เตาเผาชนิดใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 2.5คิวเมตร 12 แผ่น ( รหัส KI-G-69 )

                       เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง 

            ( สำหรับเผาเซรามิกส์ ) 

         ขั้นตอนสุดท้ายของงานเซรามิกส์คือการเผาชิ้นงาน  การเผาเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่ง  ทั้งนี้เนื่องจากการเผา เป็นกระบวนการเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบ ไปเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง และไม่สามารถเปลี่ยนกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อีก ดังนั้นขั้นตอนนี้จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดในการเผา อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้แตกหักเสียหาย หรือมีคุณภาพไม่ได้ตามต้องการ รวมทั้งการเผายังเป็นขั้นตอน ที่มีต้นทุนสูงกว่าขั้นตอนอื่นๆ อีกด้วย ดังนั้นการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการเผาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามต้องการ โดยใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุด ก็จะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลงได้มาก

 

 

 

 

เตาเผาชนิดใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง  ( 12 แผ่น )

 

รายละเอียด

เป็นเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาแบบใช้แก็สเป็นเชื้อเพลิง

รายละเอียดทางเทคนิค

Øเป็นเตาเผาชนิดเปิดด้านหน้า

Øความจุภายในเตา 2.5 ลบ.เมตร ( 12 แผ่น ) พร้อมชุดขาตั้งยึดติดกับตัวเตา

Øโครงสร้างของเตาทั้งภายใน และภายนอกเป็นเหล็กเคลือบสีกันสนิมและพ่นสีทับ

Øมีรางสำหรับเลื่อนรถเตาเข้า-ออกด้านหน้า

Øมีรถเตา จำนวน 1คัน

Øสามารถเผาได้ถึง 1300 C°

Øมีเบอร์เนอร์จำนวน 16 หัว

Øผนังภายในด้านนอกบุด้วยเซรามิกส์ไฟเบอร์

Øภายในเตากรุด้วนอิฐทนไฟ สามารถทนความร้อนได้ 1400 C°

Øมีอุปกรณ์THERMO COUPLE 1 ชุด

Øประตูเตาด้านหน้ามีช่องเขี่ยตัวอย่างชิ้นงานที่เผาภายในเตา จำนวน 1 ช่อง

รายละเอียดอุปกรณ์เสริม

Ø        มีแผ่นรองชิ้นงานขนาด 35×40 ซม.หนา 10 ม.ม.จำนวน 60 แผ่น

Ø        ขาตั้งจำนวน 7 ขนาด ๆละ 48 ชิ้น

Ø        มีถังแก๊สพร้อมแก๊สจำนวน 4 ถัง และระบบท่อแก๊สพร้อมการติดตั้ง

Ø       มีอุปกรณ์ต้มน้ำ จำนวน 1 ชุด

Ø
        ติดตั้งพร้อมสาธิตการใช้งานการเผาระบบ OXIDATION และ REDUCTION

 Ø        รับประกัน 1 ปี พร้อมอะไหล่

Visitors: 268,604