รูปลอกการ์ตูน

รูปลอก  Decal co manias or Printed transfer

         เป็นการออกแบบงาน หรือใช้รูปภาพ หรือวัสดุพิมพ์บนกระดาษที่เตรียมไว้พิเศษ และสามารถเคลื่อนย้ายรูปนั้นไปติดยังผิวอื่นๆ  รูปลอกเซรามิกส์ ก็มีวิธีการเดียวกันกับรูปลอกทั่วๆไป เพียงแต่มีข้อพิเศษอย่างหนึ่ง คือเมื่อลอกรูปลอกเซรามิกส์ติดบนผิวเซรามิกส์แล้ว จะต้องเผาอบเพื่อให้สีเคลือบที่ทำเป็นรูปลอกนั้น หลอมติดกับผิวงาน เกือบจะเป็นเนื้อเดียวกัน และจะคงทนอยู่ได้นาน งานรูปลอกทำได้ทั้งสีบนเคลือบ Overglaze และสีใต้เคลือบ Underglaze การทำรูููปลอกต้องเริ่มคล้ายการทำ Silk screen มีแบบแล้วถ่ายลงเฟรมสกรีนแล้วจึงสกรีนสีลงไปยังกระดาษรูปลอก มีการทดสอบสีให้เฉดสีถูกต้อง และได้อุณหภูมิเหมาะสม หลังสกรีนต้องอบให้สีติดกับกระดาษ เพื่อจะได้ไม่หลุดลอกในขณะจัดเก็บ  สำหรับจุดประสงค์ส่วนใหญ่ เพื่อให้สวยงามเพิ่มรสนิยมของผู้บริโภค เพื่อดึงดูดความสนใจในสินค้าที่ผลิต ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

 

รหัสสินค้า w.p.002

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 5.5 ซ.ม. สูง 6 ซ.ม.

จำนวน สี ค่าบล็อก 650 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 6.50 บาท

 

 รหัสสินค้า w.p.003

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 5 ซ.ม. สูง 4.5 ซ.ม.

จำนวน 1 สี ค่าบล็อก 325 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 5.50 บาท

 

 รหัสสินค้า w.p.004

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 5.5 ซ.ม. สูง 6 ซ.ม.

จำนวน 4 สี ค่าบล็อก 1,300 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 11 บาท

 

 รหัสสินค้า w.p.005

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 5 ซ.ม. สูง 5.5 ซ.ม.

จำนวน 1 สี ค่าบล็อก 325 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 5.50 บาท

 

 รหัสสินค้า w.p.006

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 5.5 ซ.ม. สูง 6.5 ซ.ม.

จำนวน 1 สี ค่าบล็อก 325 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 6.50 บาท

 

 รหัสสินค้า w.p.007

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 7.5 ซ.ม. สูง 6 ซ.ม.

จำนวน 1 สี ค่าบล็อก 325 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 9.50 บาท

 

 รหัสสินค้า w.p.008

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 5.5 ซ.ม. สูง 6 ซ.ม.

จำนวน 4 สี ค่าบล็อก 1,300 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 11 บาท

 

 รหัสสินค้า w.p.009

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 6.5 ซ.ม. สูง 5 ซ.ม.

จำนวน 2 สี ค่าบล็อก 650 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 6.50 บาท

 

 รหัสสินค้า w.p.010

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 5 ซ.ม. สูง 5 ซ.ม.

จำนวน 2 สี ค่าบล็อก 650 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 6.50 บาท

 

 รหัสสินค้า w.p.011

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 5 ซ.ม. สูง 7 ซ.ม.

จำนวน 4 สี ค่าบล็อก 1,300 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 11 บาท

 

 รหัสสินค้า w.p.012

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 6.5 ซ.ม. สูง 5 ซ.ม.

จำนวน สี ค่าบล็อก 1,300 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 11 บาท

 

 รหัสสินค้า w.p.013

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 4 ซ.ม. สูง 6.5 ซ.ม.

จำนวน 4 สี ค่าบล็อก 1,300 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 11 บาท

 

 รหัสสินค้า w.p.014

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 5.5 ซ.ม. สูง 5.5 ซ.ม.

จำนวน 4 สี ค่าบล็อก 1,300 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 11 บาท

 

 รหัสสินค้า w.p.015

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 5.5 ซ.ม. สูง 5 ซ.ม.

จำนวน 4 สี ค่าบล็อก 1,300 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 11 บาท

 

 รหัสสินค้า w.p.016

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 7 ซ.ม. สูง 6.5 ซ.ม.

จำนวน 4 สี ค่าบล็อก 1,300 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 11 บาท

 

 รหัสสินค้า w.p.017

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 4 ซ.ม. สูง 5 ซ.ม.

จำนวน 4 สี ค่าบล็อก 1,300 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 11 บาท

 

 รหัสสินค้า w.p.018

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 5.5 ซ.ม. สูง 5.5 ซ.ม.

จำนวน 3 สี ค่าบล็อก 975 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 9.50 บาท

 

 รหัสสินค้า w.p.019

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 6 ซ.ม. สูง 5.5 ซ.ม.

จำนวน 4 สี ค่าบล็อก 1,300 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 11 บาท

 

 รหัสสินค้า w.p.020

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 6.5 ซ.ม. สูง 5.5 ซ.ม.

จำนวน 4 สี ค่าบล็อก 1,300 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 11บาท

 

 รหัสสินค้า w.p.021

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 6 ซ.ม. สูง 8 ซ.ม.

จำนวน 4 สี ค่าบล็อก 1,300 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 11 บาท

 

 รหัสสินค้า w.p.022

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 3.5 ซ.ม. สูง 6.5 ซ.ม.

จำนวน 4 สี ค่าบล็อก 1,300 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 11 บาท

 

 รหัสสินค้า w.p.023

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 6 ซ.ม. สูง 5.5 ซ.ม.

จำนวน 4 สี ค่าบล็อก 1,300 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 11 บาท

 

 รหัสสินค้า w.p.024

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 6 ซ.ม. สูง 6 ซ.ม.

จำนวน 4 สี ค่าบล็อก 1,300บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 11 บาท

 

 รหัสสินค้า w.p.025

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 4 ซ.ม. สูง 5 ซ.ม.

จำนวน 4 สี ค่าบล็อก 1,300 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 11 บาท

 

 รหัสสินค้า w.p.026

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 6 ซ.ม. สูง 5 ซ.ม.

จำนวน 2 สี ค่าบล็อก 650 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 6.50 บาท

 

 รหัสสินค้า w.p.027

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 6 ซ.ม. สูง 6 ซ.ม.

จำนวน 5 สี ค่าบล็อก 1,625 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 13 บาท

 

 รหัสสินค้า w.p.030

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 6 ซ.ม. สูง 5 ซ.ม.

จำนวน 2 สี ค่าบล็อก 650 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 6.50 บาท

 

 รหัสสินค้า w.p.032

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 6 ซ.ม. สูง 5 ซ.ม.

จำนวน 4 สี ค่าบล็อก 1,300 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 11 บาท

 

 รหัสสินค้า w.p.033

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 8 ซ.ม. สูง 5 ซ.ม.

จำนวน 4 สี ค่าบล็อก 1,300 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 12 บาท

 

 รหัสสินค้า w.p.035

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 7 ซ.ม. สูง 6 ซ.ม.

จำนวน สี ค่าบล็อก 325 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 6.50 บาท

  รหัสสินค้า w.p.036

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 5.5 ซ.ม. สูง 6 ซ.ม.

จำนวน 2 สี ค่าบล็อก 650 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 8 บาท

  รหัสสินค้า w.p.040

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 6 ซ.ม. สูง 6 ซ.ม.

จำนวน 5 สี ค่าบล็อก 1,650 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 13 บาท

 

 รหัสสินค้า w.p.042

ขนาดของสติ๊คเกอร์ ยาว 5.5 ซ.ม. สูง 5 ซ.ม.

จำนวน สี ค่าบล็อก 1,300 บาท

สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 ดวง ๆละ 11 บาท

 

 

 

 


  • รูปลอก Sticker 780 C

  • 001.jpg
    รูปลอกDecal co manias or Printed transfer เป็นการออกแบบงาน หรือใช้รูปภาพ หรือวัสดุพิมพ์บนกระดาษที่เตรียมไว้พิเศษ และสามารถเคลื่อนย้ายรูปนั้นไปติดยังผิวอื่นๆ รูปลอกเซ...

  • ดอกช่อฟ้า 358 .jpg
    รูปลอก Decal co manias or Printed transfer เป็นการออกแบบงาน หรือใช้รูปภาพ หรือวัสดุพิมพ์บนกระดาษที่เตรียมไว้พิเศษ และสามารถเคลื่อนย้ายรูปนั้นไปติดยังผิวอื่นๆ รูปลอกเซรามิกส์ ก็...
Visitors: 260,309