Shuttle Kiln เตาเผาขนาด 1 แผ่น ( ใช้แก็สเป็นเชื้อเพลิง ) พร้อมอุปกรณ์ ( รหัส KI-G-67 )

                       เตาเผาอุณหภูมิสูง 

            ( สำหรับเผาเซรามิกส์ ) 

         ขั้นตอนสุดท้ายของงานเซรามิกส์คือการเผาชิ้นงาน  การเผาเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่ง  ทั้งนี้เนื่องจากการเผา เป็นกระบวนการเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบ ไปเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง และไม่สามารถเปลี่ยนกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อีก ดังนั้นขั้นตอนนี้จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดในการเผา อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้แตกหักเสียหาย หรือมีคุณภาพไม่ได้ตามต้องการ รวมทั้งการเผายังเป็นขั้นตอน ที่มีต้นทุนสูงกว่าขั้นตอนอื่นๆ อีกด้วย ดังนั้นการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการเผาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามต้องการ โดยใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุด ก็จะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลงได้มาก

 

               รายละเอียดตัวเครื่อง

·       โครงสร้างทำด้วยเหล็กฉากและเหล็กแผ่น

·       ขนาดภายในเตา 780 x 540 x 770 ม.ม.

·       ความหนาของผนัง 10 นิ้ว โดยใช้ Insulating fired brick C1 ,C2, Fibre Blanket

·       ประตูเตาเป็นชนิดแบบเปิดด้านหน้า

·       สามารถเผาได้ทั้งระบบรีดักชั่นและ ออกซิเดชั่น

·       Thermocouple Type : R Platinum 87 % Rhodium 13 % จำนวน 1 ชุด

·       TemperatureProcess value display ชนิดแบบดิจิตอลเป็นตัวเลข จำนวน 1 ชุด

·       จำนวนBurner และอิฐโฟม รวม 4 ชุดหัว Burner เป็นชนิด Stand Firebrickพร้อมอะไหล่สำรอง 4 ชุด

·       Silicon Carbide วางชิ้นงาน จำนวน 5 แผ่น พร้อม Support  5 ขนาด อย่างละ 8 ชิ้น

·       ถังต้มน้ำทำด้วยเหล็กไร้สนิมสำหรับใส่ถังแก็ส ขนาด 48 กก.ได้ 2 ถังจำนวน1 ใบ พร้อมตัวต้มแก๊สและชุดควบคุมแรงดัน จำนวน 1 ชุด

·       มีเก็จวัดแรงดัน สำหรับเช็ดจำนวนแก๊สในถังและกล่องข้อความ: 67จ่ายเข้าเตา จำนวน 2 ชุด

 

·       มีแก๊สพร้อมถังขนาด 48 กก.จำนวน 2 ถัง

Visitors: 272,652