สำอางค์

 

 

 

 ฝากขายเครื่องจักรเซรามิกส์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝากขายเครื่องจักรเซรามิกส์

 

เครื่องผสมปูนปลาสเตอร์

 

 พิเศษ 10,000 บาท ของใหม่ 95,000 บาท

 

 

เครื่องขัดผิว

 

พิเศษ 1ึ7,000 บาท ของใหม่ 120,000 บาท

 

 

ถังตีน้ำดินขนาด 100 ลิตร

 

พิเศษ 25,000 บาท ปกติของใหม่ 45,000 บาท

 

 

ถังตีน้ำดินขนาด 500 ลิตร

 

พิเศษ 70,000 บาท ของใหม่ 120,000 บาท

 

 

เตาเผาชนิดใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง

ขนาด 6 แผ่น

 

พิเศษใบละ 200,000 บาท ของใหม่ 800,000 บาท

มีจำนวน 4 เตา

 

 

เตาเผาชนิดใช้ไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิง

ขนาด 2 แผ่น

 

พิเศษ 80,000 บาท ปกติของใหม่ 350,000 บาท

 

 

เตาเผาชนิดใช้ไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิง

ขนาด 2 แผ่น ( ขายตามสภาพ )

 

พิเศษใบละ 50,000 บาท ของใหม่ 350,000 บาท

มีจำนวน 3 เตา

 

 

ปั๊มลมขนาดใหญ่

 พิเศษ 15,000 บาท ปกติของใหม่ 75,000 บาท

Visitors: 253,124