เคมีภัณฑ์ Chemical วัตถุดิบในงานเคลือบและทดลอง

 

ในงานเซรามิกส์ ผลิตภัณฑ์ที่เคลือบแล้วโดยเผาผ่านความร้อนอุณภูมิสูงวัตถุดิบเหล่านั้น เมื่อถึงจุดหลอมละลายชั้นของเคลือบจะกลายเป็นแก้วมันวาวติดอยู่กับผิวดินเคลือบ ทำให้ชิ้นงานมีความสวยงาม และง่ายต่อการล้างทำความสะอาด เนื่องจากเคลือบมีคุณสมบัติลื่นมือ สามารถทำความสะอาด เป็นการยึดเกาะหลังเผา เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างเนื้อดินกับชั้นเคลือบทำให้เกิดมี Interface ระหว่างทั้งสอง ยึดติดกันเป็นอย่างดี น้ำยาเคลือบเป็นส่วนประกอบของวัตถุดิบประเภทดิน แร่ สารเคมีนำมาบดรวมกันกับน้ำให้มีความละเอียดตามที่กำหนดโดยมีดินขาวเป็นตัวช่วยยึดเกาะและหน่วงการไหลของเคลือบอาจมีเติมดินดำบ้างในบางสูตรนอกจากนี้อาจมีการเพิ่มสีสันโดยได้จากออกไซด์จากธาตุทรานสิชั่นเช่น Fe, Co, Cu, Mn, Cr etc. เพื่อให้ชิ้นงานมีความเด่นขึ้น 

 

- Alumina อลูมิน่า ชนิดพิเศษใช้ในงานโรยแผ่นรองเผากันติด กก.ละ 150 บาท ( สินค้าประเทศเยอรมัน ) 

- Alumina อลูมิน่าทาแผ่น (แบบน้ำ) กก.ละ 235 บาท  ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Ball Clay บอลเคลย์ กก.ละ 45 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Barium Carbonate แบเรี่ยม คาร์บอเนต กก.ละ 55 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Bentonite กก.ละ 45 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Bentowhite เบนโทไวท์ กก.ละ 36 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Bismuth Oxide บิสมัท ออกไซด์ กก.ละ 12,825 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

Bone Ash เถ้ากระดูก กก.ละ 315 บาทa ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

Borax บอแรกซ์ กก.ละ 70 บาทa  ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

Cadmium Red แคดเมี่ยมแดง กก.ละ 4,725 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Calcined Kaolin กก.ละ 70 บาท ขั้นต่ำ 5 กก.c  ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Calcite แคลไซท์ หรือ Whiting กก.ละ 45 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Calcium Carbonate หินปูน กก.ละ 45 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Calcium Silicate แคลเซี่ยมซิลิเกต กก.ละ 45 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Calcium Oxide แคลเซี่ยมออกไซด์ กก.ละ 65 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

Chrome Green Oxide โครเมี่ยมออกไซด์ กก.ละ 855 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Clay China กก.ละ 50 บาท  ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Cobalt Oxide โคบอลท์ออกไซด์ 71.5 % กก.ละ 4,010 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Cobalt Sulfate โคบอลท์ซัลเฟต กก.ละ 1,700 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

- Colemanite โคลีมาไนท์ กก.ละ 270 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Copper Carbonate คอปเปอร์คาร์บอเนต กก.ละ 1,215 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Copper Black Oxide คอปเปอร์แบล๊คออกไซด์ กก.ละ 895c บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

Copper Oxide คอปเปอร์ออกไซด์ กก.ละ 895 บาทa ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

Copper Red Oxide คอปเปอร์เรดออกไซด์ กก.ละ 1,285 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Cornish China Stone คอร์นิชไชน่าสโตน กก.ละ 22 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Cryolite ไครโอไลท์ กก.ละ 675 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Dolomite โดโลไมท์  กก.ละ 30 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

Ferric Oxide, Iron Red Oxide เฟอร์ริคออกไซด์ (เหล็กออกไซด์) กก.ละ 70 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Flint กก.ละ 45 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Fluorspar ฟลูออร์สปาร์ กก.ละ 130 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Flux 1200 กก.ละ 4,725 บาท  ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Gerstley Borate กก.ละ 270 บาทc  ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Iron Black Oxide กก.ละ 135 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Kamado Feldspar (JAPAN)  กก.ละ 35 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Kaolin กก.ละ 30 บาทc  ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Lead Carbonate (JAPAN) กก.ละ 610 บาทc  ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Lead Monosilicate กก.ละ 540 บาท  ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Lithium Feldspar ลิเทียมเฟลสปาร์ กก.ละ 270 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Lithium Carbonate ลิเทียมคาร์บอเนต กก.ละ 2,700 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Magnesium Carbonate แมกนีเซียมคาร์บอเนต กก.ละ 95 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Magnesium Oxide แมกนีเซียมออกไซด์ กก.ละ 65 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

Manganese Dioxide แมงกานีสไดออกไซด์ กก.ละ 135 บาทa ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Mullite Power ผงมัลไลท์ กก.ละ 70 บาท ขั้นต่ำ 5 กก.c ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Nepheline Syenite เนฟฟาลินไซค์ยาไนท์ กก.ละ 70 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

Nickel  Oxide นิเกิล ออกไซด์ กก.ละ 5,400 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Nickel Black Oxide นิเกิล แบล็คออกไซด์ กก.ละ 4,050 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Nickel Green Oxide นิเกิล กรีนออกไซด์ กก.ละ 4,550 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Potassium Feldspar กก.ละ 30 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Quartz กก.ละ 45 บาทc  ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Silica Sand ทรายแก้วบด กก.ละ 45 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Silicon Carbide Powder กก.ละ 205 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Soda Ash (China) โซดาแอช, Sodium Carbonate โซเดียมคาร์บอเนต กก.ละ 45 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Soda Feldspar โซดาเฟลด์สปาร์, Sodium Feldspar โซเดียมเฟลด์สปาร์, NA-Feldspar กก.ละ 35 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Sodium Silicate โซเดียมซิลิเกต กก.ละ 30 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Sulfer กำมะถัน กก.ละ 50 บาท  ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Talcum ทัลคัม (325 MESH) กก.ละ 37 บาทa ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Tin oxide (German) ดีบุกออกไซด์ กก.ละ 1,705 บาทa ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

Titanium Dioxide ไทเทเนี่ยมไดออกไซด์ กก.ละ 285 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

White Lead ตะกั่วขาว กก.ละ 405 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Wollastonite วอลลาสโทไนท์ กก.ละ 45 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Zinc Oxide ซิงค์ออกไซด์ กก.ละ 220 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

Zirconium เซอโคเนี่ยมซิลิเกต กก.ละ 170 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- กาวผสมเคลือบ CMC กก.ละ 550 บาท  ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- เคโอสปาร์ กก.ละ 5 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- ดินขาว ลำปาง RDB กก.ละ 10 บาท  ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- ดินขาวอังกฤษ กก.ละ 27 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- ดินขาวอินเดีย กก.ละ 30 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

ราคานี้..... ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

 


 • ปูนปลาสเตอร์ในงานจิ๊กเกอร์12.jpg
  วัสดุและอุปกรณ์ในงานเซรามิกส์

 • day1.jpg
  เป็นดินที่ผลิตขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการเลือกใช้งาน ทั้งดินงานปั้นที่มีความเหนียวดีแต่ไม่โปร่งแสง หรือดินที่เหมาะสมสำหรับงานหล่อที่มีความขาวและโปร่งแสง ดินที่เหมาะสำหรับทั้งงานหล่...

 • 18.jpg
  ดินเหนียวและเด็ก:การเรียนรู้โดยวิธีธรรมชาติ Clay and Kids : The natual way to learn เป็นดินที่ผลิตขึ้นมาเพื่องานปั้นสำหรับเด็ก สะอาดและปราศจากสารเคมี ผลิตจากแหล่งดินธรรมชาติจึงเ...

 • 1aed.jpg
  น้ำเคลือบ Glaze เคลือบ เป็นชั้นบาง ๆ ของแก้วที่ฉาบอยู่บนผิวผลิตภัณฑ์เซรามิก เคลือบที่พบเห็นโดยทั่วไปจะมีความมันวาวและสะท้อนแสงได้ สามารถมองเห็นเนื้อดินที่เคลือบ เคลือบช...

 • 17.jpg
  เอนโกบ( Engobes ) ใช้ได้กับดินดิบหรือดินเผาดิบทั่วไป สามารถเดินเส้นนูนสีดินโดยการใช้พู่กัน , หลอดบีบ , การพ่น , ใช้ฟองน้ำ การขีดลาย และงานออกแบบสีนูนบนเคลือบดิบที่ยังไม่เผา หรือก...

 • 1u.jpg
  ปูนปลาสเตอร์ ( Plaster of Paris ) หรือที่เรียกทางเคมีว่า Calcium sulfate hemihydrates ได้มาจากการนำแร่ยิบซั่ม ( Gypsum ) ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติมาให้ความร้อน ( ประมาณ 150 °C) ...

 • 1aed.jpg
  *สีดอกทานตะวันรหัส Mixing Stain 1ราคากก.ละ 925 บาทราคา 100 ก. = 95 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน ) *สีเหลืองข้าวโพดรหัส Mixing Stain 2ราคากก.ละ 1,015 บาทราคา 100 ก. = 105 บาท ( รั...

 • Untitled-1 copy 7.jpg
  สีสะเตนstains colors เป็นสารที่ให้สีคงทนถึงแม้จะผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง ซึ่งได้มาจากพวกออกไซด์ของธาตุทรานสิชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็น เหล็กออกไซด์ นิเกิลออกไซด์ โคบอลต...

 • น้ำทองในงานเบญจรงค์ , น้ำทองในงานเซรามิกส์
  ความหมายของคำว่าทองกี่เปอร์เซ็นต์ เช่นทอง12% ทอง6% หมายความว่าจำนวนในปริมาณในขวดที่เท่ากัน มีทองคำปนอยู่ในปริมาณเท่าไร เช่น มีปนอยู่ 12% - 11% หรือ6%เป็นต้น ยิ่ง%น้อย ความแวววาวขอ...

 • 2.jpg
  สีเขียนใต้เคลือบไฟสูง ส่วนใหญ่สีที่ใช้ในงานไฟสูง จะเป็นสีจำพวกออกไซด์ ของธาตุทรานสิชั่น ต่างๆไม่ว่าจะเป็น เหล็กออกไซด์ นิเกิลออกไซด์ โคบอลต์ออกไซด์ แมงกานีสออกไซด์ และอื่นๆ เป็นต้...

 • 1aaa.jpg
  พู่กันในงานตกแต่ง การเพิ่มมูลค่าเพิ่มของงานเซรามิกส์ นอกจากการออกแบบ เนื้อดิน น้ำเคลือบ และรูปทรงแล้ว การเพิ่มลวดลายในงานเขียนเพิ่มเติมเข้าไป ก็เป็นอีกวิธิหนึ่ง ที...

 • Untitled-1 copy 6.jpg
  หม้อบด Pot Mill, Rapid mill ผลิตจากเนื้อดินอลูมิน่าพอร์ซเลน ชนิดเดึยวกับที่ใช้ทำลูกถ้วยไฟฟ้าวัตถุดิบหลักจะใช้โพแตชเฟลด์สปาร์ ดินขาว ดินดําที่มีความเหนียวสูง ทรายละเอียด อลูมิน่...

 • Untitled-1.jpg
  สีบนเคลือบ Over Glaze Colour ใช้ในงานตบแต่งผิวผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง แล้ว เช่นเนื้อพอร์เลน - โบนไชน่า - แผ่นกระแบื้อง - เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เป็นต้นเช่น งาน...

 • Untitled-1 copy 5.jpg
  . โคนวัดอุณหภูมิ เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายในเตาเผาอีกแบบหนึ่ง ที่ยัง เป็นที่นิยม เพราะประหยัด และมีความแม่นยำสูง มีความ สะดวกในการใช้งาน และอีกทั้งมีการใช้เพื่อตรวจ สอบความเที่ย...

 • รรรรร.jpg
  Bullers Rings วัดอุณหภูมิในเตาเผา Bullers Ringsเป็นอุปกรณ์ตรวจเช็คอุณหภูมิเป็นรูปทรงวงแหวนภายในเตาเผา อีกแบบหนึ่งที่มีค่าเที่ยงตรงที่สุด ณ. อุณหภูมิจุดนั้นในตำแหนงที่วาง ซึ่งสา...

 • a.jpg
  เครื่องมือกลึงและแกะสลัก เป็นอุปกรณ์ตบแต่งที่ใช้ในกับงานดิน ( Clay ) และปูนปลาสเตอร์ ( Plaster )เพื่อให้เกิดความสวยงามได้รูปทรงตามต้องการ ด้ามไม้ทำมาจากไม้แดงซึ่งมีความทนทา...

 • 11.jpg
  โกร่งบดสาร(mortar and pestle) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับบดสารให้ได้ขนาดที่เล็กลง หรือบดให้ละเอียด หรือใช้ผสมสารเคมีที่เป็นของแข็งเข้าด้วยกัน ส่วนที่ใช้บด (pestle) มีลักษณะคล้าย...

 • 1.jpg
  ตะแกรงกรอง (Test Sieve) เป็นเครื่องมือที่ใช้กรองอนุภาคของวัตถุดิบขนาดต่างๆ ตะแกรง โดยทั่วไปมักจะแบ่งตามลักษณะการสานดังนี้ ·ตะแกรง ลวดสาน (แบบตรง) เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม...
Visitors: 158,858