แบบพิมพ์หล่อ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

 

งานหล่อเท Drain Casting  )

ส่วนผสมในน้ำดิน Slip )

          ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง 100 กก. ต่อน้ำ 18 - 20 กก.( ของเล็ก  20 กก. ของใหญ่ 18 กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดิน Deflocculant จำพวกสาร อัลคาไลน์ ( Alkaline )พวกโซเดียมซิลิเกต ( Sodium Silicate ) หรือโซเดียมคาร์บอเนต ( Sodium Carbonate ) ประมาณ 250 กรัม ( ไม่ควรใส่เศษดินมากเกินไป ควรใส่ประมาณไม่เกิน 5% ในการผสมแต่และครั้ง เนื่องจากเศษดินทำให้ชิ้นงานมีการหดตัวสูง และการไหลตัวของน้ำดินด้อยลงทำให้ด้านในไม่เรียบ เกิดการบิดเปี้ยวเวลาเผา หากใส่เศษดินมากควรปรับตัวกระจายน้ำดินตามโดยผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้น ) แต่มีดินบางประเภท ที่มีปริมาณ อัลคาไลน์อยู่ในองค์ประกอบสูงอยู่แล้ว เช่นดินเหนียว หรือดินแดง


รหัสสินค้า เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร T- 01
จานญี่ปุ่นทรงสูง 
วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

กว้าง 14.5 ซ.ม. ยาว 21.2 ซ.ม. สูง 5.4 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 215 บาท


รหัสสินค้า เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร T- 02
จานรูปพัด
วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

กว้าง 19.5 ซ.ม. ยาว 30.5 ซ.ม. สูง 3.7 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 215 บาท


รหัสสินค้า เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร T- 03
จาน 3 ขา
วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

กว้าง 14.5 ซ.ม. ยาว 23.5 ซ.ม. สูง 5.5 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 260 บาท


รหัสสินค้า เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร T- 04
แก้วน้ำลายนูนผลไม้
วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

กว้าง 9.8 ซ.ม. ยาว 9.8 ซ.ม. สูง 10.8 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 15 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 130 บาท


รหัสสินค้า เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร N - 05
ชุดกาน้ำช้าง
วัดขนาดขณะเป็นกระเบื้องแล้ว

กว้าง 7.9 ซ.ม. ยาว 16.6 ซ.ม. สูง 12.5 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 300 บาท

รหัสสินค้า เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร N - 06
กาน้ำปลาทรงกลม
วัดขนาดขณะเป็นกระเบื้องแล้ว

กว้าง 6.8 ซ.ม. ยาว 10.8 ซ.ม. สูง 7.5 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 15 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 290 บาท
รหัสสินค้า เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร N - 07
กากาแฟทรงสูง 
วัดขนาดขณะเป็นกระเบื้องแล้ว

กว้าง 8 ซ.ม. ยาว 20 ซ.ม. สูง 20 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 390 บาท
รหัสสินค้า เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร N - 08
ไก่พริกไทยเกลือ
วัดขนาดขณะเป็นกระเบื้องแล้ว

กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 7.5 ซ.ม. สูง 11 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 15 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 170 บาท
รหัสสินค้า เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร N - 09
ที่ใส่ไม้จิ้มฟันรูปหงส์
วัดขนาดขณะเป็นกระเบื้องแล้ว

กว้าง 2.7 ซ.ม. ยาว 4.1 ซ.ม. สูง 9 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 20 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 130 บาท
รหัสสินค้า เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร N - 10
ช้างน้อยพริกไทยเกลือ
วัดขนาดขณะเป็นกระเบื้องแล้ว

กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 8 ซ.ม. สูง 7.6 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 20 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 130 บาท
รหัสสินค้า เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร N - 11
สุนัขพริกไทยเกลือ 
วัดขนาดขณะเป็นกระเบื้องแล้ว

กว้าง 2.8 ซ.ม. ยาว 7.1 ซ.ม. สูง 5 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 20 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 110 บาท
รหัสสินค้า เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร N - 12
แก้วน้ำมีหูทรงยุโรป
วัดขนาดขณะเป็นกระเบื้องแล้ว

กว้าง 7.7 ซ.ม. ยาว 10.3 ซ.ม. สูง 9.8 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 15 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 585 บาท
  รหัสสินค้า เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร N - 13

วัดขนาดขณะเป็นกระเบื้องแล้ว

กว้าง 9.9 ซ.ม. ยาว 13.2 ซ.ม. สูง 10 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 15 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 420 บาท
รหัสสินค้า เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร N - 14
กาน้ำทรงเต้าปูน 
วัดขนาดขณะเป็นกระเบื้องแล้ว

กว้าง13.4ซ.ม.ยาว18.8 ซ.ม.สูง 13.1 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 15 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 290 บาท

                                                                                
รหัสสินค้า เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร N - 15
เหยือกน้ำทรงยุโรป 
วัดขนาดขณะเป็นกระเบื้องแล้ว

กว้าง13 ซ.ม. ยาว 18.5 ซ.ม. สูง 18.5 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ  พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 390 บาท

                                                                      มีต่อหน้า 2


 • 961.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 965.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ในงานหล่อน้ำดิน

 • 25.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกส...

 • ชุดหอยสังข์.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวก...

 • โอ่ง.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 31.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 8.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 40 เล็ก.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 979.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 56.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 946.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกส...

 • 959.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...
Visitors: 272,652