เครื่องมือกลึงและแกะสลัก

 

   

 

   

 

เครื่องมือกลึงและแกะสลัก

            เป็นอุปกรณ์ตบแต่งที่ใช้ในกับงานดิน ( Clay ) และปูนปลาสเตอร์ ( Plaster )เพื่อให้เกิดความสวยงามได้รูปทรงตามต้องการ ด้ามไม้ทำมาจากไม้แดงซึ่งมีความทนทานและแข็งแรงมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว ส่วนประกอบที่เป็นเหล็กทำมาจากโลหะชนิดแข็งและแตนเลส แกนด้านในงอโค้งเพื่อเพิ่มจุดยึดกันหลุดขณะใช้

 

             เครื่องมือแกะสลักและเครื่องมือกลึงปูนปลาสเตอร์

 

*เครื่องมือขูด-แต่ง 
ชุด A ราคา ชุดละ 470 บาท
( ยาว 21,22 และ23 ซ.ม. )

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

*เครื่องมือขูด-แต่ง 
ชุด B ราคา ชุดละ 350 บาท
( ยาว 24 และ29.5 ซ.ม. )

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

*เครื่องมือขูด-แต่ง 
ชุด C ราคา ชุดละ 310 บาท
( ยาว 26 และ22.5 ซ.ม. )

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

*เครื่องมือขูด-แต่ง 
ชุด D ราคา ชุดละ 215 บาท
( ยาว 20,17.5 และ15.5 ซ.ม. )

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

*เครื่องมือขูด-แต่ง 
ชุด E ราคา ชุดละ 320 บาท
( ยาว 22,19.5 และ16.5 ซ.ม. )

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

*เครื่องมือแกะแต่ง ( ไม้แดง )
ชุด F ราคา ชุดละ 90 บาท
( ยาว 21 และ21 ซ.ม. )

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

*เครื่องมือแกะแต่ง ( ไม้แดง )
ชุด G ราคา ชุดละ 130 บาท
( ยาว 14.5,17 และ15 ซ.ม. )

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

*เครื่องมือแกะแต่ง ( ไม้แดง )
ชุด H ราคา ชุดละ 130 บาท
( ยาว 15,17.5 และ15 ซ.ม. )

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

*เครื่องมือแกะแสตนเลส
ชุดใหญ่ I ราคา ชุดละ 500 บาท

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่งชุดเล็ก I ราคา ชุดละ 300 บาท

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

*เครื่องมือขูด-แต่ง 
รหัส L ใหญ่ ราคา อันละ 150 บาทยาว 16.5 ซ.ม.
รหัส L กลาง ราคา อันละ 100 บาทยาว 15 ซ.ม.
รหัส L เล็ก ราคา อันละ 80 บาทยาว 14 ซ.ม.

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

*เกรียงปาดแต่ง
รหัส M ใหญ่ ราคา อันละ 100 บาท ยาว19.7 ซ.ม.
รหัส Mเล็ก ราคา อันละ 80 บาท ยาว16 ซ.ม.

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

*เครื่องมือกวนปูนปลาสเตอร์
รหัส N ราคา อันละ 23 บาท (ปกติ 25 บาท ) ยาว25 ซ.ม.

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

*เครื่องมือกวนปูนปลาสเตอร์
รหัส O ราคา อันละ 23 บาท (ปกติ 25 บาท ) ยาว25 ซ.ม.

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

*เครื่องมือกวนปูนปลาสเตอร์
รหัส P ราคา อันละ 15 บาท (ปกติ 20 บาท ) ยาว25 ซ.ม.

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

*เครื่องมือขูด-แต่ง 
ชุด Q ราคา ชุดละ 190 บาท
จำนวน 6 ชิ้น ( ยาว 15 ซ.ม. )

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

*เครื่องมือขูด-แต่ง 
ชุด R ราคา ชุดละ 290 บาท
จำนวน 7 ชิ้น ( ยาว 21 ซ.ม. )

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

*เครื่องมือขูด-แต่ง 
ชุด S ราคา ชุดละ 390 บาท
จำนวน 4 ชิ้น ( ยาว 29 ซ.ม. )

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

 

*เครื่องมือกลึงปูนปลาสเตอร์แป้นหมุน
ชุด J ราคา ชุดละ 540 บาท ( ยาว 50.5 ซ.ม. )

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

*เครื่องมือกลึงปูนปลาสเตอร์แป้นหมุน
ชุด K รา
คา ชุดละ 540 บาท( ยาว 50.5 ซ.ม. )

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

ราคาชุดละ 45 บาท

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง


 • ปูนปลาสเตอร์ในงานจิ๊กเกอร์12.jpg
  วัสดุและอุปกรณ์ในงานเซรามิกส์

 • day1.jpg
  เป็นดินที่ผลิตขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการเลือกใช้งาน ทั้งดินงานปั้นที่มีความเหนียวดีแต่ไม่โปร่งแสง หรือดินที่เหมาะสมสำหรับงานหล่อที่มีความขาวและโปร่งแสง ดินที่เหมาะสำหรับทั้งงานหล่...

 • 18.jpg
  ดินเหนียวและเด็ก:การเรียนรู้โดยวิธีธรรมชาติ Clay and Kids : The natual way to learn เป็นดินที่ผลิตขึ้นมาเพื่องานปั้นสำหรับเด็ก สะอาดและปราศจากสารเคมี ผลิตจากแหล่งดินธรรมชาติจึงเ...

 • 1aed.jpg
  น้ำเคลือบ Glaze เคลือบ เป็นชั้นบาง ๆ ของแก้วที่ฉาบอยู่บนผิวผลิตภัณฑ์เซรามิก เคลือบที่พบเห็นโดยทั่วไปจะมีความมันวาวและสะท้อนแสงได้ สามารถมองเห็นเนื้อดินที่เคลือบ เคลือบช...

 • 17.jpg
  เอนโกบ( Engobes ) ใช้ได้กับดินดิบหรือดินเผาดิบทั่วไป สามารถเดินเส้นนูนสีดินโดยการใช้พู่กัน , หลอดบีบ , การพ่น , ใช้ฟองน้ำ การขีดลาย และงานออกแบบสีนูนบนเคลือบดิบที่ยังไม่เผา หรือก...

 • 1u.jpg
  ปูนปลาสเตอร์ ( Plaster of Paris ) หรือที่เรียกทางเคมีว่า Calcium sulfate hemihydrates ได้มาจากการนำแร่ยิบซั่ม ( Gypsum ) ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติมาให้ความร้อน ( ประมาณ 150 °...

 • l21-182.jpg
  ในงานเซรามิกส์ ผลิตภัณฑ์ที่เคลือบแล้วโดยเผาผ่านความร้อนอุณภูมิสูงวัตถุดิบเหล่านั้น เมื่อถึงจุดหลอมละลายชั้นของเคลือบจะกลายเป็นแก้วมันวาวติดอยู่กับผิวดินเคลือบ ทำให้ชิ้นงานมีความสว...

 • 1aed.jpg
  *สีดอกทานตะวันรหัส Mixing Stain 1ราคากก.ละ 1,015 บาทราคา 100 ก. = 105 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน ) *สีเหลืองข้าวโพดรหัส Mixing Stain 2ราคากก.ละ 1,015 บาทราคา 100 ก. = 105 บาท (...

 • Untitled-1 copy 7.jpg
  สีสะเตนstains colors เป็นสารที่ให้สีคงทนถึงแม้จะผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง ซึ่งได้มาจากพวกออกไซด์ของธาตุทรานสิชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็น เหล็กออกไซด์ นิเกิลออกไซด์ โคบอลต...

 • น้ำทองในงานเบญจรงค์ , น้ำทองในงานเซรามิกส์
  ความหมายของคำว่าทองกี่เปอร์เซ็นต์ เช่นทอง12% ทอง6% หมายความว่าจำนวนในปริมาณในขวดที่เท่ากัน มีทองคำปนอยู่ในปริมาณเท่าไร เช่น มีปนอยู่ 12% - 11% หรือ6%เป็นต้น ยิ่ง%น้อย ความแวววาวขอ...

 • 2.jpg
  สีเขียนใต้เคลือบไฟสูง ส่วนใหญ่สีที่ใช้ในงานไฟสูง จะเป็นสีจำพวกออกไซด์ ของธาตุทรานสิชั่น ต่างๆไม่ว่าจะเป็น เหล็กออกไซด์ นิเกิลออกไซด์ โคบอลต์ออกไซด์ แมงกานีสออกไซด์ และอื่นๆ เป็นต้...

 • 1aaa.jpg
  พู่กันในงานตกแต่ง การเพิ่มมูลค่าเพิ่มของงานเซรามิกส์ นอกจากการออกแบบ เนื้อดิน น้ำเคลือบ และรูปทรงแล้ว การเพิ่มลวดลายในงานเขียนเพิ่มเติมเข้าไป ก็เป็นอีกวิธิหนึ่ง ที...

 • Untitled-1 copy 6.jpg
  หม้อบด Pot Mill, Rapid mill ผลิตจากเนื้อดินอลูมิน่าพอร์ซเลน ชนิดเดึยวกับที่ใช้ทำลูกถ้วยไฟฟ้าวัตถุดิบหลักจะใช้โพแตชเฟลด์สปาร์ ดินขาว ดินดําที่มีความเหนียวสูง ทรายละเอียด อลูมิน่...

 • Untitled-1.jpg
  สีบนเคลือบ Over Glaze Colour ใช้ในงานตบแต่งผิวผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง แล้ว เช่นเนื้อพอร์เลน - โบนไชน่า - แผ่นกระแบื้อง - เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เป็นต้นเช่น งาน...

 • Untitled-1 copy 5.jpg
  . โคนวัดอุณหภูมิ เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายในเตาเผาอีกแบบหนึ่ง ที่ยัง เป็นที่นิยม เพราะประหยัด และมีความแม่นยำสูง มีความ สะดวกในการใช้งาน และอีกทั้งมีการใช้เพื่อตรวจ สอบความเที่ย...

 • รรรรร.jpg
  Bullers Rings วัดอุณหภูมิในเตาเผา Bullers Ringsเป็นอุปกรณ์ตรวจเช็คอุณหภูมิเป็นรูปทรงวงแหวนภายในเตาเผา อีกแบบหนึ่งที่มีค่าเที่ยงตรงที่สุด ณ. อุณหภูมิจุดนั้นในตำแหนงที่วาง ซึ่งสา...

 • 11.jpg
  โกร่งบดสาร(mortar and pestle) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับบดสารให้ได้ขนาดที่เล็กลง หรือบดให้ละเอียด หรือใช้ผสมสารเคมีที่เป็นของแข็งเข้าด้วยกัน ส่วนที่ใช้บด (pestle) มีลักษณะคล้าย...

 • 1.jpg
  ตะแกรงกรอง (Test Sieve) เป็นเครื่องมือที่ใช้กรองอนุภาคของวัตถุดิบขนาดต่างๆ ตะแกรง โดยทั่วไปมักจะแบ่งตามลักษณะการสานดังนี้ ·ตะแกรง ลวดสาน (แบบตรง) เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม...
Visitors: 268,605