แบบพิมพ์หล่อ งานศิลปะ

งานหล่อเท Drain Casting  )

ส่วนผสมในน้ำดิน Slip )

          ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง 100 กก. ต่อน้ำ 18 - 20 กก.( ของเล็ก  20 กก. ของใหญ่ 18 กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดิน Deflocculant จำพวกสาร อัลคาไลน์ ( Alkaline )พวกโซเดียมซิลิเกต ( Sodium Silicate ) หรือโซเดียมคาร์บอเนต ( Sodium Carbonate ) ประมาณ 250 กรัม ( ไม่ควรใส่เศษดินมากเกินไป ควรใส่ประมาณไม่เกิน 5% ในการผสมแต่และครั้ง เนื่องจากเศษดินทำให้ชิ้นงานมีการหดตัวสูง และการไหลตัวของน้ำดินด้อยลงทำให้ด้านในไม่เรียบ เกิดการบิดเปี้ยวเวลาเผา หากใส่เศษดินมากควรปรับตัวกระจายน้ำดินตามโดยผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้น ) แต่มีดินบางประเภท ที่มีปริมาณ อัลคาไลน์อยู่ในองค์ประกอบสูงอยู่แล้ว เช่นดินเหนียว หรือดินแดง

 

รหัสสินค้า ศิลปะ T- 01
กอดคู่

วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูน

ชุดเล็ก กว้าง 4.9 ซ.ม. ยาว 4.9 ซ.ม. สูง 6.5 ซ.ม.

ราคา พิมพ์ชุดละ 135 บาท

ชุดใหญ่ กว้าง 6.1 ซ.ม. ยาว 6.1 ซ.ม. สูง 8.7 ซ.ม.

ราคา พิมพ์ชุดละ 195 บาท

สั่งขั้นต่ำ 20 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

รหัสสินค้า ศิลปะ T- 02
 กระถางใส่ดอกไม้แห้ง
 
วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

กว้าง 21.4 ซ.ม. ยาว 28.8 ซ.ม. สูง 13.5 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 5 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 650 บาท

 


รหัสสินค้า ศิลปะ T- 03
 แจกันทรงฟรีไตส์
 
วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

กว้าง 11.2 ซ.ม. ยาว 14.2 ซ.ม. สูง 46 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 5 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 680 บาท

รหัสสินค้า ศิลปะ T- 04
 สาวงาม
วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

กว้าง 10 ซ.ม. ยาว 13.2 ซ.ม. สูง 21 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 325 บาท

รหัสสินค้า ศิลปะ T- 05
 แจกันเอวโบว์
วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

กว้าง 10.1 ซ.ม. ยาว 10.8 ซ.ม. สูง 23 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 5 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 180 บาท

รหัสสินค้า ศิลปะ  T- 06
 มือคู่ 
วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

กว้าง 8.2 ซ.ม. ยาว 14.2 ซ.ม. สูง 29.2 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 5 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 460 บาท

รหัสสินค้า 
ศิลปะ  N - 07
 แจกันป้อมปากจีบ
วัดขนาดขณะเป็นกระเบื้องแล้ว

(ใหญ่) กว้าง 15 ซ.ม. ยาว 15 ซ.ม.

 สูง 18.9 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 5 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 315 บาท

(เล็ก) กว้าง 12.5 ซ.ม. ยาว 12.5 ซ.ม. 

สูง 16.4 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 5 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 260 บาท

รหัสสินค้น 
ศิลปะ N - 08
 แจกันคอยาวปากจีบ
วัดขนาดขณะเป็นกระเบื้องแล้ว

(ใหญ่) กว้าง 12.8 ซ.ม. ยาว 12.8 ซ.ม.

 สูง 25.9 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 5 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 315 บาท

(เล็ก) กว้าง 11 ซ.ม. ยาว 11 ซ.ม. 

สูง 22.1 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 5 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 260 บาท


 • พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ในงานหล่อน้ำดิน

 • 25.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกส...

 • ชุดหอยสังข์.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวก...

 • 6.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกส...

 • โอ่ง.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 31.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 40 เล็ก.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 979.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 56.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 946.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกส...

 • 959.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...
Visitors: 268,604