เครื่องผสมสุญญากาศ

       เครื่องผสมสุญญากาศ

เครื่องมือและอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้ทําแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ซึ่งวัสดุที่สําคัญคือปูนปลาสเตอร์ ซึ่งทํามาจากแร่ชนิดหนึ่ง คือ แร่ยิปซัม (การทําแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ อุปกรณ์ที่สําคัญคือปูนปลาสเตอร์ ซึ่งทํามาจากแร่ชนิดหนึ่ง คือ แร่ยิปซัม (Gypsym)นํามาผ่านขั้นตอนการบดเผาแล้วกรอง

Visitors: 268,602