แบบพิมพ์หล่อ แจกัน-กระถางใส่ดอกไม้

 

งานหล่อเท Drain Casting  )

ส่วนผสมในน้ำดิน Slip )

          ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง 100 กก. ต่อน้ำ 18 - 20 กก.( ของเล็ก  20 กก. ของใหญ่ 18 กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดิน Deflocculant จำพวกสาร อัลคาไลน์ ( Alkaline )พวกโซเดียมซิลิเกต ( Sodium Silicate ) หรือโซเดียมคาร์บอเนต ( Sodium Carbonate ) ประมาณ 250 กรัม ( ไม่ควรใส่เศษดินมากเกินไป ควรใส่ประมาณไม่เกิน 5% ในการผสมแต่และครั้ง เนื่องจากเศษดินทำให้ชิ้นงานมีการหดตัวสูง และการไหลตัวของน้ำดินด้อยลงทำให้ด้านในไม่เรียบ เกิดการบิดเปี้ยวเวลาเผา หากใส่เศษดินมากควรปรับตัวกระจายน้ำดินตามโดยผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้น ) แต่มีดินบางประเภท ที่มีปริมาณ อัลคาไลน์อยู่ในองค์ประกอบสูงอยู่แล้ว เช่นดินเหนียว หรือดินแดง

 

รหัสสินค้า แจกัน/กระถาง T- 01 แจกันทรงนาง

วัดขนาดที่เผาเป็นกระเบื้องแล้ว

ขนาดจิ๋วกว้าง 4.4 ซ.ม. ยาว 4.4 ซ.ม. สูง 8.2 ซ.ม.

ราคา พิมพ์ละ 30 บาท สั่งขั้นต่ำ  20 พิมพ์

ขนาดเล็ก กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 5 ซ.ม. สูง 9.5 ซ.ม.

ราคา พิมพ์ละ 40 บาท สั่งขั้นต่ำ 15 พิมพ์

ขนาดกลาง กว้าง 5.8 ซ.ม. ยาว 5.8 ซ.ม. สูง 10.9 ซ.ม.

ราคา พิมพ์ละ 50 บาท สั่งขั้นต่ำ 15 พิมพ์

ขนาดใหญ่ กว้าง 6.8 ซ.ม. ยาว 6.8 ซ.ม. สูง 13.3 ซ.ม.

ราคา พิมพ์ละ 60 บาท สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์
รหัสสินค้า แจกัน/กระถาง T- 02
แจกันผ่าซีกแขวนข้างฝา
 
วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

กว้าง 10.7 ซ.ม. ยาว 15.8 ซ.ม. สูง 7.3 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 15 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 165 บาท

รหัสสินค้า แจกัน/กระถาง T- 03
 แจกันทรงสูงปากจีบ
วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

กว้าง 11.9 ซ.ม. ยาว 11.9 ซ.ม. สูง 32 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 430 บาท
รหัสสินค้า แจกัน/กระถาง T- 04
 แจกันทรงตะเกียงผ่าซีกแขวนข้างฝา
 
วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปลาสเตอร์

กว้าง 12.7 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. สูง 6.6 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 185 บาท
รหัสสินค้า แจกัน/กระถาง T- 05
แจกันเกียว
วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

กว้าง 16.4 ซ.ม. ยาว 16.4 ซ.ม. สูง 34.5 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 5 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 500 บาท
รหัสสินค้า แจกัน/กระถาง T- 06
 แจกันรูปพัด
วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

กว้าง 11.1 ซ.ม. ยาว 17.1 ซ.ม. สูง 14.2 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 180 บาท

รหัสสินค้า แจกัน/กระถาง T- 07
แจกันรอนปากปาน
วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

กว้าง 14.9 ซ.ม. ยาว 14.9 ซ.ม. สูง 24.4 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 225 บาท

รหัสสินค้า แจกัน/กระถาง T- 08
กระถางลายนูนชมพู่
วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

กว้าง 15.6 ซ.ม. ยาว 15.6 ซ.ม. สูง 10 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 125 บาท

รหัสสินค้า แจกัน/กระถาง T- 09
 กระถางหอยแครง
วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

กว้าง 12.4 ซ.ม. ยาว 17.5 ซ.ม. สูง 13.4 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 210 บาท

รหัสสินค้า แจกัน/กระถาง T- 10
 กระถางหอยเชล
วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

กว้าง 11.4 ซ.ม. ยาว 19.2 ซ.ม. สูง 19.2 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 260 บาท

รหัสสินค้า แจกัน/กระถาง T- 11
 กระเช้าดอกไม้
วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

กว้าง 7.5 ซ.ม. ยาว 14.7 ซ.ม. สูง 9 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 20 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 125 บาท

รหัสสินค้า แจกัน/กระถาง T- 12
 กระถางบอนไซ
วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

กว้าง 9 ซ.ม. ยาว 26.5 ซ.ม. สูง 8.5 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 275 บาท

รหัสสินค้า แจกัน/กระถาง T- 13
 กระถางหอย
วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

กว้าง 9.7 ซ.ม. ยาว13.7 ซ.ม. สูง 10.5 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ 130 บาท
รหัสสินค้า แจกัน/กระถาง T- 14
แจกันปากปานลายนูนดอกไม้ 
วัดขนาดขณะเป็นแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

กว้าง 10.8 ซ.ม. ยาว 10.8 ซ.ม. สูง 18 ซ.ม.

สั่งขั้นต่ำ 10 พิมพ์ ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ราคา พิมพ์ละ .245 บาท

                                                             

                                                 มีต่อหน้า 2


 • แจกันผักกาด.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพว...

 • 44.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกส...

 • 48.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ในงานหล่อน้ำดิน

 • ชุดหอยสังข์.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวก...

 • 6.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกส...

 • โอ่ง.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 31.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 8.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 40 เล็ก.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 979.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 56.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...

 • 946.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกส...

 • 959.jpg
  งานหล่อเท(Drain Casting) ส่วนผสมในน้ำดิน(Slip) ในสภาวะปกติจะใช้ดินสำเร็จรูปบรรจุถุง100กก. ต่อน้ำ18 - 20กก.( ของเล็ก20กก. ของใหญ่18กก. ) และเติมตัวกระจายน้ำดินDeflocculantจำพวกสา...
Visitors: 278,865