เคมีภัณฑ์ Chemical วัตถุดิบในงานเคลือบและทดลอง

  

ในงานเซรามิกส์ ผลิตภัณฑ์ที่เคลือบแล้วโดยเผาผ่านความร้อนอุณภูมิสูงวัตถุดิบเหล่านั้น เมื่อถึงจุดหลอมละลายชั้นของเคลือบจะกลายเป็นแก้วมันวาวติดอยู่กับผิวดินเคลือบ ทำให้ชิ้นงานมีความสวยงาม และง่ายต่อการล้างทำความสะอาด เนื่องจากเคลือบมีคุณสมบัติลื่นมือ สามารถทำความสะอาด เป็นการยึดเกาะหลังเผา เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างเนื้อดินกับชั้นเคลือบทำให้เกิดมี Interface ระหว่างทั้งสอง ยึดติดกันเป็นอย่างดี น้ำยาเคลือบเป็นส่วนประกอบของวัตถุดิบประเภทดิน แร่ สารเคมีนำมาบดรวมกันกับน้ำให้มีความละเอียดตามที่กำหนดโดยมีดินขาวเป็นตัวช่วยยึดเกาะและหน่วงการไหลของเคลือบอาจมีเติมดินดำบ้างในบางสูตรนอกจากนี้อาจมีการเพิ่มสีสันโดยได้จากออกไซด์จากธาตุทรานสิชั่นเช่น Fe, Co, Cu, Mn, Cr etc. เพื่อให้ชิ้นงานมีความเด่นขึ้น 

 

- Alumina อลูมิน่า (JAPAN) กก.ละ 600 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

- Alumina อลูมิน่า (INDIA) กก.ละ 65 บาทa ( รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

- Alumina อลูมิน่าทาแผ่น (แบบน้ำ) กก.ละ 235 บาท  ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Aluminium Oxide อลูมิเนี่ยมออกไซด์ กก.ละ 187 บาท  ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Ball Clay บอลเคลย์ กก.ละ 120 บาทc ( รับสินค้าหน้า )

- Barium Carbonate แบเรี่ยมคาร์บอเนต กก.ละ 113 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Barium Oxide แบเรี่ยมออกไซด์ 100ก.ต่อขวด ขวดละ 4,622 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Bentonite กก.ละ 72 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Bentowhite เบนโทไวท์ กก.ละ 49 บาทa ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Bismuth Oxide บิสมัทออกไซด์ กก.ละ 13,867 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Bone Ash เถ้ากระดูก กก.ละ 475 บาทa ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Borax บอแรกซ์ กก.ละ 102 บาทa  ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Cadmium Sulfide แคดเมี่ยมซัลไฟด์ กก.ละ 5,471 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

Cadmium Red แคดเมี่ยมแดง กก.ละ 5,345 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Calcined Kaolin กก.ละ 74 บาท ขั้นต่ำ 5 กก.c  ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Calcite แคลไซท์ หรือ Whiting กก.ละ 48 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Calcium Carbonate หินปูน กก.ละ 53 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Calcium Fluoride แคลเซียมฟลูออไรด์ กก.ละ 219 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Calcium Silicate แคลเซี่ยมซิลิเกต กก.ละ 59 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Calcium Oxide แคลเซี่ยมออกไซด์ กก.ละ 72 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Chrome Green Oxide โครเมี่ยมออกไซด์ กก.ละ 975 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Cobalt Oxide โคบอลท์ออกไซด์ 71.5 % กก.ละ 6,471 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Cobalt Sulfate โคบอลท์ซัลเฟต กก.ละ 1,819 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

- Colemanite โคลีมาไนท์ กก.ละ 288 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Copper Carbonate คอปเปอร์คาร์บอเนต กก.ละ 1,707 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Copper Black Oxide คอปเปอร์แบล๊คออกไซด์ กก.ละ 2,383c บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

Copper Oxide คอปเปอร์ออกไซด์ กก.ละ 1,707 บาทa ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

Copper Red Oxide คอปเปอร์เรดออกไซด์ กก.ละ 1,401 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Cornish China Stone คอร์นิชไชน่าสโตน กก.ละ 144 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Cryolite ไครโอไลท์ กก.ละ 722 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Dolomite โดโลไมท์  กก.ละ 63 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

Ferric Oxide, Iron Red Oxide เฟอร์ริคออกไซด์ (เหล็กออกไซด์) กก.ละ 94 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Flint กก.ละ 48 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Fluorspar ฟลูออร์สปาร์ กก.ละ 153 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Flux 1200 กก.ละ 5,127 บาท  ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Gerstley Borate กก.ละ 296 บาทc  ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Iron Black Oxide กก.ละ 220 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Kamado Feldspar (JAPAN)  กก.ละ 89 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Kaolin (Clay China) กก.ละ 117 บาทc  ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Lead Carbonate (JAPAN) กก.ละ 652 บาทc  ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Lead Monosilicate กก.ละ 797 บาทc  ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Lead Oxide กก.ละ 1,588 บาทc  ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Lithium Carbonate ลิเทียมคาร์บอเนต กก.ละ 4,855 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Magnesium Carbonate แมกนีเซียมคาร์บอเนต กก.ละ 226 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Magnesium Oxide แมกนีเซียมออกไซด์ กก.ละ 72 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Manganese Dioxide แมงกานีสไดออกไซด์ กก.ละ 197 บาทa ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Mullite Power ผงมัลไลท์ กก.ละ 74 บาท ขั้นต่ำ 5 กก.c ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Nepheline Syenite เนฟฟาลินไซค์ยาไนท์ กก.ละ 204 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Nickel  Oxide นิเกิลออกไซด์ กก.ละ 5,778 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Nickel Black Oxide นิเกิลแบล็คออกไซด์ กก.ละ 4,743 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Nickel Green Oxide นิเกิลกรีนออกไซด์ กก.ละ 4,868 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Potassium Feldspar โพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ กก.ละ 56 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Quartz กก.ละ 56 บาทc  ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Rutile Sand รูไทล์บด กก.ละ 436 บาทc  ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Silica Sand ทรายแก้วบด กก.ละ 56 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Silicon Carbide Powder กก.ละ 275 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Silicon Dioxide ซิลิกอนไดออกไซด์ กก.ละ 1,415 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Soda Ash (China) โซดาแอช, Sodium Carbonate โซเดียมคาร์บอเนต กก.ละ 65 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Soda Feldspar โซดาเฟลด์สปาร์, Sodium Feldspar โซเดียมเฟลด์สปาร์, NA-Feldspar กก.ละ 79 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Sodium Silicate โซเดียมซิลิเกต กก.ละ 73 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Sulfur กำมะถัน กก.ละ 144 บาท  ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Talcum ทัลคัม (325 MESH) กก.ละ 68 บาทa ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Tin oxide (German) ดีบุกออกไซด์ กก.ละ 4,685 บาทa ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Titanium Dioxide ไทเทเนี่ยมไดออกไซด์ กก.ละ 433 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Wax Resist ไขกันเคลือบ กก.ละ 730 บาทa ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Wollastonite วอลลาสโทไนท์ กก.ละ 69 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Zinc Oxide ซิงค์ออกไซด์ กก.ละ 395 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- Zirconium Silicate เซอโคเนี่ยมซิลิเกต กก.ละ 305 บาทc ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- กาวผสมเคลือบ CMC กก.ละ 588 บาท  ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

- ดินขาว ลำปาง RDB กก.ละ 10 บาท  ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

ราคานี้..... ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

 


 • ปูนปลาสเตอร์ในงานจิ๊กเกอร์12.jpg
  วัสดุและอุปกรณ์ในงานเซรามิกส์

 • day1.jpg
  เป็นดินที่ผลิตขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการเลือกใช้งาน ทั้งดินงานปั้นที่มีความเหนียวดีแต่ไม่โปร่งแสง หรือดินที่เหมาะสมสำหรับงานหล่อที่มีความขาวและโปร่งแสง ดินที่เหมาะสำหรับทั้งงานหล่...

 • 18.jpg
  ดินเหนียวและเด็ก:การเรียนรู้โดยวิธีธรรมชาติ Clay and Kids : The natual way to learn เป็นดินที่ผลิตขึ้นมาเพื่องานปั้นสำหรับเด็ก สะอาดและปราศจากสารเคมี ผลิตจากแหล่งดินธรรมชาติจึงเ...

 • 1aed.jpg
  น้ำเคลือบ Glaze เคลือบ เป็นชั้นบาง ๆ ของแก้วที่ฉาบอยู่บนผิวผลิตภัณฑ์เซรามิก เคลือบที่พบเห็นโดยทั่วไปจะมีความมันวาวและสะท้อนแสงได้ สามารถมองเห็นเนื้อดินที่เคลือบ เคลือบช...

 • 17.jpg
  เอนโกบ( Engobes ) ใช้ได้กับดินดิบหรือดินเผาดิบทั่วไป สามารถเดินเส้นนูนสีดินโดยการใช้พู่กัน , หลอดบีบ , การพ่น , ใช้ฟองน้ำ การขีดลาย และงานออกแบบสีนูนบนเคลือบดิบที่ยังไม่เผา หรือก...

 • 1u.jpg
  ปูนปลาสเตอร์ ( Plaster of Paris ) หรือที่เรียกทางเคมีว่า Calcium sulfate hemihydrates ได้มาจากการนำแร่ยิบซั่ม ( Gypsum ) ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติมาให้ความร้อน ( ประมาณ 150 °...

 • 1aed.jpg
  *สีดอกทานตะวันรหัส Mixing Stain 1ราคากก.ละ 1,015 บาทราคา 100 ก. = 105 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน ) *สีเหลืองข้าวโพดรหัส Mixing Stain 2ราคากก.ละ 1,015 บาทราคา 100 ก. = 105 บาท (...

 • Untitled-1 copy 7.jpg
  สีสะเตนstains colors เป็นสารที่ให้สีคงทนถึงแม้จะผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง ซึ่งได้มาจากพวกออกไซด์ของธาตุทรานสิชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็น เหล็กออกไซด์ นิเกิลออกไซด์ โคบอลต...

 • น้ำทองในงานเบญจรงค์ , น้ำทองในงานเซรามิกส์
  ความหมายของคำว่าทองกี่เปอร์เซ็นต์ เช่นทอง12% ทอง6% หมายความว่าจำนวนในปริมาณในขวดที่เท่ากัน มีทองคำปนอยู่ในปริมาณเท่าไร เช่น มีปนอยู่ 12% - 11% หรือ6%เป็นต้น ยิ่ง%น้อย ความแวววาวขอ...

 • 2.jpg
  สีเขียนใต้เคลือบไฟสูง ส่วนใหญ่สีที่ใช้ในงานไฟสูง จะเป็นสีจำพวกออกไซด์ ของธาตุทรานสิชั่น ต่างๆไม่ว่าจะเป็น เหล็กออกไซด์ นิเกิลออกไซด์ โคบอลต์ออกไซด์ แมงกานีสออกไซด์ และอื่นๆ เป็นต้...

 • 1aaa.jpg
  พู่กันในงานตกแต่ง การเพิ่มมูลค่าเพิ่มของงานเซรามิกส์ นอกจากการออกแบบ เนื้อดิน น้ำเคลือบ และรูปทรงแล้ว การเพิ่มลวดลายในงานเขียนเพิ่มเติมเข้าไป ก็เป็นอีกวิธิหนึ่ง ที...

 • Untitled-1 copy 6.jpg
  หม้อบด Pot Mill, Rapid mill ผลิตจากเนื้อดินอลูมิน่าพอร์ซเลน ชนิดเดึยวกับที่ใช้ทำลูกถ้วยไฟฟ้าวัตถุดิบหลักจะใช้โพแตชเฟลด์สปาร์ ดินขาว ดินดําที่มีความเหนียวสูง ทรายละเอียด อลูมิน่...

 • Untitled-1.jpg
  สีบนเคลือบ Over Glaze Colour ใช้ในงานตบแต่งผิวผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง แล้ว เช่นเนื้อพอร์เลน - โบนไชน่า - แผ่นกระแบื้อง - เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เป็นต้นเช่น งาน...

 • Untitled-1 copy 5.jpg
  . โคนวัดอุณหภูมิ เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายในเตาเผาอีกแบบหนึ่ง ที่ยัง เป็นที่นิยม เพราะประหยัด และมีความแม่นยำสูง มีความ สะดวกในการใช้งาน และอีกทั้งมีการใช้เพื่อตรวจ สอบความเที่ย...

 • รรรรร.jpg
  Bullers Rings วัดอุณหภูมิในเตาเผา Bullers Ringsเป็นอุปกรณ์ตรวจเช็คอุณหภูมิเป็นรูปทรงวงแหวนภายในเตาเผา อีกแบบหนึ่งที่มีค่าเที่ยงตรงที่สุด ณ. อุณหภูมิจุดนั้นในตำแหนงที่วาง ซึ่งสา...

 • a.jpg
  เครื่องมือกลึงและแกะสลัก เป็นอุปกรณ์ตบแต่งที่ใช้ในกับงานดิน ( Clay ) และปูนปลาสเตอร์ ( Plaster )เพื่อให้เกิดความสวยงามได้รูปทรงตามต้องการ ด้ามไม้ทำมาจากไม้แดงซึ่งมีความทนทา...

 • 11.jpg
  โกร่งบดสาร(mortar and pestle) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับบดสารให้ได้ขนาดที่เล็กลง หรือบดให้ละเอียด หรือใช้ผสมสารเคมีที่เป็นของแข็งเข้าด้วยกัน ส่วนที่ใช้บด (pestle) มีลักษณะคล้าย...

 • 1.jpg
  ตะแกรงกรอง (Test Sieve) เป็นเครื่องมือที่ใช้กรองอนุภาคของวัตถุดิบขนาดต่างๆ ตะแกรง โดยทั่วไปมักจะแบ่งตามลักษณะการสานดังนี้ ·ตะแกรง ลวดสาน (แบบตรง) เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม...
Visitors: 268,604