แบบพิมพ์หล่อรูปสัตว์

 

 

งานหล่อเท Drain Casting  )

ส่วนผสมในน้ำดิน Slip )

          ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง 100 กก. ต่อน้ำ 18 - 20 กก.( ของเล็ก  20 กก. ของใหญ่ 18 กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดิน Deflocculant จำพวกสาร อัลคาไลน์ ( Alkaline )พวกโซเดียมซิลิเกต ( Sodium Silicate ) หรือโซเดียมคาร์บอเนต ( Sodium Carbonate ) ประมาณ 250 กรัม ( ไม่ควรใส่เศษดินมากเกินไป ควรใส่ประมาณไม่เกิน 5% ในการผสมแต่และครั้ง เนื่องจากเศษดินทำให้ชิ้นงานมีการหดตัวสูง และการไหลตัวของน้ำดินด้อยลงทำให้ด้านในไม่เรียบ เกิดการบิดเปี้ยวเวลาเผา หากใส่เศษดินมากควรปรับตัวกระจายน้ำดินตามโดยผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้น ) แต่มีดินบางประเภท ที่มีปริมาณ อัลคาไลน์อยู่ในองค์ประกอบสูงอยู่แล้ว เช่นดินเหนียว หรือดินแดง

รหัสสินค้า พิมพ์รูปสัตว์ T- 01 ช้างกระปลุกพริกไทย

วัดขนาดที่เผาเป็นกระเบื้องแล้ว

กว้าง 4.6 ซ.ม. ยาว 5.6 ซ.ม. สูง 5 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 20 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 40 บาท


รหัสสินค้า พิมพ์รูปสัตว์ T- 02 ช้างชูงวง

วัดขนาดที่เผาเป็นกระเบื้องแล้ว

กว้าง 4.7 ซ.ม. ยาว 5.6 ซ.ม. สูง 7.4 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 20 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 65 บาท

 

รหัสสินค้า พิมพ์รูปสัตว์ T- 03 ช้างหมอบ

วัดขนาดที่เผาเป็นกระเบื้องแล้ว

กว้าง 3.5 ซ.ม. ยาว 7.8 ซ.ม. สูง 5.8 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 20 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 65 บาท
 รหัสสินค้า พิมพ์รูปสัตว์ T- 04 ช้างไส่ไม้จิ้มฟัน

วัดขนาดที่เผาเป็นกระเบื้องแล้ว

กว้าง 3.5 ซ.ม. ยาว 7.8 ซ.ม. สูง 5.8 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 20 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 65 บาท


รหัสสินค้า พิมพ์รูปสัตว์ T- 05 สุนัขคู่พร้อมจาน

วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูน

กว้าง 7.3 ซ.ม. ยาว 15.2 ซ.ม. สูง 6.5 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ชุด ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 250 บาท

รหัสสินค้า พิมพ์รูปสัตว์ T- 06 ชุดหอยสังข์

วัดขนาดที่เผาเป็นกระเบื้องแล้ว

ตัวหอย กว้าง 5.7 ซ.ม. ยาว 18.3 ซ.ม. สูง 7 ซ.ม.

ตัวจานรอง กว้าง 11.2 ซ.ม. ยาว 14.2 ซ.ม. สูง 6 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ชุด ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 325 บาท

รหัสสินค้า พิมพ์รูปสัตว์ T- 07 ชุดแมวซ้าย - ขวา

วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูน

กว้าง 4.3 ซ.ม. ยาว 11.3 ซ.ม. สูง 9.7 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 20 พิมพ์ชุด ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ชุดละ 200 บาท

  รหัสสินค้า พิมพ์รูปสัตว์ T- 08 แมวมอง

     วัดขนาดที่เผาเป็นกระเบื้องแล้ว

     กว้าง 4.6 ซ.ม. ยาว 5.4 ซ.ม. สูง 7.8 ซ.ม.

      สั่งขั้นต่ำ 20 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

     ราคา พิมพ์ละ 65 บาท

รหัสสินค้า พิมพ์รูปสัตว์ T- 08 สุนัขสวย

วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูน

กว้าง 13.3 ซ.ม. ยาว 10.1 ซ.ม. สูง 15.9 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 15 พิมพ์ชุด ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ชุดละ 310 บาท
รหัสสินค้า พิมพ์รูปสัตว์ T- 09 แมวหันหลัง

วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูน

กว้าง 5.6 ซ.ม. ยาว 6.3 ซ.ม. สูง 14 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 15 พิมพ์ชุด ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ชุดละ 115 บาท
รหัสสินค้า พิมพ์รูปสัตว์ T- 10 ลูกเป็ดผูกโบว์

วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูน

กว้าง 4.1 ซ.ม. ยาว 6.4 ซ.ม. สูง 5.5 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 20 พิมพ์ชุด ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ชุดละ 80 บาท
รหัสสินค้า พิมพ์รูปสัตว์ T- 11 แมวเอียงคอ

วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูน

กว้าง 5.8 ซ.ม. ยาว 8.3 ซ.ม. สูง 20.5 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 15 พิมพ์ชุด ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ชุดละ 180 บาท
รหัสสินค้า พิมพ์รูปสัตว์ T- 12 แมวยืดคอ

วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูน

กว้าง 7.5 ซ.ม. ยาว 14.9 ซ.ม. สูง 19.5 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 15 พิมพ์ชุด ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ชุดละ 310 บาท
รหัสสินค้า พิมพ์รูปสัตว์ T- 13 หมูยกขา

วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูน

กว้าง 3.8 ซ.ม. ยาว 4 ซ.ม. สูง 7 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 20 พิมพ์ชุด ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ชุดละ 60 บาท

                                   

                                                           มีต่อหน้า 2


 • 905.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกส...

 • พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ในงานหล่อน้ำดิน

 • 25.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกส...

 • 6.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกส...

 • โอ่ง.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 31.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 8.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 40 เล็ก.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 979.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 56.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 946.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกส...

 • 959.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...
Visitors: 268,443