แผ่นรองเผา Plate เนื้อ Silicon Carbide และ Mullite Cordierite

 

 

 แผ่นรองเผา Plate เนื้อ Silicon Carbide และ Mullite Cordierite

    ในการเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นถ้วยชาม  , ลูกถ้วยไฟฟ้า, สุขภัณฑ์ , กระเบื้องหลังคา  , ของตกแต่งและอื่นๆ ถ้าเป็นการเผาในเตา Shuttle และ ในเตาอุโมงค์ (Tunnel kiln) นั้นจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ที่ช่วยรองรับชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นแผ่นรองเผา  ขาตั้ง อุปกรณ์ support ซึ่งเรามักจะเรียกรวมกันว่า่ Kiln furniture ซึ่งคุณสมบัติของ  Kiln furniture ที่ดีนั้นคือต้องทนอุณหภูมิสูงมากโดยไม่เปลี่ยนรูปร่างสามารถรับน้ำหนักได้ดีแม้เป็นการรับน้ำหนักที่อุณหภูมิสูง(Refractoriness under load) สามารถทนการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิโดยเฉียบพลันได้ดี (Good thermal shock resistance) มีค่าการนำความร้อนต่ำ ซึ่งในปัจจุบันนี้วัสดุที่นำมาทำ Kiln furniture สำหรับงานอุตสาหกรรมเซรามิกส์แบบดั้งเดิมนั้นจะมีหลักๆอยู่ด้วยกันสองชนิดคือ เนื้อซิลิคอนคาร์ไบด์ และเนื้อคอร์เดียไรท์-มัลไลท์ 

 

เนื้อซิลิคอนคาร์ไบด์ Silicon Carbide

 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  35 40 x 1 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 985 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  35 40 x 1.5 ซ.ม.

ราคาแผ่นละ 1,620 บาท สินค้าไต้หวันupแล้ว.sk

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  35 40 x 1.2 ซ.ม. หนัก 5 กก.

 ราคาแผ่นละ 1,285 บาท สินค้าไต้หวัน

 

 *อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  30 40 x 1 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 850 บาท สินค้าไต้หวัน

  

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  35 40 x 1 ซ.ม. นน. 4 กก.

ราคาแผ่นละ 970 บาท สินค้าไต้หวัน

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  24 24 x 1 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 395 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  35 35 x 0.9 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 750 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  35 45 x 1 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 1,070 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  28 44 x 0.9 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 775 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  40 40 x 1 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 1,150 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  45 40 x 1.2 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 1,480 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  45 40 x 1.5 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 1,825 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  42 40 x 1 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 1,155 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  42 40 x 1.4 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 1,625 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )
ขนาด  40 30 x 1 ซ.ม.
ราคาแผ่นละ 870 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  40 30 x 1.5 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 1,220 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  50 40 x 1.5 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 2,090 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  55 29 x 2 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 2,165 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 

*อุณหภูมิ 1,450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  58 34 x 2 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 2,145 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  54 35 x 2 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 2,545 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  59 38.5 x 2 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 3,050 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  74.8 48 x 1.1 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 2,830 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  74.5 48 x 1.8 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 4,335 บาท สินค้าญี่ปุ่น 
*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  50 60 x 1.5 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 2,565 บาท สินค้าไต้หวัน
   

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  50 55 x 1.2 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 2,290 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  48 50 x 1.2 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 2,000 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  38 45 x 1.4 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 1,660 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  36 47 x 1 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 1,175 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  40 45 x 1 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 1,250 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  30 45 x 1 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 940 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  20 45 x 1.6 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 1,000 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  45 55 x 1.5 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 2,580 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  50 50 x 1.2 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 2,080 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  40 50 x 1.2 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 1,665 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  28 44 x 0.9 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 770 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  43 50 x 1.2 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 1,790 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  42 52 x 1.5 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 2,270 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  45 50 x 1 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 1,560 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  40 45 x 1.5 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 2,700 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  36 54 x 2 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 2,700 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  36 47 x 1.5 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 2,540 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  35 45 x 0.8 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 875 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  34.5 42 x 1.5 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 2,175 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  35 43 x 0.8 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 835 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  36 40 x 1 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 1,000 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  36 41.5 x 0.9 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 935 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  30 40 x 0.8 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 665 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  35 x 38 x 1 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 925 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  35 35 x 1 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 850 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  40 42 x 0.8 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 935 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  42 42 x 1 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 1,225 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  40 40 x 0.9 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 1,000 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  35 35 x 0.8 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 680 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  34 34 x 0.8 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 640 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  32 32 x 0.8 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 570 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  27.5 35 x 1 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 670 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  32 27 x 0.8 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 480 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  25 30 x 1.2 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 625 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  25 30 x 0.8 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 415 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  25 30 x 0.6 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 315 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  25 30 x 1 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 520 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  25.5 25.5 x 0.9 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 405 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  25.5 25.5 x 0.6 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 270 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  72 x 34 x 1.5 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 1,615 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

 

*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  70 x 26 x 3 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 3,685 บาท สินค้าญี่ปุ่น 
*อุณหภูมิ 1450° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  75 x25 x 2.5 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 3,345 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

  

 เนื้อคอร์เดียไรท์-มัลไลท์ Cordierite-Mullite

 

แผ่นสีขาวมือ 2 สภาพ 60 % ( เก่นเก็บ ) ราคา...บาท ของใหม่...บาท

กว้าง 45 ซ.ม. ยาว 55 ซ.ม. หนา 2 ซ.ม.

จำนวน 40 แผ่น

*อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )
ขนาด  35 40 x 1.5 ซ.ม.
ราคาแผ่นละ 630 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

*อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  28 56 x 1.3 ซ.ม.

 ราคาแผ่นละ 570 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 

 อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )

ขนาด  45 x 50 x 2 ซ.ม.

   ราคาแผ่นละ 1,095 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

  อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม ) 

ขนาด  38 48 x 2 ซ.ม.

  ราคาแผ่นละ 910 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 

 อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม ) 

ขนาด  83 48 x 1.7 ซ.ม.

  ราคาแผ่นละ 1,590 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 

 อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม ) 

ขนาด  65 36 x 1.7 ซ.ม.

  ราคาแผ่นละ 935 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 

 อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม ) 

ขนาด  60 40 x 1.5 ซ.ม.

  ราคาแผ่นละ 845 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

 อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม ) 

ขนาด  50 40 x 1.5 ซ.ม.

  ราคาแผ่นละ 705 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 

 อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม ) 

ขนาด  54 45 x 1.7 ซ.ม.

  ราคาแผ่นละ 970 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 

อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม ) 

ขนาด  73 35 x 1.9 ซ.ม.

  ราคาแผ่นละ 1,320 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

 อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม ) 

ขนาด  58 72 x 2 ซ.ม.

  ราคาแผ่นละ 2,270 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 

 อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม ) 

ขนาด  56 50 x 1.5 ซ.ม.

  ราคาแผ่นละ 760 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 

อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม ) 

ขนาด 45 x 45 x 1.5 ซ.ม.

  ราคาแผ่นละ 955 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 

 อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม ) 

ขนาด  40x40 x 1 ซ.ม.

  ราคาแผ่นละ  550 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 

 

 

 อุณหภูมิ 1300° C ขนาด
กว้าง 
31.2 ซ.ม. หนา 0.8 ซ.ม. ( แผ่นกลม )
ราคาแผ่นละ 540 บาท สินค้าญี่ปุ่น รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 อุณหภูมิ 1300° C ขนาด
กว้าง 
21 ซ.ม. หนา 0.8 ซ.ม. ( แผ่นกลม )
ราคาแผ่นละ 280 บาท สินค้าญี่ปุ่น รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 อุณหภูมิ 1300° C ขนาด กว้าง 12 ซ.ม. หนา 0.8 ซ.ม. ( แผ่นกลม )
ราคาแผ่นละ 80 บาท สินค้าญี่ปุ่น รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 อุณหภูมิ 1300° C ขนาด กว้าง 10 ซ.ม. หนา 0.8 ซ.ม. ( แผ่นกลม )
ราคาแผ่นละ 65 บาท สินค้าญี่ปุ่น รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 

*แผ่นS-Corit อุณหภูมิ 1300° C 
 กว้าง 550
 x 260 x 10 ม.ม. 
( แผ่นเหลี่ยมครึ่งวงกลม )
 ราคาแผ่น
ละ 575 บาท 
สินค้าประเทศอเมริกา

รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 

*แผ่นS-Corit อุณหภูมิ 1300° C 
 กว้าง 350
 x 350 x 10 ม.ม. 
( แผ่น 8 เหลี่ยม )
 ราคาแผ่น
ละ 500 บาท 
สินค้า
ประเทศอเมริกา
รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 
*แผ่นS-Corit อุณหภูมิ 1300° C 
 กว้าง 410 
x 380 x 10 ม.ม. 
( แผ่น 8 เหลี่ยม )
 ราคาแผ่น
ละ 650 บาท 
สินค้า
ประเทศอเมริกา
รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 

สินค้าสั่งทำ 45 วัน

 เนื้อคอร์เดียไรท์-มัลไลท์ Cordierite-Mullite


*อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )
ขนาด  58 48 x 1.5 ซ.ม.
ราคาแผ่นละ 1,150 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 


*อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )
ขนาด  50x 40 x 1.2 ซ.ม.
ราคาแผ่นละ 1,150 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 


*อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )
ขนาด  50 50 x 1.5 ซ.ม.
ราคาแผ่นละ 985  บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 


*อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )
ขนาด  51 53 x 1.5 ซ.ม.
ราคาแผ่นละ 1,120 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 


*อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )
ขนาด  48 55 x 0.9 ซ.ม.
ราคาแผ่นละ 625 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 


*อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )
ขนาด  35 69 x 1.2 ซ.ม.
ราคาแผ่นละ 760 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 


*อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )
ขนาด  43 58 x 1.2 ซ.ม.
ราคาแผ่นละ 825 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 


*อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )
ขนาด  35 40 x 1.2 ซ.ม.
ราคาแผ่นละ 465 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 


*อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )
ขนาด  48.5 55.5 x 1.7 ซ.ม.
ราคาแผ่นละ 1,440 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 


*อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )
ขนาด  35 40 x 1.2 ซ.ม.
ราคาแผ่นละ 440 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 


*อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )
ขนาด  25 41 x 1.2 ซ.ม.
ราคาแผ่นละ 325 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 


*อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )
ขนาด  35 35 x 1 ซ.ม.
ราคาแผ่นละ 325 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 


*อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )
ขนาด  35 35 x 1 ซ.ม.
ราคาแผ่นละ 345 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 


*อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )
ขนาด  28 28 x 1.5 ซ.ม.
ราคาแผ่นละ 310 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 


*อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )
ขนาด  12 12 x 0.5 ซ.ม.
ราคาแผ่นละ 60 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 


*อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )
ขนาด  12 12 x 0.8 ซ.ม.
ราคาแผ่นละ 70 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 


*อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )
ขนาด  34 34 x 3 ซ.ม.
ราคาแผ่นละ 910 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 


*อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )
ขนาด  26 26 x 2.5 ซ.ม.
ราคาแผ่นละ 445 บาท สินค้าญี่ปุ่น

 


*อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )
ขนาด  29.5 53 x 1 ซ.ม.
ราคาแผ่นละ 410 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

*อุณหภูมิ 1350° C ( แผ่น 4 เหลี่ยม )
ขนาด  29 50.5 x 1.2 ซ.ม.
ราคาแผ่นละ 485 บาท สินค้าญี่ปุ่น 

 

 

       ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

 

 


  • Kiln Furniture - แผ่นรองเผา - ขาตั้งรองแผ่นหีบดินไฟสูง Sagger

  • a8.jpg
    Kiln Furniture โดยทั่วไปวัสดุที่นำมาใช้ทำKiln Furniture สำหรับงานอุตสาหกรรมเซรามิกส์ มีอยู่ด้วนกัน 2 ชนิดคือ เนื้อซิลิคอนคาร์ไบด์และเนื้อ มัลไลท์ คอร์เดียไรท์Cordierite เนื้อS...

  • Untitled-2 copy 5.jpg
    หีบดินไฟสูงคอร์เดียไรต์ ( Cordierrite Sagger) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บนโต๊ะอาหาร จำพวกสโตนแวร์ หรือพอร์ซเลน ที่มีคุณภาพสูงมักจะถูกบรรจุในหีบดิน ( Sagger ) ก่อนที่จะถูกเรียงเข้าไปเผาในเตา ...
Visitors: 242,932