แท่งวัดความร้อน เทอร์โมคัพเปิ้ล Thermocouple

 

         เทอร์โมคัพเปิ้ล (Thermocouple)

 

เทอร์โมคัพเปิ้ล คืออุปกรณ์วัดอุณหภูมิอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ร่วมกับ Temperature Controller โดยใช้หลักการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความร้อนเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้า (emf) เทอร์โมคัพเปิ้ลทำมาจากโลหะตัวนำที่ต่างชนิดกัน 2 ตัว (แตกต่างกันทางโครงสร้างของอะตอม) นำมาเชื่อมต่อปลายทั้งสองเข้าด้วยกันที่ปลายด้านหนึ่ง เรียกว่าจุดวัดอุณหภูมิ ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งปล่อยเปิดไว้ เรียกว่าจุดอ้างอิง ( ควรเชื่อมจุดจ๊อยในระบบสุณญากาศเพื่อให้ค่าที่ได้แน่นอน ) หากจุดวัดอุณหภูมิและจุดอ้างอิงมีอุณหภูมิต่างกันก็จะทำให้มีการนำกระแสในวงจรเทอร์โมคัพเปิ้ลทั้งสองข้าง

แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1100° C ไทพ์เค ( TYPE K )

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ม.ม. ยาว 95.ม.

( เนื้อเซรามิกส์ CERAMIC ) ปกติราคาอันละ 2,755 บาท

ลดเหลือ 2,295 บาท รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1100° C ไทพ์เค ( TYPE K )

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ม.ม. ยาว 140.ม.

( เนื้อเซรามิกส์ CERAMIC ) ปกติราคาอันละ 3,745 บาท

ลดเหลือ 3,120 บาท รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 

แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1100° C ไทพ์เค ( TYPE K )

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ม.ม. ยาว 150 .ม.

( เนื้อเซรามิกส์ CERAMIC ) ปกติราคาอันละ 3,405 บาท

ลดเหลือ 2,840 บาทtc รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 

แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1100° C ไทพ์เค ( TYPE K ) 

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ม.ม. ยาว 20.ม.

( เนื้อเซรามิกส์ CERAMIC ) ปกติราคาอันละ 3,800 บาท

ลดเหลือ 2,970 บาท รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 

 แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1100° C ไทพ์เค ( TYPE K )

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ม.ม. ยาว 220.ม.

( เนื้อเซรามิกส์ CERAMIC ) ปกติราคาอันละ 3,730 บาท

ลดเหลือ 3,110 บาท รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 

   แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1100° C ไทพ์เค ( TYPE K )

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ม.ม. ยาว 250.ม.

( เนื้อเซรามิกส์ CERAMIC ) ปกติราคาอันละ 3,730 บาท

ลดเหลือ 3,110 บาทtc รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 

  แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1100° C ไทพ์เค ( TYPE K )

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ม.ม. ยาว 300.ม.

( เนื้อเซรามิกส์ CERAMIC ) ปกติราคาอันละ 3,890 บาท

ลดเหลือ 3,240 บาท รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 

  แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1100° C ไทพ์เค ( TYPE K )

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ม.ม. ยาว 750.ม.

( เนื้อเซรามิกส์ CERAMIC ) ปกติราคาอันละ 5,200 บาท

ลดเหลือ 6,240 บาท รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 

  แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1100° C ไทพ์เค ( TYPE K )

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ม.ม. ยาว 700.ม.

( เนื้อเซรามิกส์ CERAMIC ) ปกติราคาอันละ 9,200 บาท

 ลดเหลือ 7,670 บาท รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

  แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1100° C ไทพ์เค ( TYPE K )

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 24 ม.ม. ยาว 700.ม.

( เนื้อเซรามิกส์ CERAMIC ) ปกติราคาอันละ 9,450 บาท

ลดเหลือ 7,865 บาท รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

เทอร์โมคัพเปิ้ล(Thermocouple)

 

แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1400° C ไทพ์อาร์ ( TYPE R )

 เส้นผ่าศูนย์กลาง ม.ม. ยาว 270 .ม.

( เนื้อเซรามิกส์ CERAMIC ) ปกติราคาอันละ 9,820 บาท

 ลดเหลือ 8,185 บาทtc รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 

   แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1400° C ไทพ์อาร์ ( TYPE R )

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ม.ม. ยาว 100.ม.

( เนื้อเซรามิกส์ CERAMIC ) ปกติราคาอันละ 7,205 บาท

 ลดเหลือ 6,010 บาทtc รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 

แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1400° C ไทพ์อาร์ ( TYPE R )

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ม.ม. ยาว 150 ม.ม.

( เนื้อเซรามิกส์ CERAMIC ) ปกติราคาอันละ 10,370 บาท

 ลดเหลือ 8,640 บาทtc รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 

แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1400° C ไทพ์อาร์ ( TYPE R )

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ม.ม. ยาว 175 ม.ม.

( เนื้อเซรามิกส์ CERAMIC ) ปกติราคาอันละ 11,115 บาท

 ลดเหลือ 9,265 บาทtc รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 

แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1400° C ไทพ์อาร์ ( TYPE R )

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ม.ม. ยาว 200.ม.

( เนื้อเซรามิกส์ CERAMIC ) ปกติราคาอันละ 11,340 บาท

 ลดเหลือ 9,450 บาทtc รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 

แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1400° C ไทพ์อาร์ ( TYPE R )

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ม.ม. ยาว 250.ม.

( เนื้อเซรามิกส์ CERAMIC ) ปกติราคาอันละ 12,315 บาท

 ลดเหลือ 10,260 บาทtc รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 

แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1400° C ไทพ์อาร์ ( TYPE R )

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ม.ม. ยาว 300.ม.

( เนื้อเซรามิกส์ CERAMIC ) ปกติราคาอันละ 13,450 บาท

 ลดเหลือ 11,205 บาทtc รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 

แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1400° C ไทพ์อาร์ ( TYPE R )

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ม.ม. ยาว 350.ม.

( เนื้อเซรามิกส์ CERAMIC ) ปกติราคาอันละ 14,750 บาท

 ลดเหลือ 12,295 บาทvc รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 

แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

 อุณหภูมิไม่เกิน 1400° C ไทพ์อาร์ ( TYPE R )

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ม.ม. ยาว 350 ม.ม.

 ( เนื้อเซรามิกส์ CERAMIC ) ปกติราคาอันละ 12,280 บาท

  ลดเหลือ 10,235 บาทtc รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 

แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1400° C ไทพ์อาร์ ( TYPE R )

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ม.ม. ยาว 450.ม.

( เนื้อเซรามิกส์ CERAMIC ) ปกติราคาอันละ 15,890 บาท

 ลดเหลือ 13,240 บาทtc รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 

แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1400° C ไทพ์อาร์ ( TYPE R )

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ม.ม. ยาว 500.ม.

( เนื้อเซรามิกส์ CERAMIC ) ปกติราคาอันละ 21,235 บาท

 ลดเหลือ 17,700 บาทtc รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 

แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1400° C ไทพ์อาร์ ( TYPE R )

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ม.ม. ยาว 750 .ม.

( เนื้อเซรามิกส์ CERAMIC ) ปกติราคาอันละ ... บาท

 ลดเหลือ ... บาทtc รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1400° C ไทพ์อาร์ ( TYPE R )

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 17 ม.ม. ยาว 400 .ม.

( เนื้อเซรามิกส์ CERAMIC ) ปกติราคาอันละ 19,865 บาท

ลดเหลือ 16,655 บาทtc รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 

แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1700° C ไทพ์บี ( TYPE B )

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ม.ม. ยาว 200 .ม.ฺ

( เนื้อเซรามิกส์ CERAMIC ) ราคาอันละ 23,625 บาทw

รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 

สายสำหรับต่อเทอร์โมคัพเปิ้ล

Thermocouple Extension Wire

 


  สายเทอร์โมคัพเปิ้ล ไทพ์เค ( TYPE )

  ปกติราคาเมตรละ 150 บาท

ลดเหลือเมตรละ  130 บาท 

รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 


 สายเทอร์โมคัพเปิ้ล ไทพ์อาร์ ( TYPE R )

  ปกติราคาเมตรละ 170 บาท

ลดเหลือเมตรละ  150 บาท 

รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

 

 


 • อุปกรณ์เตาเผาไฟฟ้า

 • a10.jpg
  ลวดทนความร้อนHeater Elements ฮีทเตอร์ฮีทเตอร์ เป็นอุปกรณ์ทางความร้อนในอุตสาหกรรม ที่มีหลักการพื้นฐานคือเมื่อมีกระแสไหล ผ่านลวดตัวนำ ที่มีค่าความต้า...

 • a1.jpg
  เครื่องวัดอุณหภูมิ Temperature Controllers เป็นอุปกรณ์วัดค่าอุณหภูมิความร้อน ซึ่งปัจจุบันได้ถูกพัฒนาทำให้สะดวกและแม่นยำในการนำเอาไปใช้งาน เช่นเปลี่ยนจากเข็มวัดเป็นระบบดิจิตอล สา...

 • ss.jpg
  Solid State Relay ( S.S.R ) และ Power Regulator (S.C.R. ) ใช้ในการควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า มีให้เลือกทั้ง 1เฟส และ 3 เฟส มีระบบฟิวส์ป้องกันกระแสเกิน ตัวอย่าง…. ถ้าเตาเผาใบหนึ่...

 • 2.....jpg
  เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไมสัมผัส Non-contact Thermometer (Infrared Thermometer) เครื่องวัดอุณหภูมิโดยใชเทคโนโลยีอินฟราเรด คือเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ซึ่งหลายๆคน...

 • สายไฟทนความร้อน3.jpg
  สายไฟทนความร้อน (Heat Resistant Wire) ส่วนใหญ่งานที่ใช้ มักต่อวงจรกับลวดทนความร้อนฮิทเตอร์ หรือใช้ในเตาอบอุณหภูมิสูงมีให้เลือกใช้งานหลายขนาดตามความเหมาะสม เปลือกนอกเป็นใยแก้ว ตัว...

 • ปลอกทนความร้อน.jpg
  ปลอกสายทนความร้อน เป็นปลอกสายที่มีคุณภาพ ทนความร้อนสูง และสามารถป้องกันการกรอบและการละลายของสายไฟ เนื่องจากการทำงานกับความร้อนเป็นเวลานาน เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น...
Visitors: 228,539