เตาเผาชนิดใช้แก็สเป็นเชื้อเพลิง 6 แผ่น ( ขนาดความจุ 1 ลบม. )( รหัส KI-G-68/1 )

                       เตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง 

            ( สำหรับเผาเซรามิกส์ ) 

         ขั้นตอนสุดท้ายของงานเซรามิกส์คือการเผาชิ้นงาน  การเผาเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่ง  ทั้งนี้เนื่องจากการเผา เป็นกระบวนการเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบ ไปเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง และไม่สามารถเปลี่ยนกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อีก ดังนั้นขั้นตอนนี้จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดในการเผา อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้แตกหักเสียหาย หรือมีคุณภาพไม่ได้ตามต้องการ รวมทั้งการเผายังเป็นขั้นตอน ที่มีต้นทุนสูงกว่าขั้นตอนอื่นๆ อีกด้วย ดังนั้นการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการเผาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามต้องการ โดยใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุด ก็จะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลงได้มาก

 

 

รายละเอียดตัวเครื่อง

·       โครงสร้างทำด้วยเหล็กฉากและเหล็กรางน้ำ

·       ขนาดความจุ พื้นที่ใช้งานภายในเตา 1 ลบม.เป็นแบบ Shuttle Kiln

·       ทางระบายความร้อนเป็นแบบ Down Draft

·       มี Damper สำหรับปรับทางเดินลมร้อน

·       สามารถเผาได้ทั้งระบบReduction  Firing ( RF )และ OxidationFiring ( OF )

·       มีรถบรรจุผลิตภัณฑ์จำนวน 1 คัน

·       ใช้ แก๊ส L.P.G. เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน

·       ภายในกรุด้วยอิฐทนไฟชนิดเบาInsulating fired brick C2

·       มี Pressure  Regulator สำหรับเร่งปริมาณแก๊ส 1 ชุด

·       เครื่องวัดอุณหภูมิแบบTemperature Process value display ชนิดแบบดิจิตอลเป็นตัวเลข จำนวน 1 ชุด

·       Thermocouple เป็นชนิด Type : R ซึ่งไส้ในทำด้วย Platinum 87 % Rhodium 13 % พร้อมสาย Type : R ยาว 3 เมตรจำนวน 1 ชุด

·       Pressure Gauge วัดแรงดัน 3 กก.และ 10 กก.อย่างละ 1 ตัว

·       มีแผ่นวางชิ้นงาน ทำด้วย Silicon Carbide จำนวน 18 แผ่น พร้อม Support  5 ขนาด อย่างละ 18 ชิ้น

·       ถังต้มน้ำทำด้วยStainless สำหรับใส่ถังแก็ส ขนาด 48 กก.ได้ 3 ถัง จำนวน1 ใบ พร้อม Burner และ Pressure  Regulator สำหรับควบคุมแรงดัน จำนวน 1 ชุด

·       มีแก๊สพร้อมถังขนาด 48 กก.จำนวน 3 ถัง

 

 

Visitors: 268,605