แบบพิมพ์หล่อ กระปุกออมสิน-นามบัตร

งานหล่อเท Drain Casting  )

ส่วนผสมในน้ำดิน Slip )

          ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง 100 กก. ต่อน้ำ 18 - 20 กก.( ของเล็ก  20 กก. ของใหญ่ 18 กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดิน Deflocculant จำพวกสาร อัลคาไลน์ ( Alkaline )พวกโซเดี่ยมซิลิเกต ( Sodium Silicate ) หรือโซเดี่ยมคาร์บอเนต ( Sodium Carbonate ) ประมาณ 250 กรัม ( ไม่ควรใส่เศษดินมากเกินไป ควรใส่ประมาณไม่เกิน 5% ในการผสมแต่และครั้ง เนื่องจากเศษดินทำให้ชิ้นงานมีการหดตัวสูง และการไหลตัวของน้ำดินด้อยลงทำให้ด้านในไม่เรียบ เกิดการบิดเปี้ยวเวลาเผา หากใส่เศษดินมากควรปรับตัวกระจายน้ำดินตามโดยผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้น ) แต่มีดินบางประเภท ที่มีปริมาณ อัลคาไลน์อยู่ในองค์ประกอบสูงอยู่แล้ว เช่นดินเหนียว หรือดินแดง

รหัสสินค้า ออมสิน/นามบัตร T- 2
เสือออมสิน
วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

กว้าง 7.7 ซ.ม. ยาว 18.8 ซ.ม. สูง 6.3 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 260 บาท
รหัสสินค้า ออมสิน/นามบัตร T- 3
 ออมสินรูปหัวใจ
วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

กว้าง 6 ซ.ม. ยาว 13.4 ซ.ม. สูง 11 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 115 บาท
รหัสสินค้า ออมสิน/นามบัตร T- 4
 สุนัขออมสิน
วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

กว้าง 15 ซ.ม. ยาว 22 ซ.ม. สูง 25 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 310 บาท
รหัสสินค้า ออมสิน/นามบัตร T- 5
 ออมสินรูปมะเขือ
วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

กว้าง 12.5 ซ.ม. ยาว 14.5 ซ.ม. สูง 15 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 245 บาท
รหัสสินค้า ออมสิน/นามบัตร T- 6
 โจ๊กเกอร์ออมสิน
วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

กว้าง 14 ซ.ม. ยาว 27 ซ.ม. สูง 13.5 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 5 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 440 บาท
รหัสสินค้า ออมสิน/นามบัตร N - 7
 หมูออมสิน
วัดขนาดขณะเป็นกระเบื้องแล้ว

กว้าง 6.2 ซ.ม. ยาว 9.9 ซ.ม. สูง 6.7 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 170 บาท
รหัสสินค้า ออมสิน/นามบัตร N - 8
 นกฮูกออมสิน
วัดขนาดขณะเป็นกระเบื้องแล้ว

กว้าง 7 ซ.ม. ยาว 8.5 ซ.ม. สูง 12.9 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 365 บาท
รหัสสินค้า ออมสิน/นามบัตร N - 9
 วัวออมสิน
วัดขนาดขณะเป็นกระเบื้องแล้ว

กว้าง 8.9 ซ.ม. ยาว 16.7 ซ.ม. สูง 10.8 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 260 บาท
รหัสสินค้า ออมสิน/นามบัตร N - 10
 กระต่ายออมสิน
วัดขนาดขณะเป็นกระเบื้องแล้ว

กว้าง 8.1 ซ.ม. ยาว 16.3 ซ.ม. สูง 10 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 260 บาท
รหัสสินค้า ออมสิน/นามบัตร N - 11
 นกฮูกออมสิน
วัดขนาดขณะเป็นกระเบื้องแล้ว

กว้าง 5.6 ซ.ม. ยาว 5.6 ซ.ม. สูง 7.5 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 195 บาท

 • พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ในงานหล่อน้ำดิน

 • 25.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกส...

 • ชุดหอยสังข์.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวก...

 • 6.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกส...

 • โอ่ง.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 8.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 40 เล็ก.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 979.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 56.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 946.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกส...

 • 959.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...
Visitors: 276,384