้าง 9.8 ซ.ม. ยาว 9.8 ซ.ม. สูง 10.7 ซ.ม.

 ราคา พิมพ์ชุดละ 260 บาท

 สั่งขั้นต่ำ 15 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )
รหัสสินค้า ทรงมีฝา N - 16
 ตลับรูปหัวใจนูน

 วัดขนาดขณะเผาเป็นกระเบื้องแล้ว

 กว้าง 7.6 ซ.ม. ยาว 6.9 ซ.ม. สูง 4.4 ซ.ม.

 ราคา พิมพ์ชุดละ 235 บาท

 สั่งขั้นต่ำ 20 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )
รหัสสินค้า ทรงมีฝา N - 17
กระปุกปิคเล็ก

 วัดขนาดขณะเผาเป็นกระเบื้องแล้ว

 กว้าง 6.4 ซ.ม. ยาว 6.4 ซ.ม. สูง 7 ซ.ม.

 ราคา พิมพ์ชุดละ 235 บาท

 สั่งขั้นต่ำ 20 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )
รหัสสินค้า ทรงมีฝา N - 18
 โถพูเล็ก

 วัดขนาดขณะเผาเป็นกระเบื้องแล้ว

 กว้าง 7.6 ซ.ม. ยาว 7.6 ซ.ม. สูง 11.3 ซ.ม.

 ราคา พิมพ์ชุดละ 240 บาท

 สั่งขั้นต่ำ 20 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )
รหัสสินค้า ทรงมีฝา N - 19
 ตลับเตี้ยกลีบส้ม

 วัดขนาดขณะเผาเป็นกระเบื้องแล้ว

 กว้าง 12.2 ซ.ม. ยาว 12.2 ซ.ม. สูง 5.2 ซ.ม.

 ราคา พิมพ์ชุดละ 250 บาท

 สั่งขั้นต่ำ 20 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )
รหัสสินค้า ทรงมีฝา N - 20
 โถกลีบส้มทรงสูงมีฝา

 วัดขนาดขณะเผาเป็นกระเบื้องแล้ว

 กว้าง 6.9 ซ.ม. ยาว 6.9 ซ.ม. สูง 10.2 ซ.ม.

 ราคา พิมพ์ชุดละ 160 บาท

 สั่งขั้นต่ำ 15 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 • พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ในงานหล่อน้ำดิน

 • 25.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกส...

 • ชุดหอยสังข์.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวก...

 • 6.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกส...

 • โอ่ง.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 31.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 8.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 979.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 56.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 946.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกส...

 • 959.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...
Visitors: 272,654